Štít proti ransomwaru – začínáme

Štít proti ransomwaru zabezpečí vaše osobní fotografie, dokumenty a další soubory, aby je ransomware nemohl změnit, smazat nebo zašifrovat. Tato funkce vyhledá a automaticky zabezpečí složky, které mohou obsahovat osobní data. Můžete si také vybrat adresáře, které chcete ochránit před nedůvěryhodnými aplikacemi. Dále vám umožňuje určit, které aplikace smí měnit soubory ve vašich složkách a které naopak nikdy nesmí. Tato funkce je k dispozici pouze v programech Avast Premium SecurityAvast Omni.

Určení chráněných složek

Štít proti ransomwaru ve výchozím stavu zjišťuje a automaticky zabezpečuje složky, kde se mohou nacházet vaše osobní data.

Chcete-li na seznam Chráněné složky ručně přidat další složku:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu.
 2. Na levém panelu klikněte na dlaždici Ochrana a vyberte možnost Štít proti ransomwaru.
 3. Přidání nebo odebrání vybrané složky:
  • Přidání složky: Klikněte na možnost Ochránit další složku, přejděte ke složce, kterou chcete chránit, a kliknutím na tlačítko OK potvrďte její přidání.
  • Odebrání složky: Umístěte ukazatel myši nad panel dané složky, klikněte na ikonu X a poté na možnost Přestat chránit.

Jak ručně určit chráněné typy souborů:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu.
 2. Na levém panelu klikněte na dlaždici Ochrana a vyberte možnost Štít proti ransomwaru.
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu otevřete nastavení Štítu proti ransomwaru.
 4. Přejděte do části Typy souborů a určete, které soubory v chráněných složkách chcete chránit. Ve výchozím stavu jsou vybrány všechny uvedené typy souborů. Výběr konkrétního typu souboru zrušíte, když zrušíte zaškrtnutí příslušného pole. Také můžete určit typ souboru, který není na seznamu uvedený. Stačí jej ručně zadat do pole pod výchozím seznamem.

Správa zablokovaných a povolených aplikací

Štít proti ransomwaru blokuje malware a viry, které se snaží změnit soubory ve vašich chráněných složkách, a ve výchozím stavu umožňuje tyto soubory měnit pouze důvěryhodným aplikacím. Když se nedůvěryhodná aplikace pokusí změnit soubory ve vašich chráněných složkách, Štít proti ransomwaru zobrazí oznámení s dotazem, zda to chcete povolit nebo zakázat. Jakmile vyberete požadovanou možnost, aplikace bude přidána do seznamu na obrazovce Blokované a povolené aplikace.

Jak otevřít obrazovku Blokované a povolené aplikace:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Vyberte možnosti ObecnéBlokované a povolené aplikace.

Podrobné pokyny k používání obrazovky Blokované a povolené aplikace najdete v článku níže:

Změna nastavení Štítu proti ransomwaru

Určete, jak se má Štít proti ransomwaru chovat, když se nějaká aplikace pokusí o přístup k souborům v chráněných složkách.

Jak nastavit chování Štítu proti ransomwaru:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu.
 2. Na levém panelu klikněte na dlaždici Ochrana a vyberte možnost Štít proti ransomwaru.
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu otevřete nastavení Štítu proti ransomwaru.
 4. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Inteligentní režim (výchozí a doporučené nastavení): Štít proti ransomwaru na základě seznamu běžně používaných a důvěryhodných aplikací určuje, které programy mohou měnit soubory ve vašich chráněných složkách. Pokud se nějaká aplikace, která v tomto seznamu není uvedena, pokusí změnit soubory v chráněných složkách, obdržíte oznámení s dotazem, zda to chcete povolit.
  • Přísný režim: Když se jakákoli aplikace pokusí změnit soubory v chráněných složkách, vždy dostanete oznámení s dotazem, zda to chcete povolit (pokud daná aplikace není na seznamu blokovaných nebo povolených aplikací). Pokud tuto možnost zaškrtnete, mohou se vám často zobrazovat upozornění.
V oznámení Štítu proti ransomwaru můžete kliknutím na tlačítko Povolit aplikaci přidat program do seznamu povolených aplikací a kliknutím na tlačítko Blokovat aplikaci můžete danému programu natrvalo zablokovat možnost změny souborů ve vašich chráněných složkách. Kliknutím na možnost Blokované/povolené aplikace lze případně spravovat zablokované či povolené aplikace.

Dočasné vypnutí Štítu proti ransomwaru

Štít proti ransomwaru je ve výchozím stavu zapnutý a chrání vaše osobní fotografie, dokumenty a další soubory, aby je ransomware nemohl změnit, smazat nebo zašifrovat. Štít proti ransomwaru lze v některých případech vypnout pro účely řešení problémů.

Jak Štít proti ransomwaru vypnout:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní Avastu.
 2. Na levém panelu klikněte na dlaždici Ochrana a vyberte možnost Štít proti ransomwaru.
 3. Klikněte na zelený posuvník ZAP u možnosti Štít proti ransomwaru a poté vyberte, na jak dlouho chcete Štít proti ransomwaru vypnout. Na výzvu potvrďte změnu klepnutím na tlačítko OK.

Štít proti ransomwaru je nyní vypnutý. Chcete-li jej zapnout, řiďte se kroky 1–2 výše a kliknutím přepněte červený posuvník VYP do zelené polohy ZAP.

Řešení problémů

Avast Free Antivirus. tuto funkci nenabízí.

Může dojít k následujícím problémům:

 • Štít proti ransomwaru se v hlavní nabídce nezobrazuje:
  • Ověřte, zda používáte nejnovější verzi programu Avast Premium Security nebo Avast Omni. Chcete-li Avast aktualizovat, vyberte možnosti MenuNastaveníAktualizovat a v části Aplikace klikněte na tlačítko Aktualizovat.
 • Štít proti ransomwaru zobrazuje oznámení příliš často:
  • Když vám Avast zobrazuje příliš mnoho dotazů, zda chcete nějakou aplikaci zablokovat nebo povolit, je třeba nastavit citlivost ochrany před ransomwarem na možnost Chytrý režim. Když vyberete možnost Přísný režim, Avast vás upozorní na každou aplikaci, která se pokusí změnit soubory v chráněných složkách (pokud daná aplikace už není na seznamu blokovaných nebo povolených aplikací).
 • Nemůžete ukládat soubory změněné v určité aplikaci:
  • Zkontrolujte, zda používaná aplikace není na seznamu Blokované aplikace. Případně můžete aplikaci přidat na seznam Povolené aplikace.
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás