Avast Antivirus Firewall – Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is Firewall?

Firewall controleert al het netwerkverkeer tussen uw pc en de buitenwereld om u te beschermen tegen ongeoorloofde communicatie en indringers. Deze functie is zo ontworpen dat u zo min mogelijk om input wordt gevraagd. Om ervoor te zorgen dat u wordt beschermd hoeft u alleen maar Firewall ingeschakeld te laten en, wanneer daarom wordt gevraagd, het juiste Firewall-profiel te selecteren voor elk netwerk waarmee u verbinding maakt:

Hoe kan ik Firewall uitschakelen?

Firewall is standaard ingeschakeld. Zo bent u altijd volledig beschermd. Het is raadzaam Firewall altijd ingeschakeld te laten, tenzij u het tijdelijk moet uitschakelen om een probleem te kunnen oplossen.

Zo schakelt u Firewall uit:

 1. Open de toepassing Avast Antivirus.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Bescherming.
 3. Selecteer de tegel Firewall.
 4. Klik op de groene schuifregelaar (AAN) en selecteer een tijdsduur.
Het is niet raadzaam de optie Voorgoed stoppen te selecteren om Firewall definitief uit te schakelen.

De schuifregelaar is rood (UIT) en Firewall wordt voor de geselecteerde tijdsduur uitgeschakeld.

Hoe kan ik Firewall inschakelen?

Firewall is standaard ingeschakeld. Zo bent u altijd volledig beschermd. Het is raadzaam Firewall altijd ingeschakeld te laten, tenzij u het tijdelijk moet uitschakelen om een probleem te kunnen oplossen.

Zo schakelt u Firewall in:

 1. Open Avast Antivirus.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Bescherming.
 3. Selecteer de tegel Firewall.
 4. klik op de rode schuifregelaar (UIT) om deze op groen (AAN) te zetten.

Firewall is ingeschakeld en beschermt uw pc.

Hoe kan ik mijn Firewall-profielen beheren?

Open Avast Antivirus en klik op BeschermingFirewall om het hoofdscherm van Firewall te openen.

Elk netwerk waarmee u bent verbonden, wordt weergegeven onder Huidig netwerk. In de kolom Firewall-profiel kunt u het juiste profiel voor elk netwerk selecteren:

 • Privénetwerk: een laag beveiligingsniveau voor wanneer uw pc is verbonden met een vertrouwd netwerk, zoals een thuis- of bedrijfsnetwerk. Dit profiel zorgt voor een betere verbinding en staat alle communicatie binnen het netwerk toe.
 • Openbaar netwerk: een hoger beveiligingsniveau voor wanneer uw pc is verbonden met een openbaar netwerk, zoals in een café of op een vliegveld. Omdat openbare netwerken grotere veiligheidsrisico's met zich meebrengen, is inkomende communicatie niet toegestaan wanneer dit profiel is ingesteld.
Telkens wanneer u verbinding maakt met een bekend netwerk, wordt het eerder ingestelde Firewall-profiel automatisch toegepast. Hoewel u op dit scherm uw Firewall-profielen voor netwerken kunt beheren, moet u telkens wanneer u verbinding maakt met een nieuw netwerk het juiste profiel selecteren. De standaardprofielinstelling wanneer er geen profiel is geselecteerd, is Openbaar netwerk.

Hoe kan ik mijn recente Firewall-activiteiten bekijken?

Onder Onlangs door de firewall gecontroleerde apps op het hoofdscherm van Firewall in Avast Antivirus kunt u de systeem-apps en de niet-systeem-apps zien waarvoor Firewall onlangs communicatie met uw pc heeft toegestaan of geblokkeerd. Voor de meeste gebruikers zijn deze gegevens alleen maar informatief.

Wanneer u bent verbonden met een Privénetwerk, worden de meeste apps Toegestaan omdat er minder Firewall-beperkingen gelden. Wanneer u bent verbonden met een Openbaar netwerk, worden er meer apps Geblokkeerd omdat het beschermingsniveau hoger is. Als een app wordt geblokkeerd terwijl u bent verbonden met een Privénetwerk, heeft Firewall verdachte communicatiepogingen gedetecteerd en geblokkeerd. U hoeft zelf niets te doen.

Is Firewall gratis?

Nee. De functie Firewall is alleen beschikbaar in onze betaalde antivirusproducten Avast Premium Security en Avast Omni.

Instellingen

Wat zijn netwerkverbindingen?

Het scherm Netwerkverbindingen bevat een tabel met informatie over alle recente inkomende en uitgaande communicatie met de toepassingen en processen die op uw pc worden uitgevoerd.

Open Avast Antivirus en ga naar BeschermingFirewallNetwerkverbindingen om Netwerkverbindingen te openen. In deze tabel kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • Schakel de selectievakjes boven de tabel in om de weergegeven informatie voor elke verbinding te wijzigen:
 • Klik met de rechtermuisknop op een verbinding om de toepassingsregels en de pakketregels te bekijken of om de verbinding helemaal af te sluiten.
 • Klik op een verbinding en kijk dan naar Bestandsgegevens onder in de tabel om meer informatie te bekijken over de toepassing, het proces of de verbinding die u hebt geselecteerd.

Wat zijn Firewall-logboeken?

Op het scherm Firewall-logboeken wordt een overzicht van de activiteiten van Firewall weergegeven.

Open Avast Antivirus en ga naar BeschermingFirewallFirewall-logboeken om Firewall-logboeken te openen. Selecteer in de vervolgkeuzelijst naast Logboek weergeven voor een van de volgende categorieën waarvoor u de activiteiten wilt bekijken:

 • Geblokkeerd verkeer: verbindingen die zijn geblokkeerd vanwege een van de Firewall-regels of Toepassingsregels.
 • Regels: andere Firewall-acties, zoals het automatisch instellen van een regel voor het toestaan of blokkeren van verbindingen.

Op dit scherm kunt u ook zoeken naar specifieke activiteiten per type (Geblokkeerd verkeer of Regels) door een tijdvenster en tijdsduur in te stellen naast Weergeven voor laatste of door het selectievakje naast Filter in te schakelen en uw zoekopdracht in de bewuste zoekvelden te typen. Klik op Vernieuwen om het logboek bij te werken volgens de door u ingestelde criteria.

Wat zijn toepassingsregels?

In Firewall worden regels ingesteld wanneer een toepassing of proces voor de eerste keer wordt gestart. Deze regels bepalen hoe Firewall zich tegenover toepassingen en processen gedraagt wanneer verbinding wordt gemaakt met internet of met een ander netwerk. U kunt voor elke afzonderlijke toepassing toegestane verbindingen instellen om aan te geven hoe strikt Firewall inkomende en uitgaande communicatie bewaakt. Het is echter raadzaam de Toepassingsregels alleen aan te passen als dat echt nodig is. Firewall kan regels gewoonlijk zonder uw input optimaliseren.

Open Avast Antivirus en ga naar BeschermingFirewallToepassingsinstellingen om de toepassingsregels te configureren. Klik op een groep (of leverancier) in de kolom Toepassing en stel met de oranje balken in de kolom Toegestane verbindingen het toegangsniveau in:

 • Eén balk: (Vertrouwd uitgaand verkeer): alleen uitgaande netwerkverbindingen met vertrouwde adressen.
 • Twee balken: (Vertrouwd uitgaand en inkomend verkeer): inkomende en uitgaande netwerkverbindingen met vertrouwde adressen.
 • Drie balken: (Uitgaand internetverkeer): alle uitgaande internetverbindingen.
 • Vier balken: (Vertrouwd inkomend en uitgaand internetverkeer): alleen inkomende netwerkverbindingen met vertrouwde adressen en alle uitgaande internetverbindingen.
 • Vijf balken: (Alle verbindingen): alle inkomende en uitgaande internetverbindingen.
 • Als u Alle verbindingen blokkeren wilt instellen voor een toepassing, laat u de cursor op de oranje balken rusten en klikt u op het rode blokkeersymbool dat verschijnt.
Netwerken waarnaar wordt verwezen met 'Vertrouwde adressen' zijn netwerken buiten uw huidige netwerk die als vertrouwd worden beschouwd door Firewall. Deze netwerken worden automatisch herkend, zodat de standaardbeperkingen van Firewall niet gelden wanneer uw huidige netwerkprofiel is ingesteld op Privénetwerk. Wanneer Firewall is ingesteld op het profiel Openbaar netwerk, wordt het hogere standaardbeveiligingsprofiel toegepast op alle netwerken, inclusief de 'Vertrouwde adressen'-netwerken.

In het volgende artikel vindt u meer informatie over het beheren van de toepassingsregels in Avast Antivirus:

Wat zijn pakketregels?

Op het scherm Pakketregels kunt u Firewall-regels bekijken en beheren die bepalen of netwerkverkeer wordt toegestaan of geblokkeerd volgens de informatie in netwerkpakketten. In deze informatie kunnen netwerkprotocollen, IP-bron- of IP-doeladressen en lokale en externe poorten zijn opgenomen. In Firewall kan het netwerkverkeer op twee manieren worden beheerd: via pakketregels met bepaalde verbindingsparameters en via toepassingsregels met afzonderlijke regels voor specifieke programma's of services.

Het is raadzaam de pakketregels alleen te wijzigen als u gevorderde kennis hebt van firewallconcepten. Firewall is al zo geconfigureerd dat in de meeste gevallen automatisch de juiste firewallbescherming wordt gekozen.

Open Avast Antivirus en ga naar MenuInstellingenBeschermingFirewallPakketregels om de pakketregels te beheren.

Wat zijn systeemregels?

Systeemregels zijn Firewall-regels waarmee het netwerkverkeer wordt beheerd voor de meest algemene verbindingstypen die betrekking hebben op bepaalde systeemcapaciteiten. Configuratiewijzigingen in de systeemregels hebben rechtstreeks invloed op de regels die zijn geconfigureerd onder Pakketregels. Als u een systeemregel wijzigt, kan deze wijziging van invloed zijn op meerdere pakketregels.

Het is raadzaam de systeemregels alleen te wijzigen als u gevorderde kennis hebt van firewallconcepten of tijdelijk om problemen op te lossen. Firewall is al zo geconfigureerd dat in de meeste gevallen automatisch de juiste firewallbescherming wordt gekozen.

Open Avast Antivirus en ga naar MenuInstellingenBeschermingFirewallSysteemregels om de systeemregels te beheren.

 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 met Convenient Rollup Update, 32 / 64-bit

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen