Avast Threat Labs – Gedragsrichtlijnen voor cryptomining

Avast Antivirus beschermt uw computer door schadelijk gedrag te detecteren en blokkeren. Om te bepalen of een website waarop, of software waarin, wordt gebruikgemaakt van cryptomining-technologie schadelijk is, gebruiken we een reeks richtlijnen voor acceptabel gedrag.

Software

Standaard wordt alle cryptomining-software aangeduid als hulpprogramma, zelfs wanneer onderstaande regels worden gevolgd. Cryptomining-software die niet aan deze richtlijnen voldoet, wordt aangeduid als malware.

Algemene richtlijnen:

 • Voorafgaand aan de installatie en het eerste gebruik van de software wordt in de software alle relevante informatie en een waarschuwing met de knoppen Akkoord en Afwijzen weergegeven die voldoen aan onderstaande regels.
 • De software bevat een knop Inschakelen/Uitschakelen of Starten/Stoppen om cryptomining in en uit te schakelen.
 • De software begint niet meteen na installatie met cryptomining. De gebruiker moet het delven zelf starten, bijvoorbeeld door op een knop te klikken.
 • Ingeval de voorwaarden voor cryptomining worden aangepast, moet er een nieuw tekstvak worden weergegeven met de knoppen Akkoord en Afwijzen.
 • De toepassing voor cryptomining moet een zichtbaar teken van activiteit (actief/inactief) weergeven met de mogelijkheid om deze status te wijzigen (bijvoorbeeld met start-/stopknoppen).

Regels voor informatie- en waarschuwingsvensters:

 • Alle informatie moet volledig zichtbaar, leesbaar en begrijpelijk zijn.
 • De stijl moet consequent worden toegepast op alle informatie (redelijke grootte, logische positie, voldoende kleurcontrast met achtergrond).
 • De knoppen Akkoord en Afwijzen worden in een vergelijkbare stijl gepresenteerd zodat de gebruiker moeiteloos zijn keuze kenbaar kan maken en geen extra moeite hoeft te doen om de optie Afwijzen te kiezen.

Websites

Algemene richtlijnen:

 • Op websites moet een tekstvak met alle relevante informatie worden weergegeven.
 • Er mag op websites pas met delven worden begonnen wanneer de bezoeker daar toestemming voor geeft door te klikken op de knop Akkoord.
 • De knop Akkoord in het tekstvak werkt als een directe verwijzing naar cryptomining.
 • Ingeval de voorwaarden voor cryptomining worden aangepast, moet er een nieuw tekstvak worden weergegeven met de knoppen Akkoord en Afwijzen.

De vormgeving van het tekstvak moet voldoen aan deze regels:

 • Alle informatie moet volledig zichtbaar, leesbaar en begrijpelijk zijn.
 • De stijl moet consequent worden toegepast op alle informatie (redelijke grootte, logische positie, voldoende kleurcontrast met achtergrond).
 • De knoppen Akkoord en Afwijzen moeten in dezelfde stijl en kleur zijn vormgegeven.

De informatie in het tekstvak moet het volgende omvatten:

 • Uitleg over wat cryptomining inhoudt (dat mag een koppeling zijn naar meer informatie)
 • Een kennisgeving dat het delven onmiddellijk wordt gestaakt wanneer u de pagina verlaat
 • Een kennisgeving over de mogelijke impact op de batterijduur van het apparaat
 • Een kennisgeving over de toename van het stroomverbruik en de impact daarvan op de elektriciteitsrekening van de bezoeker van de website

Een voorbeeld van een tekstvak dat aan alle voorwaarden voldoet:

Als u vragen hebt over deze richtlijnen, neemt u contact op met de ondersteuning van Avast.

 • Alle beschikbare antivirussoftware van Avast
 • Alle ondersteunde besturingssystemen

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen