Avast Anti-Theft — wprowadzenie

Funkcja Anti-Theft dostępna w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android służy do ochrony prywatnych danych na urządzeniu mobilnym i pomaga odnaleźć urządzenie w przypadku kradzieży lub zgubienia. Zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w tym artykule, aby rozpocząć korzystanie z funkcji Anti-Theft.

Włączanie funkcji Anti-Theft

Funkcja Anti-Theft wymaga przeprowadzenia wstępnej konfiguracji umożliwiającej śledzenie urządzenia i zarządzanie nim w przypadku utraty lub kradzieży. Więcej informacji o konfiguracji funkcji Anti-Theft zawiera następujący artykuł:

Dostosowywanie ustawień

Aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji Anti-Theft:

 1. Otwórz Avast Mobile Security i wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Anti-Theft.
 2. Wprowadź swój kod PIN funkcji Anti-Theft.
Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, zapoznaj się z następującym artykułem zawierającym instrukcje resetowania tego kodu:
 1. Zostanie wyświetlony ekran Anti-Theft. Skonfiguruj ustawienia w poniższych sekcjach:

Czynniki wyzwalające automatyczną blokadę

Ustawienia znajdujące się w tej sekcji dostępne są tylko w ramach płatnej subskrypcji Avast Mobile Security.
 • Zabezpieczenie kodu PIN: zapewnia dodatkową ochronę, oznaczając urządzenie jako utracone, jeśli kod PIN funkcji Anti-Theft zostanie wprowadzony nieprawidłowo osiem razy. Funkcja Zabezpieczenie kodu PIN jest domyślnie włączona.

Gdy urządzenie zostanie oznaczone jako utracone

Wysłanie polecenia Utracone za pośrednictwem Konta Avast domyślnie powoduje włączenie i aktywację następujących ustawień:

 • Zablokuj urządzenie: uniemożliwia intruzom uzyskanie dostępu do urządzenia.
 • Włącz alarm dźwiękowy: aktywuje alarm dźwiękowy na urządzeniu, aby powiadomić o jego położeniu.
 • Pułapka zdjęciowa (dostępne tylko w ramach płatnej subskrypcji Avast Mobile Security): wykonuje zdjęcie złodzieja. Zdjęcie możesz pobrać ze swojego Konta Avast lub z konta w usłudze przechowywania danych w chmurze skonfigurowanego w ustawieniach funkcji Anti-Theft.
 • Pamięć w chmurze na Pułapkę zdjęciową i nagrania: łączy się z kontem w usłudze przechowywania danych w chmurze, na które funkcja Anti-Theft będzie przesyłać zdjęcia i nagrania audio, jeśli uda się je zrobić i nagrać, gdy urządzenie będzie oznaczone jako UTRACONE.
Opcje przechowywania w chmurze są dostępne tylko w przypadku systemu Android 6.0 lub nowszego.
 • Ostatnia znana lokalizacja (dostępne tylko w ramach płatnej subskrypcji Avast Mobile Security): przesyła informację o ostatniej znanej lokalizacji urządzenia na Konto Avast przed wyczerpaniem się baterii.

Opcje kontroli urządzenia

 • Kontrola internetowa w witrynie my.avast.com: pozwala zmienić Konto Avast połączone z funkcją Anti-Theft. Za pomocą tego Konta Avast możesz sterować swoim urządzeniem w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
 • Historia poleceń: umożliwia wyświetlenie listy poleceń otrzymanych z połączonego Konta Avast.

Ustawienia zaawansowane

 • PIN i wzór: umożliwia zdefiniowanie metody uzyskiwania dostępu do funkcji Anti-Theft. Możesz ustawić PIN lub wzór bądź korzystać z odcisku palca.
 • Komunikat na ekranie blokady: umożliwia personalizację wiadomości, która pojawia się na ekranie urządzenia, gdy ktoś próbuje uzyskać dostęp do urządzenia zablokowanego za pomocą funkcji Anti-Theft.
 • Administrator urządzenia: wyłącz tę opcję, aby zdezaktywować ustawienie Administrator urządzenia programu Avast Mobile Security. Po wyłączeniu tego ustawienia zdalne sterowanie urządzeniem w przypadku jego utraty lub kradzieży nie jest możliwe. Stanowczo zalecamy, aby było ono zawsze włączone — wyłączaj je tylko w przypadku odinstalowywania aplikacji Avast Mobile Security.

Zdalne sterowanie urządzeniem

W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia możesz sterować nim za pomocą Konta Avast, które jest połączone z funkcją Anti-Theft. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

 • Avast Anti-Theft dla systemu Android
 • Avast Mobile Security 6.x
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami