Zapobieganie wyciekom DNS w programie Avast SecureLine VPN

W celu zapobiegania wyciekom DNS zdecydowanie polecamy aktualizację programu Avast Antivirus do najnowszej wersji. Możesz też w dalszym ciągu korzystać ze starszej wersji programu Avast Antivirus lub z autonomicznej wersji rozwiązania Avast SecureLine VPN i zapobiegać wyciekom DNS, wyłączając usługę „inteligentnego rozpoznawania nazw z obsługą wielu adresów”. Zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w odpowiednich sekcjach tego artykułu odnoszącymi się do preferowanej wersji programu Avast SecureLine VPN.

Zapobieganie wyciekom DNS w programie Avast SecureLine VPN nie ma zastosowania w systemach Windows VistaWindows XP. W przypadku wystąpienia problemów z wyciekami DNS w tych systemach operacyjnych zdecydowanie zalecamy aktualizację do nowszej wersji systemu operacyjnego Windows.

Rozwiązanie Avast SecureLine VPN w najnowszej wersji programu Avast Antivirus

Teraz Avast SecureLine VPN aktywnie zapobiega wyciekom DNS w ramach protokołu IPv4 w systemie Windows 10, Windows 8 / 8.1Windows 7 SP1 (z dodatkiem Service Pack 1) poprzez blokowanie żądań DNS serwerów DNS osób trzecich. Ta funkcja ma zredukować luki w zabezpieczeniach prywatności w związku z monitorowaniem aktywności online i przekierowywaniem DNS podczas użycia SecureLine VPN. Aby użyć najnowszej wersji rozwiązania SecureLine VPN, zaktualizuj program Avast Antivirus:

W systemie Windows 10 zaktualizuj program Avast Antivirus do najnowszej wersji, wykonując czynności opisane w następującym artykule:

W celu zaktualizowania programu Avast Antivirus do najnowszej wersji w systemie Windows 8 / 8.1 wykonaj czynności opisane w tym artykule:

Jeśli program Avast Antivirus został skonfigurowany pod kątem automatycznych aktualizacji, najnowsza wersja rozwiązania SecureLine VPN jest domyślnie dostępna.

Zaktualizuj system do wersji Windows 7 SP1 (z dodatkiem Service Pack 1) i pobierz poprawkę systemu Microsoft Windows w sposób opisany w poniższych punktach:

 1. Zaktualizuj system do wersji Windows 7 SP1, wykonując czynności opisane w następującym artykule:
 2. Zaktualizuj program Avast Antivirus do najnowszej wersji, wykonując czynności opisane w następującym artykule:
 3. Pobierz i zainstaluj poprawkę systemu Windows ze strony internetowej firmy Microsoft:
 4. Aby rozpocząć korzystanie z funkcji ochrony przed wyciekami DNS, po zakończeniu instalacji poprawki musisz ponownie uruchomić komputer.

Starsza wersja programu Avast Antivirus lub autonomiczna wersja rozwiązania Avast SecureLine VPN

Jeśli wolisz korzystać ze starszej wersji programu Avast Antivirus lub autonomicznej wersji rozwiązania Avast SecureLine VPN na komputerze z systemem Windows 10 lub Windows 8.1 / 8, zalecamy wyłączenie zasad „inteligentnego rozpoznawania nazw z obsługą wielu adresów”. To ustawienie jest domyślnie włączone i ma na celu optymalizację zapytań DNS oraz zwiększenie wydajności. Jego włączenie zwiększa jednak ryzyko przekierowań i wycieków DNS (które z kolei mogą skutkować monitorowaniem aktywności online) — nawet w przypadku użytkowników korzystających z sieci VPN.

Korzystanie z ustawienia „inteligentnego rozpoznawania nazw z obsługą wielu adresów” jest szczególnie niebezpieczne w systemie Windows 10. W związku z tym zdecydowanie zalecamy wyłączenie tej usługi.

Ustawienia tej usługi można znaleźć w obszarze ustawień klienta DNSEdytorze lokalnych zasad grupy.

Aby wyłączyć usługę „inteligentnego rozpoznawania nazw z obsługą wielu adresów”:

 1. Otwórz menu Start i wpisz gpedit.msc na pasku wyszukiwania, …a następnie kliknij dwukrotnie pozycję gpedit.msc, aby otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy.
 2. W obszarze Konfiguracja komputera wybierz kolejno Szablony administracyjne ▸ SiećKlient DNS ▸ Wyłącz inteligentne rozpoznawanie nazw z obsługą wielu adresów.
 3. Wybierz opcję Włączone, aby wyłączyć tę usługę. Kliknij opcję Zastosuj.
 • Avast SecureLine VPN 5.x dla systemu Windows
   
 • Avast Ultimate 20.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami