Změna nastavení virových testů Avastu

Avast Antivirus nabízí řadu antivirových testů, které chrání váš počítač před malwarem. Ačkoli u některých testů můžete změnit určitá nastavení, doporučujeme je měnit jen dočasně pro účely řešení problémů. V tomto článku najdete podrobné pokyny k úpravě nastavení následujících antivirových testů:

 • Úplný virový test: Provádí podrobný test systému, který kontroluje všechny pevné disky, rootkity a automaticky spouštěné programy.
 • Cílený test: Otestuje vybrané složky nebo jednotky.
 • Test z Průzkumníku: Podobně jako Cílený test testuje soubory či složky, ale je k dispozici jen z kontextové nabídky Windows, když klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku v Průzkumníku nebo na ploše.
 • Test po restartu: Otestuje počítač na malware, který je ze spuštěného systému hůře odstranitelný.

Otevření nastavení virových testů

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti MenuNastavení. .
 2. Vyberte možnosti OchranaVirové testy.

Správa nastavení testů

Vyberte kartu Úplný virový test a pak podle pokynů v níže uvedených částech upravte nastavení testů:

 

Citlivost testu

Citlivost testu je ve výchozím stavu nastavena na Střední citlivost, ale můžete ji přenastavit na Vysoká citlivost nebo Nízká citlivost. Čím je citlivost vyšší, tím je ochrana lepší, ale také tím vyšší je možnost výskytu falešných poplachů na malware. Když citlivost snížíte, falešných poplachů bude méně, avšak účinnost testů bude nižší.

 • Klikněte na bílou značku, podržte ji a přetáhněte ji na požadované nastavení citlivosti.

Případně zaškrtněte pole u následujících nastavení:

 • Hledat potenciálně nežádoucí programy (PUP): Hledá programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
 • Během testu následovat odkazy: Testuje ostatní soubory používané testovanými soubory, jestli neobsahují potenciálně škodlivý obsah.
 • Testovat celé soubory (u velkých souborů je velmi pomalé): Umožňuje testovat celé soubory, nikoli pouze jejich části, jež jsou obvykle postiženy škodlivým kódem.

Z rozevírací nabídky Priorita testu můžete vybrat prioritu testu (ve výchozím stavu je vysoká).

Testované oblasti

Vyberte nebo zaškrtněte následující možnosti testů, které chcete zapnout:

 • Všechny pevné disky: Testuje všechny pevné disky v počítači.
 • Systémový disk: Testuje pouze jednotku s operačním systémem.
 • Všechna vyměnitelná média: Testuje aplikace, které se spouštějí automaticky, když k počítači připojíte jednotku USB nebo když do něj vložíte jiné výměnné médium.
 • Rootkity: Hledá hrozby ukryté v systému.
 • UEFI BIOS: Hledá skryté hrozby ve spouštěcím procesu systému UEFI BIOS.
 • Disky CD a DVD: Hledá škodlivý obsah na discích CD a DVD.
 • Automaticky spouštěné programy a moduly v paměti: Umožňuje testovat aplikace a procesy spouštěné po startu systému nebo běžící na pozadí.
 

Archivy

Určete typy komprimovaných souborů, které mají být při testu rozbalovány:

 • Testovat jen běžné instalační programy: Testuje pouze obsah spustitelných souborů, které slouží k instalaci aplikací.
 • Testovat všechny archivy: Testuje obsah všech souborů archivů (7-Zip, RAR, ZIP, instalátory atd.). Testy jsou kvůli tomu pomalejší.
 • Netestovat archivy: Umožňuje při testech ignorovat všechny soubory archivů. Testy jsou díky tomu rychlejší.
 

Typy souborů

Vyberte typy souborů, které při testování počítače na přítomnost malwaru mají být testovány přednostně:

 • Typy založené na obsahu (pomalé): Testuje soubory, které jsou obvykle nejzranitelnější vůči útokům malwaru.
 • Typy založené na příponě (rychlé): Testuje pouze soubory s rizikovými příponami, jako jsou .exe, .com, .bat.
 • Testovat všechny soubory (velmi pomalé): Testuje všechny soubory v počítači na přítomnost malwaru.
 

Automatické akce

Zaškrtněte pole Během testu provádět automatické akce a výběrem jedné z následujících možností definujte automatickou akci při nálezu infikovaného souboru:

 • Automaticky vyčistit: Avast se pokusí o opravu infikovaného souboru. Pokud se mu to nepovede, přesune soubor do Virové truhly. A pokud se mu ani to nepovede, soubor smaže.
 • Přesunout soubor do Virové truhly: Infikovaný soubor nebude opraven a místo toho bude přesunut do Virové truhly.
 • Smazat soubor: Infikovaný soubor nebude opraven ani přesunut do Virové truhly. Bude automaticky smazán.

Volitelně můžete zaškrtnout následující pole:

 • Po dokončení testu vypnout počítač: Po dokončení Úplného virového testu Avast vypne počítač.
 • Vytvářet report: Avast automaticky vytvoří a uloží soubor reportu testu.

Vyberte kartu Cílený test a pak podle pokynů v níže uvedených částech upravte nastavení testů:

 

Citlivost testu

Citlivost testu je ve výchozím stavu nastavena na Střední citlivost, ale můžete ji přenastavit na Vysoká citlivost nebo Nízká citlivost. Čím je citlivost vyšší, tím je ochrana lepší, ale také tím vyšší je možnost výskytu falešných poplachů na malware. Když citlivost snížíte, falešných poplachů bude méně, avšak účinnost testů bude nižší.

 • Klikněte na bílou značku, podržte ji a přetáhněte ji na požadované nastavení citlivosti.

Případně zaškrtněte pole u následujících nastavení:

 • Hledat potenciálně nežádoucí programy (PUP): Hledá programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
 • Během testu následovat odkazy: Testuje ostatní soubory používané testovanými soubory, jestli neobsahují potenciálně škodlivý obsah.
 • Testovat celé soubory (u velkých souborů je velmi pomalé): Umožňuje testovat celé soubory, nikoli pouze jejich části, jež jsou obvykle postiženy škodlivým kódem.

Z rozevírací nabídky Priorita testu můžete vybrat prioritu testu (ve výchozím stavu je střední).

Archivy

Určete typy komprimovaných souborů, které mají být při testu rozbalovány:

 • Testovat jen běžné instalační programy: Testuje pouze obsah spustitelných souborů, které slouží k instalaci aplikací.
 • Testovat všechny archivy: Testuje obsah všech souborů archivů (7-Zip, RAR, ZIP, instalátory atd.). Testy jsou kvůli tomu pomalejší.
 • Netestovat archivy: Umožňuje při testech ignorovat všechny soubory archivů. Testy jsou díky tomu rychlejší.
 

Typy souborů

Vyberte typy souborů, které při testování počítače na přítomnost malwaru mají být testovány přednostně:

 • Typy založené na obsahu (pomalé): Testuje soubory, které jsou obvykle nejzranitelnější vůči útokům malwaru.
 • Typy založené na příponě (rychlé): Testuje pouze soubory s rizikovými příponami, jako jsou .exe, .com, .bat.
 • Testovat všechny soubory (velmi pomalé): Testuje všechny soubory v počítači na přítomnost malwaru.
 

Automatické akce

Zaškrtněte pole Během testu provádět automatické akce a výběrem jedné z následujících možností definujte automatickou akci při nálezu infikovaného souboru:

 • Automaticky vyčistit: Avast se pokusí o opravu infikovaného souboru. Pokud se mu to nepovede, přesune soubor do Virové truhly. A pokud se mu ani to nepovede, soubor smaže.
 • Přesunout soubor do Virové truhly: Infikovaný soubor nebude opraven a místo toho bude přesunut do Virové truhly.
 • Smazat soubor: Infikovaný soubor nebude opraven ani přesunut do Virové truhly. Bude automaticky smazán.

Volitelně můžete zaškrtnout následující pole:

 • Po dokončení testu vypnout počítač: Po dokončení Cíleného testu Avast vypne počítač.
 • Vytvářet report: Avast automaticky vytvoří a uloží soubor reportu testu.

Vyberte kartu Test z Průzkumníku a pak podle pokynů v níže uvedených částech upravte nastavení testů:

 

Citlivost testu

Citlivost testu je ve výchozím stavu nastavena na Střední citlivost, ale můžete ji přenastavit na Vysoká citlivost nebo Nízká citlivost. Čím je citlivost vyšší, tím je ochrana lepší, ale také tím vyšší je možnost výskytu falešných poplachů na malware. Když citlivost snížíte, falešných poplachů bude méně, avšak účinnost testů bude nižší.

 • Klikněte na bílou značku, podržte ji a přetáhněte ji na požadované nastavení citlivosti.

Případně zaškrtněte pole u následujících nastavení:

 • Hledat potenciálně nežádoucí programy (PUP): Hledá programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
 • Během testu následovat odkazy: Testuje ostatní soubory používané testovanými soubory, jestli neobsahují potenciálně škodlivý obsah.
 • Testovat celé soubory (u velkých souborů je velmi pomalé): Umožňuje testovat celé soubory, nikoli pouze jejich části, jež jsou obvykle postiženy škodlivým kódem.

Z rozevírací nabídky Priorita testu můžete vybrat prioritu testu (ve výchozím stavu je vysoká).

Archivy

Určete typy komprimovaných souborů, které mají být při testu rozbalovány:

 • Testovat jen běžné instalační programy: Testuje pouze obsah spustitelných souborů, které slouží k instalaci aplikací.
 • Testovat všechny archivy: Testuje obsah všech souborů archivů (7-Zip, RAR, ZIP, instalátory atd.). Testy jsou kvůli tomu pomalejší.
 • Netestovat archivy: Umožňuje při testech ignorovat všechny soubory archivů. Testy jsou díky tomu rychlejší.
 

Typy souborů

Vyberte typy souborů, které při testování počítače na přítomnost malwaru mají být testovány přednostně:

 • Typy založené na obsahu (pomalé): Testuje soubory, které jsou obvykle nejzranitelnější vůči útokům malwaru.
 • Typy založené na příponě (rychlé): Testuje pouze soubory s rizikovými příponami, jako jsou .exe, .com, .bat.
 • Testovat všechny soubory (velmi pomalé): Testuje všechny soubory v počítači na přítomnost malwaru.
 

Automatické akce

Zaškrtněte pole Během testu provádět automatické akce a výběrem jedné z následujících možností definujte automatickou akci při nálezu infikovaného souboru:

 • Automaticky vyčistit: Avast se pokusí o opravu infikovaného souboru. Pokud se mu to nepovede, přesune soubor do Virové truhly. A pokud se mu ani to nepovede, soubor smaže.
 • Přesunout soubor do Virové truhly: Infikovaný soubor nebude opraven a místo toho bude přesunut do Virové truhly.
 • Smazat soubor: Infikovaný soubor nebude opraven ani přesunut do Virové truhly. Bude automaticky smazán.

Volitelně můžete zaškrtnout následující pole:

 • Po dokončení testu vypnout počítač: Po dokončení Testu z Průzkumníku Avast vypne počítač.
 • Vytvářet report: Avast automaticky vytvoří a uloží soubor reportu testu.

Vyberte kartu Test po restartu a pak podle pokynů v níže uvedených částech upravte nastavení testů:

 

Citlivost testu

Citlivost testu je ve výchozím stavu nastavena na Střední citlivost, ale můžete ji přenastavit na Vysoká citlivost nebo Nízká citlivost. Čím je citlivost vyšší, tím je ochrana lepší, ale také tím vyšší je možnost výskytu falešných poplachů na malware. Když citlivost snížíte, falešných poplachů bude méně, avšak účinnost testů bude nižší.

 • Klikněte na bílou značku, podržte ji a přetáhněte ji na požadované nastavení citlivosti.

Případně zaškrtněte pole u následujících nastavení:

 • Hledat potenciálně nežádoucí programy (PUP): Hledá programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
 • Rozbalovat archivy: Testuje obsah všech souborů archivů (7-Zip, RAR, ZIP, instalátory atd.).
 

Testované oblasti

Vyberte nebo zaškrtněte následující možnosti testů, které chcete zapnout:

 • Všechny pevné disky: Testuje všechny pevné disky v počítači.
 • Systémový disk: Testuje pouze jednotku s operačním systémem.
 • Automaticky spouštěné programy: Testuje všechny automaticky spouštěné programy.
 

Automatické akce

Zaškrtněte pole Během testu provádět automatické akce a výběrem jedné z následujících možností definujte automatickou akci při nálezu infikovaného souboru:

 • Automaticky vyčistit: Avast se pokusí o opravu infikovaného souboru. Pokud se mu to nepovede, přesune soubor do Virové truhly. A pokud se mu ani to nepovede, soubor smaže.
 • Přesunout soubor do Virové truhly: Infikovaný soubor nebude opraven a místo toho bude přesunut do Virové truhly.
 • Smazat soubor: Infikovaný soubor nebude opraven ani přesunut do Virové truhly. Bude automaticky smazán.
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás