Režim Nerušit – začínáme

Režim Nerušit je funkce programu Avast Antivirus, která deaktivuje nežádoucí oznámení, když používáte aplikace v režimu celé obrazovky.

Když nějakou aplikaci otevřete na celou obrazovku, Režim Nerušit to automaticky zjistí a přidá ji na svůj seznam aplikací. Pokud aplikaci z tohoto seznamu opět použijete v režimu celé obrazovky, budou všechna oznámení ze systému Windows, programu Avast Antivirus i dalších aplikací deaktivována.

Aplikace můžete na seznam Režimu Nerušit přidat nebo je z něho odebrat ručně. Můžete také přizpůsobit nastavení oznámení. Pokyny naleznete v příslušných oddílech tohoto článku.

Přidání aplikace

 1. Přejděte do části VýkonRežim Nerušit.
 2. Klikněte na tlačítko Přidat aplikaci.
 3. Vyberte požadovanou aplikaci některým z následujících způsobů:
  1. Kliknutím na panel aplikace přidáte tuto aplikaci automaticky. Text v pravém sloupci se změní na Přidáno.
  2. Klikněte na možnost Vybrat cestu k aplikaci, přejděte na aplikaci a klikněte na tlačítko Otevřít.

Vybraná aplikace bude přidána na seznam Režimu Nerušit.

Odebrání aplikace

 1. Přejděte do části VýkonRežim Nerušit.
 2. Umístěte ukazatel myši nad panel aplikace, zaškrtněte políčko, které se u něj zobrazí, a klikněte na tlačítko Odstranit vybrané.
 3. Kliknutím na tlačítko Ano, odebrat vše potvrďte.

Vybraná aplikace bude odebrána ze seznamu Režimu Nerušit.

Režim Nerušit můžete rovněž vypnout pro jednotlivé aplikace tak, že kliknutím přepnete zelený posuvník (Zapnuto) do červené polohy (Vypnuto).

Správa nastavení

 1. Přejděte do části VýkonRežim Nerušit.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo).
 3. Všechna nastavení jsou ve výchozím stavu zapnutá. Nastavení vypnete tak, že zrušíte zaškrtnutí příslušného pole.
  • Ztlumit oznámení od aplikací třetích stran: Blokuje všechna upozornění z jiných aplikací, pokud jsou vybrané aplikace zobrazeny na celou obrazovku.
  • Ztlumit oznámení od Avastu: Zastaví všechna hlášení, varování a plánované testy Avastu, pokud jsou vybrané aplikace zobrazeny na celou obrazovku.
  • Pozastavit aktualizace systému Windows: Zastaví probíhající aktualizace Windows, pokud jsou vybrané aplikace zobrazeny na celou obrazovku.
  • Automaticky přidávat nové aplikace: Přidá všechny aplikace otevřené na celou obrazovku do seznamu Režimu Nerušit.
 

Přidání výjimek pro neblokované aplikace

Můžete dále nastavit výjimku určením aplikací, které nechcete blokovat ani tehdy, když jste v režimu celé obrazovky. Jak nastavit, aby aplikace nebyly nikdy blokovány:

 1. Klikněte na tlačítko Neblokovat oznámení od těchto aplikací.
 2. Klikněte na tlačítko Přidat aplikaci.
 3. Vyberte aplikace některým z následujících způsobů:
  1. Kliknutím na panel aplikace přidáte tuto aplikaci automaticky. Text v pravém sloupci se změní na Přidáno.
  2. Klikněte na možnost Vybrat cestu k aplikaci, přejděte na aplikaci a klikněte na tlačítko Otevřít.

Oznámení z vybraných aplikací se budou nadále zobrazovat i v režimu celé obrazovky.

Chcete-li nějakou aplikaci ze seznamu neblokovaných aplikací odebrat, klikněte na možnost Neblokovat oznámení od těchto aplikací, umístěte ukazatel myši nad panel aplikace, klikněte na zobrazený symbol odpadkového koše a poté klikněte na tlačítko Ano, odebrat.

Další možnosti

Další možnosti k jednotlivým aplikacím na seznamu Režimu Nerušit zobrazíte následujícím způsobem:

 1. Přejděte do části VýkonRežim Nerušit.
 2. Umístěte ukazatel myši nad panel aplikace a klikněte na ikonu (tři tečky).
 3. Máte na výběr z následujících možností:
  • Spustit: Otevře aplikaci.
  • Přejmenovat: Umožňuje změnit název aplikace zobrazený v seznamu Režimu Nerušit.
  • Odstranit: Odebere aplikaci ze seznamu Režimu Nerušit.
  • Maximalizovat výkon: Nastaví prioritu pro aplikaci, pokud je zobrazena na celou obrazovku, a přepne systém Windows do režimu vysokého výkonu.

Další doporučení

Další informace o Režimu Nerušit najdete v následujícím článku:

Přístup k pokročilým nastavením Režimu Nerušit je popsán v následujícím článku:

 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás