Rozwiązywanie problemów z ostrzeżeniami klienta poczty e-mail o nieprawidłowych certyfikatach serwera

Po zainstalowaniu programu Avast Antivirus w niektórych zewnętrznych klientach poczty e-mail, takich jak Mozilla Thunderbird, SeaMonkey czy The Bat!, podczas wysyłania i odbierania poczty e-mail może być wyświetlany komunikat z informacją, że certyfikat serwera poczty jest nieprawidłowy.

Funkcja Osłona poczty oprogramowania Avast Antivirus wykorzystuje zaawansowane metody skanowania poczty przychodzącej i wychodzącej za pośrednictwem bezpiecznych połączeń SSL/TLS. Programy Mozilla Thunderbird, Sea Monkey i The Bat! mają własne magazyny certyfikatów i mogą wymagać dodatkowej konfiguracji w celu uniknięcia ostrzeżeń o nieprawidłowych certyfikatach serwera poczty.

Wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby dowiedzieć się, jak zapobiec wyświetlaniu ostrzeżeń o nieprawidłowym serwerze poczty przez wyeksportowanie certyfikatu Osłona poczty, a następnie zaimportowanie go do magazynu certyfikatów klienta poczty e-mail.

Eksportowanie certyfikatu Osłony poczty e-mail

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Kliknij pozycję Szukaj w prawym górnym rogu.
 3. Wpisz geek:area w polu wyszukiwania i wybierz pozycję Avast Geek z wyników wyszukiwania.
 4. Przewiń do sekcji Osłona poczty. Upewnij się, że pole obok opcji Osłona poczty e-mail: Skanuj połączenia SSL jest zaznaczone, a następnie kliknij pozycję Wykonaj obok opcji Eksportuj certyfikat.
 5. Wybierz lokalizację zapisu wyeksportowanego certyfikatu Osłony poczty e-mail (np. pulpit w systemie Windows) i kliknij pozycję Zapisz.
 6. Kliknij opcję OK w oknie dialogowym Informacja Avast.
 7. Importuj certyfikat Osłony poczty e-mail do klienta poczty e-mail.
Każde indywidualne konto poczty e-mail w ramach klienta poczty musi zostać skonfigurowane w sposób wymagany przez dostawcę poczty. Instrukcje można znaleźć w dokumentacji klienta poczty e-mail oraz dostawcy poczty.

Importowanie certyfikatu Osłona poczty e-mail

 1. W przeglądarce Mozilla Thunderbird kliknij pozycję Menu (trzy linie) ▸ Opcje.
 2. Wybierz opcję Ochrona i prywatność w lewym panelu.
 3. Przewiń do sekcji Certyfikaty, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj certyfikatami...
 4. Wybierz kartę Organy certyfikacji, a następnie kliknij opcję Importuj...
 5. Znajdź certyfikat Osłona poczty wyeksportowany wcześniej z programu Avast Antivirus, wybierz plik i kliknij opcję Otwórz.
 6. Zaznacz opcję Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych i kliknij przycisk OK.
 7. Gdy ponownie zostanie wyświetlony ekran Menedżer certyfikatów, kliknij kartę Serwery.
 8. Upewnij się, że nie ma wpisu o nazwie Avast Mail Scanner. Jeśli taki wpis istnieje, usuń wszystkie certyfikaty powiązane z pozycją Avast Mail Scanner na karcie Serwery. Następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Menedżer certyfikatów.

Certyfikat Osłona poczty e-mail firmy Avast został zaimportowany do programu Mozilla Thunderbird.

 1. W programie SeaMonkey kliknij pozycję EdytujPreferencje...
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Prywatność i bezpieczeństwo, aby rozwinąć tę sekcję.
 3. Wybierz pozycję Certyfikaty i kliknij pozycję Zarządzaj certyfikatami...
 4. Wybierz kartę Organy certyfikacji, a następnie kliknij opcję Importuj...
 5. Znajdź certyfikat Osłona poczty wyeksportowany wcześniej z programu Avast Antivirus, wybierz plik i kliknij opcję Otwórz.
 6. Zaznacz opcję Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych i kliknij opcję OK.
 7. Gdy ponownie zostanie wyświetlony ekran Menedżer certyfikatów, kliknij kartę Serwery.
 8. Upewnij się, że nie ma wpisu o nazwie Avast Mail Scanner. Jeśli taki wpis istnieje, usuń wszystkie certyfikaty powiązane z pozycją Avast Mail Scanner na karcie Serwery. Następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Menedżer certyfikatów.
 9. Kliknij przycisk OK w oknie Preferencje, aby zastosować zmiany.

Certyfikat Osłona poczty e-mail firmy Avast został zaimportowany do programu SeaMonkey.

 1. W programie The Bat! kliknij pozycję Tools (Narzędzia) ▸ Address Book (Książka adresowa).
 2. Kliknij opcję View (Wyświetl) i wybierz pozycję Certificate Address Books (Książki adresowe certyfikatów).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Trusted Root CA (Zaufany główny urząd certyfikacji) i wybierz z menu kontekstowego opcję New Contact (Nowy kontakt).
 4. Wpisz Avast Mail Shield w polu Fiest name (Imię).
 5. Wybierz kartę Certificates (Certyfikaty).
 6. Kliknij opcję Import... (Importuj).
 7. Znajdź certyfikat Osłona poczty wyeksportowany wcześniej z programu Avast Antivirus, wybierz plik i kliknij opcję Otwórz.
 8. Gdy certyfikat Osłona poczty zostanie wyświetlony na karcie Certificates (Certyfikaty), kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany.

Certyfikat Osłona poczty e-mail firmy Avast został zaimportowany do programu The Bat!.

 • Avast Omni 21.x dla systemu Windows
 • Avast Premium Security 21.x dla systemu Windows
 • Avast Free Antivirus 21.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami