Ransomwareschild – Aan de slag

Ransomwareschild voorkomt dat persoonlijke foto's, documenten en andere bestanden worden gewijzigd, verwijderd of versleuteld als gevolg van ransomwareaanvallen. Deze functie stelt u in staat om specifieke bestanden te beschermen tegen niet-vertrouwde toepassingen en om op te geven welke toepassingen al dan niet toegang hebben tot uw beschermde mappen.

Beschermde mappen wijzigen

Standaard scant en beveiligt Ransomwareschild automatisch mappen op uw pc waarin mogelijk persoonlijke gegevens zijn opgeslagen. Ga als volgt te werk om mappen toe te voegen aan en te verwijderen van de lijst Beschermde mappen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en selecteer BeschermingRansomwareschild.
 2. Een geselecteerde map toevoegen of verwijderen:
  • Een map toevoegen: Klik op Nieuwe map beschermen, selecteer de map die u wilt gebruiken en klik op OK.
  • Een map verwijderen: Houd de muisaanwijzer boven het venster van de map, klik op het pictogram X en klik op Stoppen met beschermen.

Beschermde bestandstypen opgeven

Geef aan welk type bestanden u wilt beveiligen in uw beschermde mappen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en selecteer BeschermingRansomwareschild.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwiel).
 3. Schuif naar Bestandstypen en bekijk de bestandstypen die worden beveiligd in uw beschermde mappen. Standaard zijn alle bestandstypen in de lijst geselecteerd. Klik op het vinkje naast een bestandstype om het uit te schakelen. Ontbrekende bestandstypen kunt u handmatig toevoegen via het vak onder de standaardlijst.

De werking van Ransomwareschild beheren

U kunt aangeven hoe goed Ransomwareschild toepassingen in de gaten moet houden die toegang proberen te krijgen tot bestanden in uw beschermde mappen. De werking van Ransomwareschild configureren:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en selecteer BeschermingRansomwareschild.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwiel).
 3. Selecteer een van de volgende modusopties:
  • Slimme modus (standaardinstelling, aanbevolen): Ransomwareschild raadpleegt een lijst van veelgebruikte en vertrouwde toepassingen om te bepalen welke toepassingen bestanden in uw beschermde mappen mogen wijzigen. Als toepassingen die niet in de lijst voorkomen, proberen bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen, verschijnt er een melding en wordt u om toestemming gevraagd.
  • Strenge modus: Als welke toepassing dan ook probeert wijzigingen aan te brengen in bestanden in uw beschermde mappen, verschijnt er een melding en wordt u telkens om toestemming gevraagd (behalve bij toepassingen die u al hebt toegevoegd aan de lijst Geblokkeerde en toegestane apps). Als u deze optie inschakelt, worden er mogelijk veel meldingen weergegeven. Dat kan hinderlijk zijn.
 4. Wanneer er een pop-upmelding van Ransomwareschild verschijnt, klikt u op App toestaan om de toepassing toe te voegen aan uw lijst met toegestane toepassingen of klikt u op App blokkeren om te voorkomen dat de toepassing toegang heeft tot uw beschermde mappen.

In het volgende artikel vindt u meer informatie over het beheren van geblokkeerde en toegestane apps:

Ransomwareschild uitschakelen

Ransomwareschild is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze functie uitschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en selecteer BeschermingRansomwareschild.
 2. Klik op de groene schuifregelaar (AAN) om deze op rood (UIT) te zetten, en selecteer een tijdsduur om Ransomwareschild uit te schakelen.
 3. Klik ter bevestiging op OK, stoppen.

Ransomwareschild is nu uitgeschakeld. Als u de functie weer wilt inschakelen, klikt u op de rode schuifregelaar (UIT) om deze op groen (AAN) te zetten.

Problemen oplossen

Raadpleeg onderstaande informatie voor het oplossen van veelvoorkomende problemen:

 • Ransomwareschild wordt niet weergegeven in het hoofdmenu: Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Avast Antivirus gebruikt. Als u Avast Antivirus wilt bijwerken, gaat u naar MenuInstellingenBijwerken en klikt u op Controleer op updates in het gedeelte Toepassing.
  Ransomwareschild is niet beschikbaar in Avast Free Antivirus.
 • Er verschijnen te veel pop-upmeldingen voor Ransomwareschild: Zorg ervoor dat de werking van Ransomwareschild is ingesteld op Slimme modus. Als Ransomwareschild is ingesteld op Strenge modus, geeft Avast Antivirus altijd een melding wanneer welke toepassing dan ook (behalve toepassingen die u mogelijk al hebt toegevoegd aan de lijst Geblokkeerde/Toegestane apps) probeert bestanden aan te passen in uw beschermde mappen.
 • U kunt geen bestanden opslaan in een toepassing: Controleer of de toepassing die u gebruikt in de lijst Geblokkeerde apps staat. U kunt de toepassing ook toevoegen aan de lijst Toegestane apps.
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen