Zapora ogniowa w Avast Antivirus — często zadawane pytania

Ogólne

Co to jest Zapora ogniowa?

Zapora ogniowa monitoruje cały ruch sieciowy odbywający się między komputerem PC a otoczeniem w celu ochrony przed nieautoryzowaną komunikacją i atakami. Ta funkcja nie wymaga wykonywania wielu działań. Aby zapewnić sobie ochronę, wystarczy, że zostawisz zaporę ogniową włączoną i po wyświetleniu monitu wybierzesz odpowiedni profil Zapory ogniowej dla każdej sieci, z którą się łączysz.

Jak wyłączyć Zaporę ogniową?

Dla pełnego bezpieczeństwa użytkownika Zapora ogniowa jest domyślnie włączona. Zalecamy pozostawienie Zapory ogniowej włączonej przez cały czas i wyłączanie jej tylko tymczasowo w celu rozwiązywania ewentualnych problemów.

Aby wyłączyć Zaporę ogniową:

 1. Otwórz aplikację Avast Antivirus.
 2. Kliknij Ochrona w panelu po lewej stronie.
 3. Wybierz kafelek Zapora ogniowa.
 4. Kliknij zielony suwak (WŁ.) i wybierz przedział czasu.
Nie zalecamy trwałego wyłączania Zapory ogniowej przez wybranie pozycji Wyłącz na czas nieokreślony.

Suwak ma kolor czerwony (WYŁ.), a Zapora ogniowa jest wyłączona na wybrany czas.

Jak włączyć Zaporę ogniową?

Dla pełnego bezpieczeństwa użytkownika Zapora ogniowa jest domyślnie włączona. Zalecamy pozostawienie Zapory ogniowej włączonej przez cały czas i wyłączanie jej tylko tymczasowo w celu rozwiązywania ewentualnych problemów.

Aby włączyć Zaporę ogniową:

 1. Otwórz Avast Antivirus.
 2. Kliknij Ochrona w panelu po lewej stronie.
 3. Wybierz kafelek Zapora ogniowa.
 4. Kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Zapora ogniowa jest włączona i chroni Twój komputer.

Jak zarządzać profilami Zapory ogniowej?

Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i kliknij kolejno Ochrona ▸ Zapora ogniowa, aby uzyskać dostęp do głównego ekranu Zapory ogniowej.

Każda sieć, z którą w danej chwili masz połączenie, jest wyświetlona w sekcji Obecna sieć. W następnej kolumnie — Profil Zapory ogniowej — wybierz odpowiedni profil każdej sieci:

 • Sieć prywatna: niższy poziom bezpieczeństwa, odpowiedni, gdy komputer jest połączony z zaufaną siecią, na przykład w domu lub w pracy. Ten profil zapewnia lepszą łączność i zezwala na całą komunikację wewnątrz sieci.
 • Sieć publiczna: wyższy poziom bezpieczeństwa, odpowiedni, gdy komputer jest połączony z siecią publiczną, na przykład w kawiarni lub na lotnisku. Korzystanie z sieci publicznych wiąże się z większym zagrożeniem bezpieczeństwa, dlatego po ustawieniu tego profilu blokowana jest cała komunikacja przychodząca.
Za każdym razem, gdy łączysz się ze znaną siecią, Avast pamięta ją i włącza ustawiony przez Ciebie wcześniej profil Zapory ogniowej. Chociaż na tym ekranie możesz zarządzać profilami zapory ogniowej, za każdym razem, gdy połączysz się z nową siecią, w programie Avast zostanie wyświetlony monit o wybór odpowiedniego profilu. Jeśli nie zostanie wybrany żaden profil, domyślnie ustawiany jest profil Sieć publiczna.

Gdzie mogę znaleźć ostatnią aktywność Zapory ogniowej?

W sekcji Aplikacje ostatnio zarządzane przez Zaporę ogniową na głównym ekranie Zapory ogniowej w programie Avast Antivirus widoczne są aplikacje systemowe i inne, którym Zapora ogniowa ostatnio zezwoliła na komunikację z Twoim komputerem, oraz takie, które zablokowała. Dla większości użytkowników dane te mają charakter wyłącznie informacyjny.

W przypadku połączenia z siecią o statusie Sieć prywatna większość aplikacji ma status Dozwolone, ponieważ Zapora ogniowa stosuje mniej ograniczeń. W przypadku połączenia z siecią o statusie Sieć publiczna więcej aplikacji ma status Zablokowane, ponieważ obowiązuje wyższy poziom ochrony. Jeśli jakaś aplikacja zostanie zablokowana, gdy urządzenie jest połączone z siecią o statusie Sieć prywatna, oznacza to, że Zapora ogniowa wykryła i zablokowała próbę podejrzanej komunikacji. Nie musisz wykonywać żadnych czynności.

Czy korzystanie z funkcji Zapora ogniowa jest darmowe?

Nie. Zapora ogniowa to funkcja dostępna wyłącznie w naszych produktach antywirusowych premium: Avast Premium Security i Avast Omni.

Ustawienia

Co to są Połączenia sieciowe?

Ekran Połączenia sieciowe zawiera tabelę z informacjami dotyczącymi całej ostatniej komunikacji przychodzącej i wychodzącej z aplikacjami i procesami uruchomionymi na komputerze.

Aby uzyskać dostęp do ekranu Połączenia sieciowe, otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno Ochrona ▸ Zapora ogniowa ▸ Połączenia sieciowe. Z poziomu tej tabeli można wykonać następujące czynności:

 • Zaznacz pola wyboru nad tabelą, aby zmienić wyświetlane informacje dla każdego połączenia.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne połączenie, aby wyświetlić reguły dotyczące aplikacjipakietów, które mają do niego zastosowanie, lub całkowicie zakończyć połączenie.
 • Kliknij połączenie, a następnie wyświetl Szczegółowe dane pliku u dołu tabeli, aby dowiedzieć się więcej na temat wybranej aplikacji, procesu lub połączenia.

Co to są pliki dzienników Zapory ogniowej?

Na ekranie Pliki dzienników zapory ogniowej jest wyświetlany rejestr aktywności Zapory ogniowej.

Aby uzyskać dostęp do ekranu Pliki dzienników zapory ogniowej, otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno Ochrona ▸ Zapora ogniowa ▸ Dzienniki Zapory ogniowej. Przy użyciu menu rozwijanego obok opcji Pokaż dziennik dla zadań wybierz jedną z następujących kategorii, aby wyświetlić aktywność:

 • Ruch zablokowany: połączenia, które zostały zablokowane w wyniku działania jednej z reguł należących do zasad polityki zapory ogniowej lub reguł dotyczących aplikacji.
 • Reguły: pozostałe działania zapory ogniowej, takie jak automatyczne tworzenie reguły dopuszczania lub blokowania połączeń.

Na tym ekranie można także wyszukać określone rodzaje aktywności (Ruch zablokowany lub Reguły) poprzez zdefiniowanie przedziału i jednostki czasu Pokaż za okres ostatnich lub zaznaczenie albo odznaczenie pola obok pozycji Filtr i wpisanie wyszukiwanych wyrażeń w odpowiednich polach. Kliknij opcję Odśwież, aby zaktualizować dziennik, korzystając ze zdefiniowanych przez siebie kryteriów.

Czym są reguły dotyczące aplikacji?

Zapora ogniowa tworzy reguły za każdym razem, gdy aplikacja lub proces zostanie uruchomiony po raz pierwszy. Te reguły określają zachowanie Zapory ogniowej względem każdej aplikacji lub procesu, kiedy łączy się z Internetem lub inną siecią. Ustawiając poziomy połączenia dla poszczególnych aplikacji, możesz określić intensywność monitorowania całej komunikacji przychodzącej lub wychodzącej przez Zaporę ogniową. Zalecamy jednak modyfikowanie ustawień z obszaru Reguły dot. aplikacji tylko, jeśli jest to absolutnie konieczne. W większości przypadków reguły zdefiniowane przez Zaporę ogniową są optymalne i nie wymagają wprowadzania zmian.

Aby skonfigurować reguły dotyczące aplikacji, otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno Ochrona ▸ Zapora ogniowa ▸ Ustawienia aplikacji. Kliknij grupę (lub nazwę dostawcy) w kolumnie Aplikacja i w kolumnie Połączenia dopuszczone ustaw poziom autoryzacji za pomocą pomarańczowych pasków:

 • Jeden pasek (Do przyjaciół): połączenia wychodzące tylko z sieciami oznaczonymi jako Przyjaciele.
 • Dwa paski (Do/od Przyjaciół): połączenia przychodzący i wychodzące tylko z sieciami oznaczonymi jako Przyjaciele.
 • Trzy paski (Do Internetu): wszystkie połączenia wychodzące do Internetu.
 • Cztery paski (Od Przyjaciół i do Internetu): tylko połączenia przychodzące z sieci oznaczonych jako Przyjaciele i wszystkie połączenia wychodzące do Internetu.
 • Pięć pasków (Wszystkie połączenia): wszystkie połączenia z Internetem — przychodzące i wychodzące.
 • Aby włączyć opcję Blokuj wszystkie połączenia dla danej aplikacji, najedź kursorem na pomarańczowe paski i kliknij czerwony symbol blokady , który zostanie wyświetlony.
Sieci określane jako Przyjaciele to wszystkie sieci spoza Twojej bieżącej sieci, które Zapora ogniowa uznaje za zaufane. Te sieci są automatycznie identyfikowane i wyłączane z domyślnych ograniczeń Zapory ogniowej w przypadku, gdy aktualnie wybranym profilem sieci jest Sieć prywatna. Gdy dla Zapory ogniowej jest wybrany profil Sieć publiczna, domyślny wyższy poziom zabezpieczeń ma zastosowanie do wszystkich sieci, w tym także do sieci określanych jako Przyjaciele.

Więcej informacji na temat zarządzania regułami dotyczącymi aplikacji w programie Avast Antivirus zawiera poniższy artykuł:

Czym są reguły dotyczące pakietów?

Ekran Reguły dotyczące pakietów umożliwia przeglądanie reguł dotyczących Zapory ogniowej i zarządzanie nimi. Reguły te — na podstawie informacji zawartych w pakietach sieciowych — decydują, czy ruch sieciowy ma być dozwolony, czy zablokowany. Te informacje mogą obejmować protokoły sieciowe, źródłowe lub docelowe adresy IP oraz porty lokalne i zdalne. Za pomocą reguł dotyczących pakietów Zapora ogniowa kontroluje ruch sieciowy, korzystając z określonych parametrów połączenia. Natomiast reguły dotyczące aplikacji umożliwiają tylko kontrolowanie ruchu zgodnie z poszczególnymi regułami dotyczącymi programów lub usług.

Zmiany w regułach dotyczących pakietów powinni wprowadzać tylko użytkownicy posiadający zaawansowaną wiedzę na temat pojęć związanych z zaporą. W większości przypadków obecna konfiguracja Zapory ogniowej jest wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony.

Aby zarządzać regułami dotyczącymi pakietów, otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia ▸ Ochrona ▸ Zapora ogniowa ▸ Reguły dot. pakietów.

Czym są reguły systemowe?

Reguły systemowe to zakres reguł Zapory ogniowej kontrolujących ruch sieciowy dla najpopularniejszych typów połączeń powiązanych z określonymi funkcjami systemu. Zmiany konfiguracji wprowadzone na ekranie reguł systemowych mają bezpośredni wpływ na reguły skonfigurowane w ramach reguł dotyczących pakietów. Zmiana reguły systemowej może wpłynąć na wiele reguł dotyczących pakietów.

Zmiany w regułach systemowych powinni wprowadzać tylko użytkownicy posiadający zaawansowaną wiedzę na temat pojęć związanych z zaporą ogniową lub użytkownicy, którzy muszą tymczasowo wprowadzić takie zmiany w celu rozwiązania problemu. W większości przypadków obecna konfiguracja jest wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony.

Aby zarządzać regułami systemowymi, otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia ▸ Ochrona ▸ Zapora ogniowa ▸ Reguły systemowe.

 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami