Laboratorium Zagrożeń Avast — Umieszczanie plików na białej liście

Umieszczanie plików na białej liście Avast to usługa oferowana głównie deweloperom oprogramowania w celu zmniejszenia liczby błędnych wykryć. Błędne wykrycie ma miejsce, kiedy bezpieczny plik zostaje zaklasyfikowany jako złośliwy.

Jak działa umieszczanie na białej liście?

Kiedy przekazujesz pliki aplikacji do Laboratorium Zagrożeń Avast, grupa analityków bada oprogramowanie pod kątem złośliwego lub niepożądanego działania. Aplikacje, które nie zawierają złośliwego oprogramowania i spełniają nasze wymagania w zakresie przejrzystości aplikacji, mogą zostać umieszczone na białej liście.

Jeśli plik zostanie uznany za bezpieczny, jest on przenoszony do zestawu zatwierdzonych plików, dzięki czemu nie jest już oznaczony jako złośliwy.

Dostawcy, którzy podpisują swoje aplikacje przy użyciu podpisu cyfrowego, mogą ubiegać się o umieszczenie pliku na białej liście przy użyciu tego podpisu. Tego typu umieszczenie na białej liście dotyczy tylko ograniczonej liczby podpisów cyfrowych i zależy od tego, czy dany deweloper ma czyste konto.

Firma Avast zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia dowolnej aplikacji na białej liście.

Jakie typy plików można zgłosić?

Możesz przekazywać pliki, dla których posiadasz upoważnienie do ubiegania się o zatwierdzenie. Nie przekazuj nam zhakowanych gier, nielegalnego oprogramowania, generatorów kluczy ani innych aplikacji tego typu.

Przesyłaj tylko kompletne pliki. Pliki, które zostały przesłane częściowo, są uszkodzone lub są aktualizacjami delta, nie zostaną poddane analizie ani umieszczone na białej liście. Przesyłając wiele plików, spakuj je, aby oszczędzić miejsce. Do kompresowania plików użyj archiwum ZIP.

Odpowiednie informacje znajdują się w następującym artykule:

Firma Avast zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego przekazanego pliku bez powiadomienia.

Jak przekazać plik?

Aby przekazać pliki do umieszczenia na białej liście:

  1. Dołącz do programu umieszczania na białej liście, wypełniając formularz zgłoszenia do programu umieszczania na białej liście.
  2. Poczekaj, aż otrzymasz poświadczenia umożliwiające uzyskanie dostępu do serwera FTP firmy Avast. Zostaną one wysłane po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem do programu umieszczania na białej liście.
  3. Prześlij pliki za pośrednictwem serwera FTP firmy Avast.

Informacje o przesyłaniu plików znajdują się w następującym artykule:

Jakie są najlepsze praktyki dotyczące bezpiecznego oprogramowania?

Wytyczne firmy Avast dotyczące bezpiecznego oprogramowania znajdują się w poniższym artykule:

Czy przesłane próbki są poufne?

Przesłane pliki są dostępne tylko dla analityków z Laboratorium Zagrożeń Avast.

Firma Avast nie gromadzi żadnych informacji osobistych znajdujących się w plikach przesłanych do umieszczenia na białej liście. Firma Avast zastrzega sobie prawo do udostępnienia przesłanych próbek w celach badawczych innym firmom zajmującym się ochroną wraz z informacjami o tym, że próbki umieszczone na białej liście nie zawierają wirusów.

  • Całe dostępne oprogramowanie antywirusowe Avast
  • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami