Aktywowanie programu Avast Passwords

Zakończyliśmy sprzedaż nowych subskrypcji programu Avast Passwords. W związku z tym:
 • bezpłatnej lub płatnej wersji aplikacji Avast Passwords zainstalowanej na urządzeniu można nadal korzystać.
 • Aktywną subskrypcję Avast Passwords można cały czas przedłużyć.
 • W celu odinstalowania i ponownego zainstalowania aplikacji Avast Passwords należy skontaktować się z pomocą techniczną Avast.

Avast Passwords to produkt płatny, co oznacza, że do jego używania potrzebna jest subskrypcja. W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób należy aktywować płatną subskrypcję w systemie Microsoft Windows lub Apple macOS, korzystając z ważnego kodu aktywacyjnego lub Konta Avast. Informacje na temat tego, gdzie znaleźć kod aktywacyjny lub jak utworzyć Konto Avast, znajdują się w następujących artykułach:

 
W systemie Microsoft Windows można aktywować Avast Passwords jako komponent programu Avast Antivirus. Przed wykonaniem instrukcji opisanych poniżej należy upewnić się, że na komputerze zainstalowano wersję programu Avast Antivirus.

Kod aktywacyjny

Aby aktywować program Avast Passwords przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Antivirus na pulpicie w systemie Windows, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Wprowadź kod aktywacyjny.
 3. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie kliknij Wprowadź.
 4. Sprawdź szczegóły dotyczące subskrypcji, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Passwords w folderze Aplikacje, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Kliknij opcję Zacznij teraz! lub przejdź do kroku 4, jeśli masz już utworzone hasło główne.
 3. Utwórz hasło główne, wpisując je w każdym polu, a następnie zaznacz okrągłe pole, aby potwierdzić zapoznanie się z informacją o tym, że w razie zapomnienia hasła głównego nie będziemy mogli go odzyskać ani zresetować. Kliknij Potwierdź hasło.
 4. Upewnij się, że program Avast Passwords jest aktywny, a następnie kliknij opcję Avast Passwords na pasku menu i wybierz opcję Aktywuj wersję Premium…
 5. Kliknij Wprowadź kod aktywacyjny.
 6. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Aktywuj.

Twoja subskrypcja Avast Passwords jest teraz aktywna.

Konto Avast

Aby aktywować program Avast Passwords przy użyciu Konta Avast:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Antivirus na pulpicie w systemie Windows, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Zaloguj się.
 3. Wprowadź poświadczenia Konta Avast i kliknij opcję Zaloguj się. Zamiast tego możesz też użyć opcji Facebook lub Google, aby zalogować się do swojego konta Avast za pomocą poświadczeń z serwisu Facebook lub Google, lub wybrać kartę Utwórz konto, aby utworzyć nowe Konto Avast.
 4. Sprawdź szczegóły subskrypcji. Jeśli z Twoim kontem jest powiązanych wiele subskrypcji, wybierz tę, której chcesz użyć Kliknij opcję Kontynuuj, aby wrócić do ekranu Moje subskrypcje.

Aby aktywować program Avast Passwords przy użyciu Konta Avast:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Passwords w folderze Aplikacje, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Kliknij opcję Zacznij teraz! lub przejdź do kroku 4, jeśli masz już utworzone hasło główne.
 3. Utwórz hasło główne, wpisując je w każdym polu, a następnie zaznacz okrągłe pole, aby potwierdzić zapoznanie się z informacją o tym, że w razie zapomnienia hasła głównego nie będziemy mogli go odzyskać ani zresetować. Kliknij Potwierdź hasło.
 4. Upewnij się, że program Avast Passwords jest aktywny, a następnie kliknij opcję Avast Passwords na pasku menu i wybierz opcję Aktywuj wersję Premium…
 5. Kliknij opcję Zaloguj się za pomocą Konta Avast.
 6. Wprowadź poświadczenia Konta Avast i kliknij opcję Logowanie. Zamiast tego możesz też użyć opcji Zaloguj się przez portal Facebook lub Zaloguj się przez Google, aby zalogować się do swojego konta Avast za pomocą poświadczeń z serwisu Facebook lub Google.

Twoja subskrypcja Avast Passwords jest teraz aktywna.

Inne opcje dotyczące aktywacji

Aby aktywować program Avast Passwords przy użyciu pliku licencji:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik License.avastlic i zapisz plik na komputerze.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Antivirus na pulpicie w systemie Windows, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 4. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Wprowadź kod aktywacyjny.
 5. Kliknij Użyj pliku licencji.
 6. Zlokalizuj plik licencji na komputerze i kliknij przycisk Otwórz.
 7. Sprawdź szczegóły dotyczące subskrypcji, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.

Twoja subskrypcja Avast Passwords jest teraz aktywna.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

Jeśli wystąpią problemy z aktywacją:

 1. Upewnij się, że kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) został wpisany poprawnie.
 2. Jeśli aktywacja przy użyciu kodu aktywacyjnego nie powiedzie się, spróbuj wykonać instrukcje mające na celu aktywację przy użyciu Konta Avast.
 3. Upewnij się, że Konto Avast zostało zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został podany podczas zakupu subskrypcji Avast Passwords. Jeśli podczas zakupu podano inny adres e-mail, zapoznaj się z następującym artykułem, aby dowiedzieć się, jak dodać do swojego Konta Avast kolejny adres e-mail:
 4. W niektórych przypadkach synchronizacja subskrypcji może potrwać do 24 godzin od zakupu. Jeśli po upływie tego czasu subskrypcja nadal nie jest aktywna, przeczytaj następujący artykuł:

Dalsze zalecenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu korzystania z programu Avast Passwords, zapoznaj się z następującymi artykułami:

 

Instrukcje dotyczące przenoszenia subskrypcji na inne urządzenie znajdują się w następującym artykule:

 • Avast Passwords 20.x dla systemu Windows
 • Avast Passwords 2.x dla komputerów Mac
   
 • Avast Premium Security 20.x dla systemu Windows
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
   
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami