Dostosowywanie ustawień skanowania Avast w poszukiwaniu wirusów

Program Avast Antivirus oferuje kilka typów skanowania w poszukiwaniu wirusów zapewniających ochronę komputera przed złośliwym oprogramowaniem. Chociaż w przypadku niektórych skanowań są dostępne ustawienia z możliwością dostosowania, zalecamy tylko tymczasowe modyfikowanie ustawień na potrzeby doraźnego rozwiązywania problemów. Zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w tym artykule, aby dostosować ustawienia skanowania pod kątem następujących typów skanowań w poszukiwaniu wirusów:

 • Pełny skan antywirusowy: wykonuje szczegółowe skanowanie systemu, sprawdzając wszystkie dyski twarde, rootkity i programy uruchamiane automatycznie.
 • Skanowanie ukierunkowane: Umożliwia skanowanie folderów i dysków wskazanych przez użytkownika.
 • Skanowanie z Eksploratora: Umożliwia skanowanie plików lub folderów, podobnie jak Skanowanie ukierunkowane, ale jest dostępne z menu kontekstowego systemu Windows dopiero po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranego pliku lub folderu w Eksploratorze plików lub na pulpicie.
 • Skanowanie podczas uruchamiania systemu: Skanuje w poszukiwaniu trudnego do wykrycia złośliwego oprogramowania podczas uruchamiania systemu.

Otwieranie ustawień skanowań w poszukiwaniu wirusów

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia. .
 2. Wybierz kolejno pozycje OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusów.

Zarządzanie ustawieniami skanowania

Wybierz kartę Pełny skan antywirusowy, a następnie zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby dostosować ustawienia skanowania:


Czułość skanowania

Czułość skanowania jest domyślnie ustawiona na wartość Średnia czułość, ale można ją zmienić na Wysoka czułość lub Niska czułość. Im wyższa czułość, tym częściej może występować fałszywe wykrycie złośliwego oprogramowania. Zmniejszenie czułości ogranicza liczbę fałszywych alarmów, ale może także obniżyć skuteczność skanowania.

 • Kliknij i przytrzymaj biały znacznik, a następnie przesuń go do położenia odpowiadającego pożądanemu ustawieniu czułości.

Opcjonalnie zaznacz pole obok następujących ustawień, aby zwiększyć czułość:

 • Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP): Umożliwia skanowanie pod kątem programów, które są potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonują niechciane działania.
 • Śledź linki podczas skanowania: Umożliwia skanowanie innych plików używanych przez aktualnie skanowane pliki w celu wyszukania potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Testuj całe pliki (wolne działanie przy dużych plikach): Umożliwia skanowanie całych plików, a nie tylko ich części przeważnie atakowanych przez złośliwy kod.

Użyj menu rozwijanego, aby ustawić Priorytet skanowania (domyślnie jest wybrany wysoki priorytet).


Obszary skanowania

Wybierz lub zaznacz pole obok następujących opcji, aby włączyć je do skanowania:

 • Wszystkie dyski twarde: Umożliwia skanowanie wszystkich dysków twardych komputera.
 • Napęd systemowy: Umożliwia skanowanie tylko dysku z systemem operacyjnym.
 • Wszystkie nośniki wymienne: Umożliwia skanowanie aplikacji uruchamiających się automatycznie po podłączeniu do komputera dysku USB lub innego urządzenia wymiennego.
 • Rootkity: Umożliwia skanowanie pod kątem zagrożeń ukrytych w systemie.
 • UEFI BIOS: Umożliwia skanowanie pod kątem zagrożeń ukrytych w procesie rozruchowym UEFI BIOS.
 • Stacje dysków CD-ROM i DVD: Umożliwia skanowanie stacji dysków CD i DVD pod kątem złośliwej zawartości.
 • Programy uruchamiane przy rozruchu i moduły załadowane do pamięci: umożliwia skanowanie aplikacji i procesów uruchamianych po rozruchu systemu lub działających w tle.

Narzędzia pakujące i archiwa

Wybierz typy plików skompresowanych, które chcesz rozpakować podczas skanowania:

 • Skanuj tylko typowe instalatory: Skanowana jest tylko zawartość plików wykonywalnych używanych do instalowania aplikacji.
 • Skanuj wszystkie archiwa: skanowana jest zawartość wszystkich plików archiwów (7-Zip, RAR, ZIP, pliki instalacyjne itp.). W efekcie skanowanie przebiega wolniej.
 • Nie skanuj archiwów: podczas skanowania ignorowane są wszystkie pliki archiwów. W efekcie skanowanie przebiega szybciej.

Typy plików

Wybierz typy plików, które mają priorytet podczas skanowania komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania:

 • Typy na podstawie zawartości (powolne): Umożliwia skanowanie plików, które są zwykle najbardziej narażone na ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania.
 • Typy na podstawie rozszerzenia nazwy (szybkie): Podczas skanowania sprawdzane są pliki z rozszerzeniami, które stanowią zagrożenie, takimi jak EXE, COM, BAT.
 • Skanuj wszystkie pliki (bardzo powolne): umożliwia skanowanie wszystkich plików na komputerze pod kątem złośliwego oprogramowania.

Działania automatyczne

Zaznacz pole obok opcji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji, aby zdefiniować automatyczne działanie w przypadku znalezienia zainfekowanego pliku:

 • Napraw automatycznie: Spowoduje podjęcie przez Avast próby naprawienia pliku. Jeśli naprawa nie jest możliwa, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny, a jeśli to się nie uda, zostanie usunięty.
 • Przenieś plik do Kwarantanny: Zainfekowany plik nie będzie naprawiany, a zamiast tego zostanie przeniesiony do Kwarantanny.
 • Usuń plik: Zainfekowany plik nie będzie naprawiany ani nie zostanie przeniesiony do Kwarantanny. Zostaje automatycznie usunięty.

Opcjonalnie zaznacz pole obok następujących ustawień:

 • Wyłącz komputer po zakończeniu skanowania: Po ukończeniu Pełnego skanu antywirusowego program Avast wyłącza komputer.
 • Wygeneruj plik raportu: program Avast automatycznie tworzy i przechowuje plik raportu o skanowaniu.

Wybierz kartę Skanowanie lokalizacji, a następnie zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby dostosować ustawienia skanowania:


Czułość skanowania

Czułość skanowania jest domyślnie ustawiona na wartość Średnia czułość, ale można ją zmienić na Wysoka czułość lub Niska czułość. Im wyższa czułość, tym częściej może występować fałszywe wykrycie złośliwego oprogramowania. Zmniejszenie czułości ogranicza liczbę fałszywych alarmów, ale może także obniżyć skuteczność skanowania.

 • Kliknij i przytrzymaj biały znacznik, a następnie przesuń go do położenia odpowiadającego pożądanemu ustawieniu czułości.

Opcjonalnie zaznacz pole obok następujących ustawień, aby zwiększyć czułość:

 • Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP): Umożliwia skanowanie pod kątem programów, które są potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonują niechciane działania.
 • Śledź linki podczas skanowania: Umożliwia skanowanie innych plików używanych przez aktualnie skanowane pliki w celu wyszukania potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Testuj całe pliki (wolne działanie przy dużych plikach): Umożliwia skanowanie całych plików, a nie tylko ich części przeważnie atakowanych przez złośliwy kod.

Użyj menu rozwijanego, aby ustawić Priorytet skanowania (domyślnie jest wybrany średni priorytet).


Narzędzia pakujące i archiwa

Wybierz typy plików skompresowanych, które chcesz rozpakować podczas skanowania:

 • Skanuj tylko typowe instalatory: Skanowana jest tylko zawartość plików wykonywalnych używanych do instalowania aplikacji.
 • Skanuj wszystkie archiwa: skanowana jest zawartość wszystkich plików archiwów (7-Zip, RAR, ZIP, pliki instalacyjne itp.). W efekcie skanowanie przebiega wolniej.
 • Nie skanuj archiwów: podczas skanowania ignorowane są wszystkie pliki archiwów. W efekcie skanowanie przebiega szybciej.

Typy plików

Wybierz typy plików, które mają priorytet podczas skanowania komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania:

 • Typy na podstawie zawartości (powolne): Umożliwia skanowanie plików, które są zwykle najbardziej narażone na ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania.
 • Typy na podstawie rozszerzenia nazwy (szybkie): Podczas skanowania sprawdzane są pliki z rozszerzeniami, które stanowią zagrożenie, takimi jak EXE, COM, BAT.
 • Skanuj wszystkie pliki (bardzo powolne): umożliwia skanowanie wszystkich plików na komputerze pod kątem złośliwego oprogramowania.

Działania automatyczne

Zaznacz pole obok opcji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji, aby zdefiniować automatyczne działanie w przypadku znalezienia zainfekowanego pliku:

 • Napraw automatycznie: Spowoduje podjęcie przez Avast próby naprawienia pliku. Jeśli naprawa nie jest możliwa, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny, a jeśli to się nie uda, zostanie usunięty.
 • Przenieś plik do Kwarantanny: Zainfekowany plik nie będzie naprawiany, a zamiast tego zostanie przeniesiony do Kwarantanny.
 • Usuń plik: Zainfekowany plik nie będzie naprawiany ani nie zostanie przeniesiony do Kwarantanny. Zostaje automatycznie usunięty.

Opcjonalnie zaznacz pole obok następujących ustawień:

 • Wyłącz komputer po zakończeniu skanowania: Po ukończeniu Skanowania ukierunkowanego program Avast wyłącza komputer.
 • Wygeneruj plik raportu: program Avast automatycznie tworzy i przechowuje plik raportu o skanowaniu.

Wybierz kartę Skanowanie z Eksploratora, a następnie zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby dostosować ustawienia skanowania:


Czułość skanowania

Czułość skanowania jest domyślnie ustawiona na wartość Średnia czułość, ale można ją zmienić na Wysoka czułość lub Niska czułość. Im wyższa czułość, tym częściej może występować fałszywe wykrycie złośliwego oprogramowania. Zmniejszenie czułości ogranicza liczbę fałszywych alarmów, ale może także obniżyć skuteczność skanowania.

 • Kliknij i przytrzymaj biały znacznik, a następnie przesuń go do położenia odpowiadającego pożądanemu ustawieniu czułości.

Opcjonalnie zaznaczyć pole obok następujących ustawień, aby zwiększyć czułość:

 • Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP): Umożliwia skanowanie pod kątem programów, które są potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonują niechciane działania.
 • Śledź linki podczas skanowania: Umożliwia skanowanie innych plików używanych przez aktualnie skanowane pliki w celu wyszukania potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Testuj całe pliki (wolne działanie przy dużych plikach): Umożliwia skanowanie całych plików, a nie tylko ich części przeważnie atakowanych przez złośliwy kod.

Użyj menu rozwijanego, aby ustawić Priorytet skanowania (domyślnie jest wybrany wysoki priorytet).


Narzędzia pakujące i archiwa

Wybierz typy plików skompresowanych, które chcesz rozpakować podczas skanowania:

 • Skanuj tylko typowe instalatory: Skanowana jest tylko zawartość plików wykonywalnych używanych do instalowania aplikacji.
 • Skanuj wszystkie archiwa: skanowana jest zawartość wszystkich plików archiwów (7-Zip, RAR, ZIP, pliki instalacyjne itp.). W efekcie skanowanie przebiega wolniej.
 • Nie skanuj archiwów: podczas skanowania ignorowane są wszystkie pliki archiwów. W efekcie skanowanie przebiega szybciej.

Typy plików

Wybierz typy plików, które mają priorytet podczas skanowania komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania:

 • Typy na podstawie zawartości (powolne): Umożliwia skanowanie plików, które są zwykle najbardziej narażone na ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania.
 • Typy na podstawie rozszerzenia nazwy (szybkie): Podczas skanowania sprawdzane są pliki z rozszerzeniami, które stanowią zagrożenie, takimi jak EXE, COM, BAT.
 • Skanuj wszystkie pliki (bardzo powolne): umożliwia skanowanie wszystkich plików na komputerze pod kątem złośliwego oprogramowania.

Działania automatyczne

Zaznacz pole obok opcji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji, aby zdefiniować automatyczne działanie w przypadku znalezienia zainfekowanego pliku:

 • Napraw automatycznie: Spowoduje podjęcie przez Avast próby naprawienia pliku. Jeśli naprawa nie jest możliwa, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny, a jeśli to się nie uda, zostanie usunięty.
 • Przenieś plik do Kwarantanny: Zainfekowany plik nie będzie naprawiany, a zamiast tego zostanie przeniesiony do Kwarantanny.
 • Usuń plik: Zainfekowany plik nie będzie naprawiany ani nie zostanie przeniesiony do Kwarantanny. Zostaje automatycznie usunięty.

Opcjonalnie zaznacz pole obok następujących ustawień:

 • Wyłącz komputer po zakończeniu skanowania: Po ukończeniu Skanowania z Eksploratora program Avast wyłącza komputer.
 • Ogólny plik raportu: Program Avast automatycznie tworzy i przechowuje plik raportu o skanowaniu.

Wybierz kartę Skanowanie podczas uruchamiania systemu, a następnie zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby dostosować ustawienia skanowania:


Czułość skanowania

Czułość skanowania jest domyślnie ustawiona na wartość Średnia czułość, ale można ją zmienić na Wysoka czułość lub Niska czułość. Im wyższa czułość, tym częściej może występować fałszywe wykrycie złośliwego oprogramowania. Zmniejszenie czułości ogranicza liczbę fałszywych alarmów, ale może także obniżyć skuteczność skanowania.

 • Kliknij i przytrzymaj biały znacznik, a następnie przesuń go do położenia odpowiadającego pożądanemu ustawieniu czułości.

Opcjonalnie zaznaczyć pole obok następujących ustawień, aby zwiększyć czułość:

 • Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP): Umożliwia skanowanie pod kątem programów, które są potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonują niechciane działania.
 • Rozpakuj pliki archiwów: skanowana jest zawartość wszystkich plików archiwów (7-Zip, RAR, ZIP, pliki instalacyjne itp.).

Obszary skanowania

Wybierz lub zaznacz pole obok następujących opcji, aby włączyć je do skanowania:

 • Wszystkie dyski twarde: Umożliwia skanowanie wszystkich dysków twardych komputera.
 • Napęd systemowy: Umożliwia skanowanie tylko dysku z systemem operacyjnym.
 • Automatycznie uruchamiane programy: umożliwia automatycznie uruchamiane skanowanie wszystkich programów.

Działania automatyczne

Zaznacz pole obok opcji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji, aby zdefiniować automatyczne działanie w przypadku znalezienia zainfekowanego pliku:

 • Napraw automatycznie: Spowoduje podjęcie przez Avast próby naprawienia pliku. Jeśli naprawa nie jest możliwa, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny, a jeśli to się nie uda, zostanie usunięty.
 • Przenieś plik do Kwarantanny: Zainfekowany plik nie będzie naprawiany, a zamiast tego zostanie przeniesiony do Kwarantanny.
 • Usuń plik: Zainfekowany plik nie będzie naprawiany ani nie zostanie przeniesiony do Kwarantanny. Zostaje automatycznie usunięty.
 • Avast Omni 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami