Instellingen voor scans van Avast Antivirus aanpassen

Avast Antivirus bevat een verzameling handmatige antivirusscans om uw pc tegen malware te beschermen. Hoewel er aanpasbare instellingen beschikbaar zijn voor sommige antivrusscans, raden we u aan alleen instellingen te wijzigen voor aangepaste scans.

Als u scaninstellingen wilt aanpassen, opent u de gebruikersinterface van Avast, gaat u naar BeschermingAntivirus en klikt u op het tandwielpictogram van de gewenste scantegel.

Raadpleeg de volgende onderwerpen voor informatie over elke beschikbare instelling.

Klik voor meer over instellen voor antivirusscans op het ? in de rechterbovenhoek van het relevante scherm om helpfunctie in het product te openen.

De opstartscan heeft verschillende instellingsopties. Lees het volgende artikel voor meer informatie over opstartscans:

Scannen

Het tabblad Scannen bevat de volgende instellingen:

Scannaam

Geef een naam en een beschrijving op voor de scan. Als u een aangepaste scan maakt, wordt deze informatie weergegeven op de tegel van de scan, zodat u deze gemakkelijk kunt herkennen.

Scangebieden

Gebruik de vervolgkeuzelijst om de gegevensruimte te selecteren die door de scan moet worden geanalyseerd. U kunt de volgende gebieden scannen:

 • Opslagstations en verwisselbare media: de opties in dit gedeelte gelden voor gegevens die worden opgeslagen op fysieke apparaten, zoals harde schijven en USB-sticks.
 • In het geheugen geladen autostartprogramma's en -modules: de opties in dit gedeelte gelden voor toepassingen en processen die worden gestart nadat het systeem is opgestart of worden uitgevoerd op de achtergrond.
 • Interactieve selectie: met deze optie moet u voor elke uitvoering van de scan een locatie op uw pc opgeven.

Bestandstypen

U kunt de scan configureren om alle bestanden in het gedefinieerde gebied te analyseren door Alle bestanden scannen (traagst) te selecteren. U kunt uw scan ook zo configureren dat alleen die bestanden worden geanalyseerd die doorgaans kwetsbaar zijn voor malware. Selecteer een van de volgende opties:

 • inhoud (grondig maar traag): de indeling van elk bestand wordt bepaald op basis van de inhoud en vervolgens worden de bestanden gescand die doorgaans als kwetsbaar voor malware worden beschouwd. Deze optie is nuttig als de bestandsinhoud afwijkt van het extensietype in de bestandsnaam.
 • Bestandsnaamextensie (snel): hierbij worden alleen bestanden met riskante extensies, zoals .exe, .com en .bat, gescand. U kunt ook op Toevoegen klikken om de extensietypen op te geven die moeten worden geanalyseerd tijdens de scan. In dat geval worden alleen de opgegeven extensietypen gescand.

Gevoeligheid

Heuristiek

Op basis van heuristiek kan Avast onbekende malware detecteren door code te analyseren voor opdrachten die op kwaadaardige bedoelingen kunnen duiden.

Gebruik de oranje balken om het gewenste niveau van heuristische gevoeligheid in te stellen. De standaardinstelling voor nieuwe aangepaste scans is Normaal (drie balken). Bij een hogere gevoeligheid is de kans groter dat malware wordt gedetecteerd, maar zal ook het aantal fout-positieve meldingen (bestanden die onterecht als malware worden geïdentificeerd) toenemen.

De volgende aanvullende instellingen zijn ook beschikbaar:

 • Code-emulatie gebruiken: vermoedelijke malware wordt uitgepakt en getest in een geëmuleerde omgeving waarin het bestand geen schade op uw pc kan aanrichten. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld voor nieuwe aangepaste scans.
 • Alle bestanden controleren (zeer tijdrovend bij grote bestanden): tijdens de scan worden hele bestanden geanalyseerd in plaats van alleen de delen die doorgaans worden getroffen door schadelijke code. Wanneer deze optie is ingeschakeld, is de scan langzamer, maar wel grondiger.
 • Scannen op mogelijk ongewenste programma's (PUP): tijdens de scan wordt gezocht naar ongemerkt met andere programma's gedownloade toepassingen die doorgaans ongewenste activiteiten uitvoeren.
 • Koppelingen volgen tijdens scannen: Avast kan ook andere bestanden scannen die worden gebruikt door de bestanden die worden gecontroleerd op mogelijk schadelijke inhoud. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld voor nieuwe aangepaste scans.

Compressieprogramma's

Geef aan welke gecomprimeerde bestandstypen tijdens de scan moeten worden uitgepakt, bijvoorbeeld .zip en .rar.

Standaard zijn Zelf-extraherende archieven, Droppers en NTFS-streams ingeschakeld voor nieuwe aangepaste scans. Andere archieftypen hoeven niet gescand te worden omdat ze alleen schade aan uw pc kunnen aanrichten als ze worden uitgepakt. Als u het selectievakje Alle compressieformaten inschakelt, worden alle archiefbestanden geanalyseerd. Hierdoor nemen scans veel meer tijd in beslag.

Acties

Standaard rapporteert Avast alle verdachte bestanden aan het einde van de scan en kunt u kiezen wat u met elk bestand wilt doen. U kunt ook een actie opgeven die automatisch moet worden uitgevoerd tijdens de scan wanneer er een bedreiging wordt gedetecteerd.

Als u de beschikbare opties wilt bekijken, schakelt u Automatisch acties uitvoeren tijdens scannen (schakel dit selectievakje in en selecteer een actie) in. Gebruik de tabbladen om een bestandstype (Virus, PUP of Verdacht) te selecteren en selecteer in de vervolgkeuzelijst een actie:

 • Automatisch verwerken: er wordt geprobeerd het bestand te repareren. Als dit niet lukt, wordt het bestand naar de Viruskluis verplaatst. Als dit ook niet lukt, wordt het bestand verwijderd.
 • Naar kluis verplaatsen: het bestand wordt naar de Viruskluis verzonden zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
 • Herstellen: de schadelijke code wordt verwijderd als het bestand alleen gedeeltelijk is geïnfecteerd. Deze actie is niet mogelijk als de hele code malware is.
 • Verwijderen: hiermee verwijdert u het bestand van uw pc.
 • Geen actie: de inhoud of locatie van het bestand wordt niet gewijzigd (niet aanbevolen als automatische actie).

Wanneer u een actie selecteert, wordt een aanvullende vervolgkeuzelijst weergegeven. In deze vervolgkeuzelijst kunt u een alternatieve actie kiezen die wordt uitgevoerd als de eerste actie mislukt.

Opties

Geef regels op die worden toegepast wanneer een bedreiging wordt gevonden in een archief:

 • De geselecteerde actie zo nodig uitvoeren bij het opnieuw starten (standaardoptie voor nieuwe aangepaste scans): als het nodig is, wordt de actie uitgevoerd wanneer de pc opnieuw wordt opgestart.
 • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, niets doen (standaardoptie voor nieuwe aangepaste scans): er wordt geprobeerd het bestand of programma uit het archief te verwijderen, maar het hele archief wordt niet verwijderd.
 • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, het hele archief verwijderen: het hele archief wordt verwijderd als het niet lukt om het bestand of programma daarin te verwijderen.
 • Altijd het hele archief verwijderen: het hele archief wordt verwijderd.

Prestaties

De volgende instellingen zijn beschikbaar in Prestaties:

 • Scanprioriteit:: gebruik de oranje balken om de prioriteit van de scan op te geven wanneer er ook andere toepassingen worden uitgevoerd op uw systeem.
 • Scan versnellen door de persistente cache te gebruiken: hiermee kan tijdens de scan worden gebruikgemaakt van de bewaarde gegevens van eerder gescande bestanden.
 • Gegevens over gescande bestanden bewaren in de persistent cache: er worden gegevens over gescande bestanden in het permanente geheugen van uw systeem opgeslagen zodat voor toekomstige scans kan worden gebruikgemaakt van deze gegevens en deze scans sneller kunnen worden uitgevoerd.
 • Scannen versnellen door bestanden te lezen in de opslagvolgorde op de schijf: als u dit selectievakje inschakelt, kost het tijdens een scan minder tijd om opgeslagen gegevens te vinden omdat de bestanden worden gescand in de volgorde waarin de fysieke gegevens zijn opgeslagen op de schijf, niet in de volgorde waarin de bestanden zijn ingedeeld in het bestandssysteem.

Rapportbestand

Voor het oplossen van problemen kan een ondersteuningsmedewerker van Avast u vragen om een rapportbestand. Ga als volgt te werk om een rapportbestand te maken:

 1. Schakel het selectievakje naast Rapportbestand genereren in en selecteer een naam en een indeling (ANSI-tekst zonder opmaak, Unicode-tekst zonder opmaak of XML) voor het rapportbestand.
 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst naast Als het bestand bestaat een van de volgende opties:
  • Toevoegen: nieuwe resultaten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport.
  • Overschrijven: het vorige rapport wordt vervangen door de nieuwe resultaten.
 3. Definieer met de selectievakjes de inhoud van het rapport:
  • Geïnfecteerde items: bestanden en gebieden van de gescande omgeving die als geïnfecteerd met malware zijn geïdentificeerd. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Persistente fouten: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Zachte fouten: kleine fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kon worden gescand omdat het in gebruik was.
  • Schone items: bestanden en gebieden die als schoon zijn geïdentificeerd. Als u deze optie inschakelt, worden de rapporten erg groot.
  • Overgeslagen items: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd vanwege de scaninstellingen.
 4. Klik op OK.

Rapportbestanden worden opgeslagen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista: C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\Alle gebruikers\Application Data\Avast Software\Avast\report

Uitsluitingen

U kunt een uitsluiting maken om op te geven welke bestanden en mappen de scan moet negeren.

Als u een uitsluiting wilt toevoegen, typt u de locatie in het tekstvak of klikt u op Bladeren..., selecteert u de betreffende map en klikt u op OK. Als u nog een locatie aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een locatie wilt verwijderen, klikt u op de betreffende rij en klikt u op Verwijderen.

Bestands- en maplocaties kunnen de jokertekens ? en * bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Voorbeeld:

 • Als u alle HTML-bestanden wilt uitsluiten, typt u *.htm* in het tekstvak.
 • Als u een map met submappen wilt uitsluiten, voegt u \* aan het einde van de mapnaam toe, bijvoorbeeld C:\voorbeeld\* .
 • Als u alle bestanden wilt uitsluiten die op een bepaalde manier zijn gelabeld op een van uw stations, kunt u ?:\ toevoegen voor het pad, bijvoorbeeld ?:\voorbeeld.exe .

Plannen

U kunt plannen dat een scan wordt uitgevoerd op een tijdstip dat u goed uitkomt. Ga als volgt te werk om een scan te plannen:

 1. Selecteer het tabblad Plannen in het linkerdeelvenster en schakel Deze scan plannen in.
 2. Geef op of de scan één keer (Eenmalig) of regelmatig (Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks) moet worden uitgevoerd.
 3. Beheer uw voorkeuren voor de volgende opties:
  • Scan niet starten als batterijvoeding actief is: schakel dit selectievakje in om planningsinstellingen te negeren als uw pc niet is aangesloten op een voedingsbron.
  • Scanproces onderbreken bij activeren batterijmodus: schakel dit selectievakje in als de scan moet worden onderbroken als de stekker van uw pc tijdens de scan wordt verwijderd uit de voedingsbron.
  • Het systeem afsluiten na beëindiging van de scan: schakel dit selectievakje in als uw pc automatisch moet worden uitgeschakeld na het opschonen.
 4. Stel het tijdstip in waarop de scan moet worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor een 24-uursnotatie.
 5. Stel in op welke dag de scan moet worden uitgevoerd.
 6. Klik op OK.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate - Service Pack 1, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate - Service Pack 2, 32-/ 64-bits
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition - Service Pack 3, 32-bits

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen