Ponowne uruchamianie systemu Microsoft Windows w trybie awaryjnym

Do wykonania niektórych zadań związanych z rozwiązywaniem problemów z oprogramowaniem Avast niezbędne jest ponowne uruchomienie systemu operacyjnego Windows w trybie awaryjnym.

Instrukcje

Aby ponownie uruchomić systemu Windows w trybie awaryjnym, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Start systemu Windows, wybierz pozycję Zasilanie, a następnie przytrzymaj klawisz Shift ⇧ na klawiaturze i wybierz polecenie Uruchom ponownie.
 2. Przesuń kursor na znak minusa w prawym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć menu opcji systemu Windows.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Wybierz pozycję Zasilanie, a następnie przytrzymaj klawisz Shift ⇧ na klawiaturze i wybierz polecenie Uruchom ponownie.
 5. Kliknij ikonę Start systemu Windows, kliknij strzałkę obok pozycji Zamknij, a następnie przytrzymaj klawisz F8 na klawiaturze i wybierz polecenie Uruchom ponownie.
 6. Kliknij ikonę Start systemu Windows, kliknij strzałkę obok pozycji Zamknij, a następnie przytrzymaj klawisz F8 na klawiaturze i wybierz polecenie Uruchom ponownie.
 7. Kliknij ikonę Start, a następnie opcję Wyłącz komputer.
 8. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyłącz komputer, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 na klawiaturze i wybierz opcję Uruchom ponownie.
 9. Gdy pojawi się ekran Wybierz opcję, wybierz pozycję Rozwiąż problemy.
 10. Wybierz Opcje zaawansowane.
 11. Wybierz Ustawienia uruchamiania.
 12. Kliknij polecenie Uruchom ponownie, aby otworzyć Ustawienia uruchamiania.
 13. Wybierz opcję 4) Włącz tryb awaryjny.
  W przypadku niektórych zadań związanych z rozwiązywaniem problemów można też wybrać opcję 5) Włącz tryb awaryjny z obsługą sieci lub 6) Włącz tryb awaryjny z wierszem polecenia.
 14. Przytrzymaj klawisz F8 do czasu ponownego uruchomienia komputera i wyświetlenia listy opcji.
 15. Zaznacz opcję Tryb awaryjny za pomocą strzałek na klawiaturze i naciśnij klawisz Enter.
  W przypadku niektórych zadań związanych z rozwiązywaniem problemów można też wybrać opcję Tryb awaryjny z obsługą sieci lub Tryb awaryjny z wierszem polecenia.

Po ponownym uruchomieniu komputera system Windows przejdzie w tryb awaryjny i będzie gotowy do rozwiązywania problemów.

 • Wszystkie dostępne programy Avast
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami