Odinstalowywanie programu Avast BreachGuard

Aby odinstalować program Avast BreachGuard z systemu Windows, wykonaj poniższe czynności odpowiadające danej wersji systemu operacyjnego:

 

Windows 10

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 2. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast BreachGuard i wybierz opcję Deinstalacja.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 4. Gdy pojawi się okno Konfiguracja programu BreachGuard, kliknij opcję Deinstalacja.
 5. Kliknij przycisk Deinstalacja.
 6. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję Gotowe.

Program Avast BreachGuard został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast BreachGuard, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast BreachGuard z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast zawiera następujący artykuł:
 

Windows 8

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast BreachGuard i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj/zmień.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 4. Gdy pojawi się okno Konfiguracja programu BreachGuard, kliknij opcję Deinstalacja.
 5. Kliknij przycisk Deinstalacja.
 6. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję Gotowe.

Program Avast BreachGuard został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast BreachGuard, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast BreachGuard z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast zawiera następujący artykuł:
 

Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 2. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast BreachGuard i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj/zmień.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 5. Gdy pojawi się okno Konfiguracja programu BreachGuard, kliknij opcję Deinstalacja.
 6. Kliknij przycisk Deinstalacja.
 7. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję Gotowe.

Program Avast BreachGuard został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast BreachGuard, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast BreachGuard z komputera nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast zawiera następujący artykuł:

Aby odinstalować program Avast BreachGuard z komputera Mac, wykonaj poniższe kroki:

 1. Upewnij się, że program Avast BreachGuard nie jest uruchomiony. Jeśli program jest uruchomiony, kliknij ikonę Avast BreachGuard na pasku menu Apple i wybierz opcję Zamknij Avast BreachGuard.
 2. Kliknij kolejno opcje Idź ▸ Aplikacje na pasku menu Apple.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy z naciśniętym klawiszem Ctrl opcję Avast BreachGuard i wybierz opcję Przenieś do Kosza.
 4. Po przeniesieniu programu Avast BreachGuard do Kosza kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz w Docku i wybierz opcję Opróżnij kosz.

Program Avast BreachGuard został odinstalowany z komputera Mac.

Aby ponownie zainstalować program Avast BreachGuard, zapoznaj się z następującym artykułem:

Usunięcie programu Avast BreachGuard z komputera Mac nie powoduje automatycznie anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji Avast zawiera następujący artykuł:
 • Avast BreachGuard 21.x dla systemu Windows
 • Avast BreachGuard 1.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami