Naprawianie programu Avast Antivirus

Jeśli określone składniki i funkcje programu Avast Antivirus nie działają prawidłowo, zalecamy naprawienie instalacji za pomocą kreatora instalacji Avast. Proces naprawy polega na zresetowaniu konfiguracji oprogramowania przez naprawienie lub zastąpienie plików programu, które mogą być przestarzałe, uszkodzone lub brakujące.

Podczas naprawy programu Avast Antivirus mogą zostać zachowane niektóre ustawienia niestandardowe, a inne ustawienia mogą przyjąć wartość domyślną.

Instrukcje

 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Sprawdź, czy w panelu po lewej stronie jest zaznaczona pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij swoją wersję programu Avast Antivirus i wybierz pozycję Odinstaluj.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją wersję programu Avast Antivirus i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 6. Kliknij przycisk  Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 7. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją wersję programu Avast Antivirus i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 9. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 10. Po wyświetleniu kreatora instalacji Avast kliknij pozycję Napraw.
 11. Kliknij opcję Tak, aby autoryzować naprawę.
 12. Poczekaj, aż program Avast Antivirus zostanie naprawiony na komputerze.
 13. Po zakończeniu naprawy kliknij przycisk Gotowe lub, w przypadku wyświetlenia się monitu, przycisk Ponownie uruchom komputer.
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami