Rozwiązywanie problemów z ostrzeżeniami klienta poczty e-mail o nieprawidłowych certyfikatach serwera

Po zainstalowaniu programu Avast Antivirus w niektórych zewnętrznych klientach poczty e-mail, np. Mozilla Thunderbird, SeaMonkey czy The Bat!, podczas wysyłania i odbierania poczty e-mail może być wyświetlany komunikat z informacją, że certyfikat serwera poczty jest nieprawidłowy.

Funkcja Osłona poczty oprogramowania Avast Antivirus wykorzystuje zaawansowane metody skanowania poczty przychodzącej i wychodzącej za pośrednictwem bezpiecznych połączeń SSL/TLS. Programy Mozilla Thunderbird, Sea Monkey i Bat! mają własne magazyny certyfikatów i mogą wymagać dodatkowej konfiguracji w celu uniknięcia ostrzeżeń o nieprawidłowych certyfikatach serwera poczty.

Zapoznaj się z poszczególnymi sekcjami tego artykułu zawierającymi instrukcje pozwalające zapobiec wyświetlaniu ostrzeżeń o nieprawidłowych certyfikatach serwera poczty, wyeksportować certyfikat Osłona poczty i zaimportować go do magazynu certyfikatów klienta poczty e-mail.

Eksport certyfikatu Osłony poczty z programu Avast Antivirus

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i kliknij przycisk MenuUstawienia.
 2. Kliknij pozycję Szukaj w prawym górnym rogu.
 3. Wpisz geek:area w polu wyszukiwania i wybierz opcję Avast Geek z wyników wyszukiwania.
 4. Przewiń w dół do sekcji Osłona poczty. Upewnij się, że pole wyboru obok opcji Skanuj połączenia SSL jest zaznaczone, a następnie kliknij opcję Wykonaj obok polecenia Eksportuj certyfikat.
 5. Wybierz lokalizację zapisu wyeksportowanego certyfikatu Osłony poczty (np. pulpit w systemie Windows) i kliknij pozycję Zapisz.
 6. Kliknij opcję OK w oknie dialogowym Informacja Avast.
 7. Importuj certyfikat Osłony poczty do klienta poczty e-mail.
Każde konto poczty e-mail w ramach klienta poczty musi zostać skonfigurowane w sposób wymagany przez dostawcę poczty. Instrukcje można znaleźć w dokumentacji klienta poczty e-mail oraz dostawcy poczty.

Import certyfikatu Osłony poczty do klienta poczty e-mail

 1. W programie Mozilla Thunderbird kliknij ikonę menu (trzy poziome linie) i wybierz dwa razy pozycję Opcje.
 2. Wybierz kartę Zaawansowane.
 3. Wybierz kartę Certyfikaty i kliknij opcję Zarządzaj certyfikatami, aby otworzyć Menedżera certyfikatów.
 4. Wybierz kartę Organy certyfikacji, a następnie kliknij opcję Importuj.
 5. Znajdź certyfikat Osłona poczty wyeksportowany z programu Avast Antivirus, a następnie wybierz plik i kliknij opcję Open (Otwórz).
 6. Zaznacz opcję Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych i kliknij opcję OK.
 7. Gdy zostanie wyświetlony ekran Menedżer certyfikatów, wybierz kartę Serwery.
 8. Upewnij się, że nie ma wpisu o nazwie Avast - Skaner poczty. Jeśli taki wpis istnieje, usuń wszystkie certyfikaty powiązane z pozycją Avast - Skaner poczty na karcie Serwery, a następnie kliknij opcję OK, aby zamknąć Menedżera certyfikatów.
 9. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Opcje, aby zastosować zmiany.
 1. W programie SeaMonkey kliknij menu Edycja u góry ekranu i wybierz opcję Preferencje....
 2. Kliknij strzałkę obok opcji Prywatność i bezpieczeństwo, aby rozwinąć sekcję.
 3. Wybierz opcję Certyfikaty i kliknij pozycję Zarządzaj certyfikatami....
 4. Wybierz kartę Organy certyfikacji, a następnie kliknij opcję Importuj....
 5. Znajdź certyfikat Osłona poczty wyeksportowany z programu Avast Antivirus, a następnie wybierz plik i kliknij opcję Open (Otwórz).
 6. Zaznacz opcję Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych i kliknij opcję OK.
 7. Gdy ekran Menedżer certyfikatów zostanie ponownie wyświetlony, wybierz kartę Serwery.
 8. Upewnij się, że nie ma wpisu o nazwie Avast - Skaner poczty. Jeśli taki wpis istnieje, usuń wszystkie certyfikaty powiązane z pozycją Avast - Skaner poczty na karcie Serwery, a następnie kliknij opcję OK, aby zamknąć Menedżera certyfikatów.
 9. Kliknij OK w oknie Preferencje, aby zastosować zmiany.
 1. W programie The Bat! kliknij u góry ekranu menu Tools (Narzędzia), a następnie wybierz pozycję Address Book (Książka adresowa).
 2. Kliknij opcję Wyświetl i wybierz opcję Certificate Address Books (Książki adresowe certyfikatów).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Trusted Root CA (Zaufany główny urząd certyfikacji) i wybierz z menu kontekstowego opcję New Contact (Nowy kontakt).
 4. W polu First name (Imię) wpisz Avast Mail Scanner Root.
 5. Wybierz kartę Certificates (Certyfikaty) i kliknij opcję Import... (Importuj...).
 6. Znajdź certyfikat Osłona poczty wyeksportowany z programu Avast Antivirus, a następnie wybierz plik i kliknij opcję Open (Otwórz).
 7. Po zaimportowaniu certyfikatu funkcji Osłona poczty kliknij opcję OK, aby zastosować zmiany i wyjść z książki adresowej.
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami