Alert narzędzia Kontrola Wi-Fi firmy Avast: Wykryto lukę związaną z funkcją pulpitu zdalnego

W tym artykule wyjaśniono, jak należy rozwiązać problem, jeśli narzędzie Kontrola Wi-Fi w programie Avast Antivirus wyświetla następujący alert:

 • Wykryto lukę związaną z funkcją pulpitu zdalnego

Opis

Remote Desktop Protocol (RDP), znany także pod nazwą Pulpit zdalny, to protokół umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem z dowolnej lokalizacji. Jeśli powyższy alert jest widoczny po uruchomieniu skanowania Kontrola Wi-Fi w programie Avast Antivirus, oznacza to wykrycie, że ustawienia protokołu RDP na komputerze nie są bezpieczne.

Atakujący mógłby połączyć się z komputerem i wykorzystać znane luki w zabezpieczeniach protokołu RDP firmy Microsoft do wykonania złośliwego kodu albo zainstalowania złośliwego oprogramowania. Atakujący może również próbować uzyskać dostęp do chronionych obszarów komputera, podejmując wielokrotne próby odgadnięcia hasła (atak siłowy).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, można włączyć na komputerze opcję Uwierzytelnianie na poziomie sieci. Dzięki temu każda próba nawiązania połączenia musi zostać uwierzytelniona, zanim atakujący ustanowi sesję z serwerem.

Nie ma możliwości włączenia opcji Uwierzytelnianie na poziomie sieci na komputerach z systemem Windows XP. Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, stanowczo zalecamy uaktualnienie systemu Windows do nowszej wersji.

Aby włączyć na komputerze opcję Uwierzytelnianie na poziomie sieci, wykonaj następujące czynności:

Czynności, jakie trzeba wykonać w celu włączenia opcji Uwierzytelnianie na poziomie sieci, mogą być różne i zależą od używanej wersji systemu Windows 10. Wykonaj odpowiednie następujące czynności:

Nowsze wersje systemu Windows 10

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego).
 2. Wybierz kafelek System.
 3. Kliknij pozycję Pulpit zdalny w lewym panelu.
 4. Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
 5. Zaznacz pole wyboru Wymagaj używania przez komputery uwierzytelniania na poziomie sieci do nawiązywania połączeń (zalecane).

Uwierzytelnianie na poziomie sieci jest teraz włączone, a komputer jest chroniony przed niechcianymi połączeniami z użyciem protokołu RDP.

Starsze wersje systemu Windows 10

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, zacznij wpisywać panel sterowania, aby otworzyć pole wyszukiwania, i wybierz opcję Panel sterowania w wynikach wyszukiwania.
 2. Upewnij się, że z menu Widok według wybrany jest widok Kategoria.
 3. Wybierz kafelek System i zabezpieczenia.
 4. W obszarze System wybierz pozycję Zezwalaj na dostęp zdalny.
 5. Upewnij się, że w obszarze Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem pole wyboru Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnianiem na poziomie sieci (zalecane) jest zaznaczone.

Uwierzytelnianie na poziomie sieci jest teraz włączone, a komputer jest chroniony przed niechcianymi połączeniami z użyciem protokołu RDP.

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Panel sterowania.
 2. Upewnij się, że z menu Widok według wybrany jest widok Kategoria.
 3. Wybierz kafelek System i zabezpieczenia.
 4. W obszarze System wybierz pozycję Zezwalaj na dostęp zdalny.
 5. Upewnij się, że w obszarze Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem pole wyboru Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnianiem na poziomie sieci (zalecane) jest zaznaczone.

Uwierzytelnianie na poziomie sieci jest teraz włączone, a komputer jest chroniony przed niechcianymi połączeniami z użyciem protokołu RDP.

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 2. Upewnij się, że z menu Widok według wybrany jest widok Kategoria.
 3. Wybierz kafelek System i zabezpieczenia.
 4. W obszarze System wybierz pozycję Zezwalaj na dostęp zdalny.
 5. Upewnij się, że opcja Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnianiem na poziomie sieci (bardziej bezpieczne) jest zaznaczona.

Uwierzytelnianie na poziomie sieci jest teraz włączone, a komputer jest chroniony przed niechcianymi połączeniami z użyciem protokołu RDP.

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer i wybierz pozycję Właściwości.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia zdalne w lewym panelu.
 3. Upewnij się, że opcja Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnianiem na poziomie sieci (bardziej bezpieczne) jest zaznaczona.

Uwierzytelnianie na poziomie sieci jest teraz włączone, a komputer jest chroniony przed niechcianymi połączeniami z użyciem protokołu RDP.

 • Avast Omni 21.x dla systemu Windows
 • Avast Premium Security 21.x dla systemu Windows
 • Avast Free Antivirus 21.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami