Používání oblasti nastavení Avast Geek v aplikaci Avast Antivirus

Oblast nastavení Avast Geek obsahuje možnosti pokročilé konfigurace aplikace a je určená uživatelům s lepšími znalostmi funkcí aplikace Avast Antivirus. Chcete-li nastavit běžné chování aplikace, doporučujeme použít základní nastavení, která jsou ve výchozím stavu vybrána tak, aby vás program chránil optimálně. Další informace o konfiguraci chování aplikace Avast Antivirus pomocí základních nastavení najdete v následujícím článku:

Oblast nastavení Avast Geek je k dispozici v aplikaci Avast Antivirus verze 19.0 a novější. Chcete-li aplikaci aktualizovat na nejnovější verzi, řiďte se pokyny v následujícím článku:


Jak otevřít oblast nastavení Avast Geek:

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. V pravém horním rohu klikněte na položku Hledat.
 3. Do vyhledávacího pole zadejte geek:area a z výsledků hledání vyberte položku Avast Geek.
 4. Nastavení v oblasti Avast Geek jsou uspořádaná podle jednotlivých komponent. V pravém horním rohu klikněte na možnost Hledat, zadejte název komponenty a vyberte příslušný výsledek hledání. Případně přejděte níže do příslušné části.

V níže uvedených částech najdete podrobné informace o jednotlivých možnostech nastavení v oblasti Avast Geek.

Aktualizace

Určete, jak často má Avast Antivirus automaticky vyhledávat a stahovat aktualizace virových definic a aplikace (výchozí hodnota je 240 minut).

Avast hledá a stahuje aktualizace přes připojení k internetu, takže může častými kontrolami zpomalovat prohlížení webu.

Řešení problémů

 • Omezit přístup k programu pro účet Guest: Omezte uživatelům-hostům (sekundárním účtům na počítači) přístup a úpravy nastavení aplikace Avast AntiVirus. Tuto možnost doporučujeme nechat zapnutou, aby měli příslušné oprávnění pouze povolení uživatelé.
 • Maximální velikost jednoho souboru se záznamy: Umožňuje změnit maximální velikost vytvářených souborů se záznamy (ve výchozím stavu 4096 KB).

Testy na viry

Pro jednotlivé typy testů na viry máte k dispozici následující nastavení:

Některé možnosti nejsou k dispozici pro všechny testy.

Automatické akce

Pro každý uvedený typ testu určete akci, kterou má provést, když najde hrozbu. Z rozevírací nabídky vyberte jednu z následujících akcí:

 • Automaticky vyčistit (vybráno ve výchozím nastavení): Slouží ke spuštění sekvence akcí (opravit soubor – pokud to není možné, přesunout do Karantény – pokud to není možné, smazat).
 • Přesunout do Truhly: Slouží k přesunu hrozby do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
 • Opravit: Slouží k odebrání škodlivého kódu, který je připojený k jinak bezpečnému souboru. U souborů, které jsou zcela tvořeny malwarem, to není možné.
 • Přerušit spojení: Když Avast zjistí, že jste připojeni k adrese URL, hře nebo zařízení, kde našel malware, automaticky zastaví příslušné připojení.
 • Zeptat se: Než Avast něco udělá, zeptá se, jak se zjištěnou hrozbou naložit.
 • Smazat: Trvale odstraní soubor z počítače.
 • Ignorovat: Při testu není provedena žádná akce. Hrozba je uvedena ve výsledcích testu, abyste se mohli později rozhodnout, jak s ní naložit.

Zpracovávání infikovaných archivů

Pro každý uvedený typ testu určete akci, kterou má provést, když najde infikovaný archiv. Z rozevírací nabídky vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zkusit odstranit pouze zabalený soubor z archivu; pokud selže, neprovádět žádnou akci (výchozí).
 • Zkusit odstranit pouze zabalený soubor z archivu; pokud selže, odstranit celý archiv.
 • Vždy odstranit celý archiv.

Nastavení výkonu

Pro každý uvedený typ testu určete nastavení, která ovlivňují rychlost testování:

 • Urychlit test použitím stálé vyrovnávací paměti: Umožňuje testu vycházet z informací uchovávaných o předchozích testovaných souborech. Důvěryhodné soubory, které již byly potvrzeny jako bezpečné, nejsou testovány znovu, takže jsou testy rychlejší.
 • Uložit data o testovaných souborech do stálé vyrovnávací paměti: Uchovává data o testovaných souborech ve stálé systémové paměti, takže z nich mohou vycházet příští testy, které budou díky těmto informacím rychlejší. Informace uložené ve stálé vyrovnávací paměti jsou zachovány i po restartu systému nebo aktualizaci virových definic.
 • Zrychlit testování čtením souborů v pořadí, ve kterém byly uloženy na disk: Zkracuje dobu testování tím, že testuje soubory v pořadí, v jakém byly zapsány na disk (což je rychlejší), a ne podle toho, jak jsou uspořádány v souborovém systému (což je pomalejší). Tato možnost funguje pouze u jednotek se souborovým systémem NTFS (New Technology File System).

Nastavení souboru reportu

Avast Antivirus ve výchozím stavu vytváří soubory reportu s výsledky testů. O tento report vás mohou požádat pracovníci podpory Avastu při řešení problémů. Soubory reportů se ukládají v následujícím umístění:

 • C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Pomocí následujících možností můžete změnit nastavení souboru reportu pro jednotlivé typy testů:

 • Název souboru reportu: Zadejte název souboru reportu.
 • Typ souboru reportu: Slouží k výběru formátu reportu – textový soubor ANSI, textový soubor Unicode nebo soubor XML.
 • Pokud soubor reportu existuje: Chcete-li nové výsledky přidat na konec předchozího reportu, vyberte možnost Připojit. Chcete-li nahradit předchozí report novými výsledky, vyberte možnost Přepsat.
 • Reportované položky: Určete, které události mají být v souborech reportů uvedené. Do uvedeného textového pole zadejte kterékoli z následujících událostí a oddělte je středníky:
  • Infikováno: Soubory a oblasti v testovaném prostředí, v nichž byl při testu na viry nalezen malware.
  • Vážné chyby: Neočekávané chyby vyžadující další prošetření.
  • Chyby: Menší chyby – například když soubor nebylo možné otestovat, protože byl používán.
  • OK: Soubory a oblasti, které jsou podle testu na viry v pořádku.
  • Vynecháno: Soubory a oblasti, které test na viry nezkontroloval, protože je podle nastavení měl ignorovat.

Následující dodatečné možnosti se mohou hodit, když testy programem Avast trvají příliš dlouho:

 • Umožnit Avastu přímý přístup na disk během Testu po restartu (ve výchozím nastavení zapnuto): Tato možnost platí jen pro test po restartu a umožňuje Avastu testovat celý disk včetně přetažených souborů a souborových fragmentů, které mohou obsahovat škodlivý kód. Pokud tuto možnost vypnete, mírně zrychlíte testy po restartu počítače, ale oslabíte svoji antivirovou ochranu.
 • Nekontrolovat digitální podpisy infikovaných souborů: Tato možnost se týká všech testů v Avastu a umožňuje testům hlásit libovolné soubory jako podezřelé, přestože pocházejí od důvěryhodných dodavatelů. Díky tomu je testování rychlejší. Je ale ve výchozím nastavení vypnutá, aby nedocházelo k falešným poplachům.

Záznamy testů

Záznamy testů obsahují podrobnosti o událostech při testech. Avast ve výchozím nastavení vytváří záznamy pro každý test. Záznamy testů Avastu se ukládají v následujícím umístění:

 • C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Nastavení záznamů testů platí pro všechny testy v aplikaci Avast Antivirus. K dispozici máte následující možnosti:

 • Mazat záznamy testů (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje Avastu mazat záznamy testů po uplynutí určitého časového období.
 • Mazat záznamy testů starší než: Umožňuje určit, po jaké době má Avast mazat záznamy testů.
 • Mazat záznamy dočasných testů (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje Avastu mazat záznamy dočasných testů po uplynutí určitého časového období.
 • Mazat záznamy dočasných testů starší než: Umožňuje určit, po jaké době má Avast mazat záznamy dočasných testů.
 • Vymazat historii testů: Kliknutím na možnost Provést okamžitě smažete všechny aktuální záznamy testů.

Behaviorální štít

Behaviorální štít sleduje programy nainstalované v počítači, zda se nechovají podezřele, což může značit, že obsahují nebezpečný kód. Výběrem jedné z následujících možností v rozevírací nabídce určete, jak má Behaviorální štít nakládat s podezřelým chováním programů:

 • Vždy se zeptat: Než Avast něco udělá, zeptá se, jak se zjištěnou hrozbou naložit.
 • Automaticky přesouvat nalezené hrozby do karantény (ve výchozím nastavení zapnuto): Nálezy, které se chovají podobně jako známé hrozby uvedené v databázi virových definic Avastu, jsou přesouvány do Karantény, odkud nemohou uškodit systému.
 • Automaticky přesunout známé hrozby do Truhly: Hrozby uvedené v databázi virových definic Avastu jsou přesouvány do Karantény, odkud nemohou uškodit systému.

Souborový štít

Souborový štít aktivně testuje všechny programy a soubory na pevném disku, když jsou otevřeny, spuštěny, změněny nebo uloženy. V oblasti Avast Geek můžete nastavit, jak má Souborový štít nakládat se zjištěnými hrozbami (viry, potenciálně nežádoucí programypodezřelé objekty). U každého typu hrozby vyberte z rozevírací nabídky požadovanou akci:

 • Automaticky vyčistit (vybráno ve výchozím nastavení): Slouží ke spuštění sekvence akcí (opravit soubor – pokud to není možné, přesunout do Karantény – pokud to není možné, smazat).
 • Přesunout do Truhly: Slouží k přesunu hrozby do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
 • Opravit: Slouží k odebrání škodlivého kódu, který je připojený k jinak bezpečnému souboru. U souborů, které jsou zcela tvořeny malwarem, to není možné.
 • Přerušit spojení: Když Avast zjistí, že jste připojeni k adrese URL, hře nebo zařízení, kde našel malware, automaticky zastaví příslušné připojení.
 • Zeptat se: Než Avast něco udělá, zeptá se, jak se zjištěnou hrozbou naložit.
 • Smazat: Trvale odstraní soubor z počítače.
 • Ignorovat: Při testu není provedena žádná akce. Hrozba je uvedena ve výsledcích testu, abyste se mohli později rozhodnout, jak s ní naložit.

Chcete-li vypnout oznamování každé hrozby, kterou Souborový štít najde, zrušte zaškrtnutí pole Po provedení akce zobrazit zprávu.


Nastavení souboru reportu

Souborový štít ve výchozím stavu vytváří soubory reportu pro každý test. O tento report vás mohou požádat pracovníci podpory Avastu při řešení problémů. Soubory reportů se ukládají v následujícím umístění:

 • C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Pomocí následujících možností zvolte nastavení souboru reportu:

 • Název souboru reportu: Zadejte název souboru reportu.
 • Typ souboru reportu: Slouží k výběru formátu reportu – textový soubor ANSI, textový soubor Unicode nebo soubor XML.
 • Pokud soubor reportu existuje: Chcete-li nové výsledky přidat na konec předchozího reportu, vyberte možnost Připojit. Chcete-li nahradit předchozí report novými výsledky, vyberte možnost Přepsat.
 • Reportované položky: Určete, které události mají být v souborech reportů uvedené. Do uvedeného textového pole zadejte kterékoli z následujících událostí a oddělte je středníky:
  • Infikováno: Soubory a oblasti v testovaném prostředí, v nichž Souborový štít našel malware.
  • Vážné chyby: Neočekávané chyby vyžadující další prošetření.
  • Chyby: Menší chyby – například když soubor nebylo možné otestovat, protože byl používán.
  • OK: Soubory a oblasti, které jsou podle Souborového štítu v pořádku.
  • Vynecháno: Soubory a oblasti, které Souborový štít nezkontroloval, protože je podle nastavení měl ignorovat.

E-mailový štít

Poštovní štít testuje příchozí a odchozí e-mailové zprávy na přítomnost hrozeb. V oblasti Avast Geek můžete nastavit, jak má E-mailový štít aplikace Avast Antivirus nakládat se zjištěnými hrozbami (viry, potenciálně nežádoucí programypodezřelé objekty). Pro každý typ hrozby vyberte z rozevírací nabídky požadovanou akci:

 • Rozhodnout automaticky (vybráno ve výchozím nastavení): Slouží ke spuštění sekvence akcí (opravit soubor – pokud to není možné, přesunout do Karantény – pokud to není možné, smazat).
 • Zeptat se: Než Avast něco udělá, zeptá se, jak se zjištěnou hrozbou naložit.
 • Ignorovat: Při testu není provedena žádná akce. Hrozba je uvedena ve výsledcích testu, abyste se mohli později rozhodnout, jak s ní naložit.
 • Přesunout do Truhly: Slouží k přesunu hrozby do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
 • Opravit: Slouží k odebrání škodlivého kódu, který je připojený k jinak bezpečnému souboru. U souborů, které jsou zcela tvořeny malwarem, to není možné.
 • Smazat: Trvale odstraní soubor z počítače.

Následující možnosti slouží k další konfiguraci chování E-mailového štítu:

 • Po provedení akce zobrazit zprávu (ve výchozím nastavení zapnuto): Když E-mailový štít najde nějakou hrozbu, Avast vás na ni upozorní.
 • Testovat archivované zprávy při otevírání: Testuje archivované zprávy při každém otevření.
 • Testovat SSL připojení (ve výchozím nastavení zapnuto): Zapne testování e-mailů přijatých nebo odeslaných pomocí šifrovaného připojení SSL/TLS. Pokud je vypnuta, jsou testovány pouze e-maily přijaté nebo odeslané přes nezabezpečené připojení.

Export certifikátu E-mailového štítu

Kliknutím na tlačítko Provést exportujte certifikát E-mailového štítu z aplikace Avast Antivirus. Ten se hodí při řešení problémů s chybovými zprávami o neplatných serverových certifikátech z e-mailových klientů třetích stran, jako je Mozilla Thunderbird.


Nastavení souboru reportu

E-mailový štít ve výchozím stavu vytváří soubory reportu s výsledky testů. O tento report vás mohou požádat pracovníci podpory Avastu při řešení problémů. Soubory reportů se ukládají v následujícím umístění:

 • C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Pomocí následujících možností zvolte nastavení souboru reportu:

 • Název souboru reportu: Zadejte název souboru reportu.
 • Typ souboru reportu: Slouží k výběru formátu reportu – textový soubor ANSI, textový soubor Unicode nebo soubor XML.
 • Pokud soubor reportu existuje: Chcete-li nové výsledky přidat na konec předchozího reportu, vyberte možnost Připojit. Chcete-li nahradit předchozí report novými výsledky, vyberte možnost Přepsat.
 • Reportované položky: Určete, které události mají být v souborech reportů uvedené. Do uvedeného textového pole zadejte kterékoli z následujících událostí a oddělte je středníky:
  • Infikováno: Soubory a oblasti v testovaném prostředí, v nichž E-mailový štít našel malware.
  • Vážné chyby: Neočekávané chyby vyžadující další prošetření.
  • Chyby: Menší chyby – například když soubor nebylo možné otestovat, protože byl používán.
  • OK: Soubory a oblasti, které jsou podle E-mailového štítu v pořádku.
  • Vynecháno: Soubory a oblasti, které E-mailový štít nezkontroloval, protože je podle nastavení měl ignorovat.

Webový štít

Webový štít aktivně testuje data přenášená při procházení internetu, čímž brání stažení malwaru a jeho spuštění v počítači. V oblasti Avast Geek můžete nastavit, jak má Webový štít nakládat se zjištěnými hrozbami (viry, potenciálně nežádoucí programypodezřelé objekty). U každého typu hrozby vyberte z rozevírací nabídky požadovanou akci:

 • Přerušit spojení (vybráno ve výchozím nastavení): Jakmile nalezne potenciální hrozbu, okamžitě ukončí spojení s příslušnou webovou stránkou.
 • Zeptat se: Při nálezu potenciální hrozby vám umožní určit, zda chcete spojení s příslušnou webovou stránkou ukončit, nebo zda chcete toto spojení zachovat. Pokud se rozhodnete spojení zachovat, můžete být ohroženi.

Následující možnosti slouží k další konfiguraci chování Webového štítu:

 • Testovat provoz pouze pro známé webové prohlížeče: Když je tato možnost zapnutá, Webový štít sleduje jen HTTP přenosy běžných prohlížečů.
 • Po provedení akce zobrazit zprávu (ve výchozím nastavení zapnuto): Když Webový štít najde nějakou hrozbu, Avast vás na ni upozorní.
 • Nerozbalovat archivy s platným digitálním podpisem (ve výchozím nastavení zapnuto): Vylučuje z testů důvěryhodné soubory archivů od ověřených vydavatelů.

Ochrana Skriptovým štítem

Skriptový štít brání prohlížečům a ostatním aplikacím ve spuštění potenciálně škodlivých skriptů. Mezi ně patří vzdálené hrozby z internetu a vnějších zdrojů, místní hrozby stažené na pevný disk nebo do mezipaměti prohlížeče a skripty ze šifrovaných připojení.

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí jednotlivých polí určete, které prohlížeče či aplikace mají být chráněny Skriptovým štítem. Běžně používané prohlížeče, Adobe Acrobat Reader a všechny další aplikace na počítači jsou ve výchozím stavu chráněny.

Karanténa

Karanténa je izolovaný prostor, kde můžete bezpečně uchovávat potenciálně nebezpečné soubory. Tyto soubory můžete také odeslat k analýze do Virové laboratoře Avast. V oblasti Avast Geek můžete nastavit maximální velikost souborů, které Avast odesílá do Karantény. Výchozí hodnota je 16 384 KB.

Firewall

Firewall je placená funkce programů Avast Premium SecurityAvast Omni, která sleduje veškerou síťovou komunikaci mezi počítačem a vnějším světem a chrání vás před neoprávněnými připojeními a narušeními. Můžete nastavit následující aspekty chování Firewallu:

 • Zobrazit upozornění na nově vytvořená pravidla "blokovat" (ve výchozím nastavení zapnuto): Zobrazí upozornění pokaždé, když je automatickým rozhodnutím vytvořeno nové pravidlo blokující komunikaci.
 • Režim sdílení připojení k Internetu: Povolí důvěryhodnému uživateli připojit se k internetu prostřednictvím vašeho počítače, případně řešit potíže se zařízeními, jako je např. vaše tiskárna, která je přes počítač připojená k internetu. Zaškrtnutím této možnosti otevřete určité porty, které normálně bývají zavřené, a tím snížíte úroveň svého zabezpečení.
  Jakmile daný uživatel přestane vaše připojení k internetu potřebovat nebo dokončí řešení potíží, zaškrtnutí této možnosti zrušte.
 • Povolit všechna připojení k Přátelům v soukromém režimu: Pokud se připojíte k síti se soukromým profilem, budou povoleny všechny sítě uvedené v seznamu Přátelé.
 • Automaticky přepínat profily (ve výchozím nastavení zapnuto): Povolí Avastu automaticky změnit profil Firewallu, když se připojíte ke známé síti, pro niž se používá jiný profil než pro tu dosavadní.
 • Zobrazovat upozornění o automatickém přepínání profilů: Upozorňuje na všechny změny profilu Firewallu (například při přepnutí sítě s profilem V soukromí na síť s profilem Na veřejnosti a naopak). Pokud zapnete tuto možnost, Firewall vám může často zobrazovat upozornění.
 • Zapnout automatickou detekci skenování portů: Umožňuje Firewallu zjišťovat pokusy o skenování portů. Skenování portů je technika, kterou hackeři běžně používají při hledání zranitelných či nezabezpečených zařízení v síti. Pokud Firewall zjistí skenování portů, zdrojová adresa IP je umístěna na seznam zakázaných a veškerá komunikace s ní bude až do restartu počítače blokována.
 • Časový limit blokování IP: Určete časový rozsah historie síťových datových přenosů, ve kterém má Firewall hledat podezřelé síťové pakety. Výchozí hodnota je 1800000, což se rovná 30 minutám. Vyšší hodnota může vést k falešným poplachům.
 • Povolit nízkoúrovňové sockety (ve výchozím nastavení zapnuto): Slouží k povolení komunikace s aplikacemi, které používají nízkoúrovňové sockety namísto specifických komunikačních protokolů. Vypnutím této možnosti mírně zvýšíte zabezpečení počítače. Zároveň tím však můžete způsobit závažné problémy s připojením aplikací, které používají nízkoúrovňové sockety.

Sandbox

Sandbox je virtualizační nástroj v programech Avast Premium SecurityAvast Omni, který vám umožňuje prohlížet webové stránky nebo spouštět aplikace ve zcela izolovaném a bezpečném prostředí. Můžete nastavit následující aspekty chování Sandboxu:

 • Zadat vlastní maximální velikost pro kopírování souboru: Umožňuje určit maximální velikost souborů, které aplikace mohou duplikovat, když jsou spuštěné v Sandboxu. Pokud aplikace v Sandboxu odmítne soubor, změňte přednastavený limit 51 MB.
 • Omezit administrátorská oprávnění a spouštět virtualizované aplikace pod omezeným účtem: Aplikacím spouštěným v Sandboxu odebírá oprávnění správce, čímž jim brání v přístupu k omezeným systémovým komponentám.
 • Ukládat soubory prohlížeče do mezipaměti (sandbox nebude automaticky vymazán) (ve výchozím nastavení zapnuto): Budou se ukládat pouze virtualizované soubory pro webové prohlížeče, což zlepší výkon prohlížeče v Sandboxu.
 • Smazat obsah mezipaměti: Kliknutím rovnou ze Sandboxu smažete obsah mezipaměti.
 • Vytvářet report: Pokud chcete, aby Sandbox automaticky vytvářel reporty pro virtualizované aplikace, tuto možnost zapněte. O tento report vás mohou požádat pracovníci podpory Avastu při řešení problémů.

Režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje zbytečná oznámení, když máte prakticky jakoukoli aplikaci otevřenou na celou obrazovku. V těchto nastaveních můžete určit, jak se má systém chovat, když je Režim Nerušit zapnutý, a optimalizovat tak fungování aplikací na celou obrazovku. Ve výchozím nastavení jsou zapnuty všechny možnosti až na následující výjimky:

 • Zakázat zobrazování přes okno: Blokuje zobrazování oznámení od ostatních aplikací, když používáte nějaký program na celou obrazovku.
 • Pozastavit neherní uživatelské procesy: Pozastavuje aplikace, které by mohly omezovat výkon počítače, když hrajete hry na celou obrazovku.
 • Nastavit limit procesoru: Omezuje využití hlavních systémových prostředků Režimem Nerušit tak, aby byly k dispozici i pro ostatní aplikace.

Aktualizace aplikací

Aktualizace aplikací aktualizuje běžně používané programy od ostatních dodavatelů, čímž vás chrání před potenciálními bezpečnostními riziky. Můžete nastavit následující aspekty chování Aktualizace aplikací:

 • Zapnout Aktualizaci aplikací (ve výchozím nastavení zapnuto): Když zrušíte zaškrtnutí této možnosti, komponentu Aktualizace aplikací vypnete.
 • Povolit aktualizace systémových aplikací pouze správcům: Když je tato možnost zapnutá, přes komponentu Aktualizace aplikací mohou aktualizovat produkty nainstalované pro celý systém jen správci.
 • Stahovat aktualizace automaticky, bude-li to možné (ve výchozím nastavení zapnuto): Povoluje komponentě Aktualizace aplikací automatické stahování dostupných aktualizací softwaru od ostatních dodavatelů, což vám ušetří čas. Tato možnost je k dispozici jen v placených verzích aplikace Avast Antivirus.
 • Obnovení databáze (řešení problémů): Kliknutím na tlačítko Provést resetujete interní databázi nástroje Avast Software Defender na výchozí hodnoty. Tato akce je nevratná a doporučuje se, když Aktualizace aplikací zobrazuje neplatná data nebo když dojde k chybě instalace aplikace.

Obecné

K dispozici máte následující dodatečná nastavení:

 • Používat reputační služby (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje aplikaci posílat nám anonymní technické informace, které nám pomáhají lépe identifikovat malwarové hrozby.
 • Pravidelně kontrolovat mé prohlížeče na přítomnost doplňků se špatným uživatelským hodnocením (ve výchozím nastavení zapnuto): V běžně používaných prohlížečích hledá panely nástrojů se špatným hodnocením a umožňuje je odstranit. Avast k hodnocení panelů nástrojů používá cloudový systém založený na tzv. blacklistech a whitelistech, heuristických algoritmech, doporučovacím modulu Avastu a uživatelských hodnoceních.
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás