Hlášení chyb aplikace na zařízeních s Androidem

Některé problémy mobilních aplikací Avastu může být nutné nahlásit podpoře Avastu, aby je prošetřila. Pracovníci podpory Avastu vás v takových případech mohou požádat, abyste jim ze svého zařízení s Androidem poslali hlášení chyby. Podle pokynů v tomto článku můžete odemknout možnosti pro vývojáře, vytvořit hlášení chyby a odeslat ho podpoře Avastu.

Odemčení možností pro vývojáře

Než budete moci na zařízení s Androidem vytvořit hlášení chyby a odeslat ho, je nutné zapnout možnosti pro vývojáře. Jak na zařízení s Androidem zapnout možnosti pro vývojáře:

Následující postup se v závislosti na modelu zařízení, verzi Androidu a dodavatelských úpravách systému může lišit.
 1. Na zařízení s Androidem přejděte do části Nastavení.
 2. Vyberte možnost O telefonu (na některých zařízeních se tato možnost může jmenovat O zařízení nebo Informace).
 3. Klepněte na možnost Informace o softwaru.
 4. Sedmkrát klepněte na panel Číslo sestavení.

Možnosti pro vývojáře jsou nyní odemčené. Podle pokynů v následujících částech vytvořte hlášení chyby a odešlete ho podpoře Avastu.

Jak vytvořit hlášení chyby

 1. Na zařízení s Androidem přejděte do části Nastavení.
 2. Vyberte položku Možnosti pro vývojáře.
  Pokud Možnosti pro vývojáře nevidíte, zopakujte postup, který je uvedený v tomto článku v části Odemčení možností pro vývojáře.
 3. Posuvník Možnosti pro vývojáře musí být v poloze Zapnuto.
 4. Klepněte na možnost Vytvořit hlášení chyby (na některých zařízeních Hlášení chyby).
  Pokud možnost Vytvořit hlášení chyby nelze vybrat, může být třeba nejprve přejít níže a zapnout nastavení Ladění USB.
 5. Na výzvu klepněte na možnosti Úplné hlášeníNahlásit.

Spustí se vytváření hlášení chyby. Může trvat až několik minut. Podle pokynů v následující části odešlete hlášení chyby podpoře Avastu.

Odesílání hlášení chyby podpoře Avastu

 1. Až bude hlášení chyby vytvořeno, na panelu oznámení zařízení se zobrazí příslušné oznámení. Klepněte na oznámení Hlášení chyby bylo vytvořeno a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na ikonu svého preferovaného e-mailového klienta.
  V tomto článku je jako příklad použit Gmail. Vámi používaný e-mailový klient se může lišit, ale budete v něm zadávat stejné informace.
 3. Váš e-mail musí obsahovat následující informace:
  • Pro: Zadejte e-mailovou adresu podpory Avastu k mobilním produktům: android@avast.com.
  • Předmět: Zadejte název aplikace Avast, se kterou máte problém, a krátký popis problému. Příklad:
   Avast Mobile Security – problém s fungováním zařízení
  • Text e-mailu: Zadejte podrobný popis problému. Pokud problém dokážete reprodukovat, nahrajte ho a odkaz na nahrané video uveďte do textu e-mailu. Další informace se dozvíte v následujícím článku:
  • Příloha: Nezapomeňte přiložit soubor s hlášením chyby. Tento soubor má příponu .zip.
 4. Klepněte na možnost Odeslat (ikona šipky).

Hlášení chyby bylo odesláno podpoře Avastu. Problém analyzujeme, a pokud budeme potřebovat další informace, kontaktujeme vás.

 • Avast Mobile Security 6.x pro Android
 • Avast SecureLine VPN 6.x pro Android
 • Avast Cleanup 5.x pro Android
 • Avast Secure Browser 4.x pro Android
 • Avast Passwords 1.x pro Android
 • Avast AntiTrack 1.x pro Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a novější

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás