Używanie narzędzia do odinstalowania programu Avast Antivirus

Narzędzie do odinstalowywania Avast to narzędzie umożliwiające całkowite usunięcie programu Avast Antivirus z komputera, kiedy system Windows działa w trybie awaryjnym.

Użycie narzędzia do odinstalowywania Avast stanowi najskuteczniejszą metodę dezinstalacji, ponieważ zapewnia ona usunięcie z systemu wszystkich plików programu. Jeśli wolisz odinstalować program Avast za pośrednictwem Panelu sterowania systemu Windows, skorzystaj z tego artykułu:

Kiedy wykonasz tę procedurę, Twój komputer nie będzie już chroniony przez Avast przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami.

Instrukcje odinstalowania

Zanim rozpoczniesz tę procedurę, upewnij się, że do zalogowania się w systemie Windows zostały użyte uprawnienia administratora i że w systemie Windows nie są uruchomione żadne inne programy.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy poniższy link i wybierz opcję Zapisz link jako... lub Zapisz element docelowy jako...:
  W przypadku komputerów korzystających ze starszych procesorów bez obsługi instrukcji SSE2 pobierz następujący plik:
 2. Wybierz znaną lokalizację, w której ma zostać zapisany plik (np. pulpit), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik avastclear.exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 4. Kliknij opcję Tak, kiedy w oknie dialogowym Avast Antivirus Clear zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie systemu Windows w trybie awaryjnym. Aby ręcznie uruchomić system Windows w trybie awaryjnym, wykonaj instrukcje ze strony internetowej firmy Microsoft (dla odpowiedniej wersji systemu Windows):
 5. W trybie awaryjnym wybierz lokalizację plików programu Avast (automatycznie zostaje wybrana domyślna lokalizacja instalacji) oraz wersję programu, którą chcesz odinstalować, a następnie kliknij opcję Odinstaluj. Ekran postępu musi być otwarty aż do ukończenia instalacji.
 6. Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem, kliknij opcję Uruchom ponownie komputer, aby ukończyć odinstalowywanie.

Po ponownym uruchomieniu komputera program Avast Antivirus będzie już całkowicie odinstalowany z danego komputera.

Aby ponownie zainstalować preferowaną wersję programu Avast Antivirus, skorzystaj z odpowiedniego artykułu:

 • Narzędzie do odinstalowywania Avast

 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy