Synchronizowanie danych programu Avast Passwords pomiędzy urządzeniami

Zakończyliśmy sprzedaż nowych subskrypcji programu Avast Passwords. W związku z tym:
 • bezpłatnej lub płatnej wersji aplikacji Avast Passwords zainstalowanej na urządzeniu można nadal korzystać.
 • Aktywną subskrypcję Avast Passwords można cały czas przedłużyć.
 • W celu odinstalowania i ponownego zainstalowania aplikacji Avast Passwords należy skontaktować się z pomocą techniczną Avast.

Aby ułatwić sobie uzyskiwanie dostępu do kont internetowych, można zsynchronizować informacje przechowywane w programie Avast Passwords na wszystkich urządzeniach, na których korzystasz ze swojego Konta Avast. Zanim zaczniesz, upewnij się, że na każdym z urządzeń, które chcesz zsynchronizować z danymi Avast Passwords, jest zainstalowany program Avast Passwords.

Synchronizacja pierwszego urządzenia

Jeśli moduł Avast Passwords jest już skonfigurowany w programie Avast Antivirus na komputerze, wykonaj te kroki, aby włączyć synchronizację:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno PrywatnośćHasła.
 2. Kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu Hasła.
 3. Wybierz opcję Synchronizacja i kopie zapasowe w panelu po lewej stronie ekranu ustawień programu Avast Passwords, a następnie kliknij polecenie Włącz.
 4. Wpisz poświadczenia swojego Konta Avast i kliknij Zaloguj się lub kliknij opcję Nie mam konta, aby je utworzyć. Możesz też kliknąć Google lub Facebook, aby zalogować się, używając poświadczeń istniejącego konta Google lub Facebook.
  Jeśli wybierzesz opcję logowania przy użyciu poświadczeń istniejącego konta Google lub Facebook, z przyczyn bezpieczeństwa nadal będzie konieczne wprowadzenie hasła powiązanego z Kontem Avast.
 5. Zweryfikuj dane swojego urządzenia w obszarze Moje synchronizowane urządzenia.

Twój komputer został zsynchronizowany i automatycznie utworzono kopię zapasową danych programu Avast Passwords. Następne sekcje tego artykułu zawierają instrukcje dotyczące synchronizowania kolejnych urządzeń.

Jeśli moduł Avast Passwords jest już skonfigurowany na Twoim komputerze Mac, wykonaj te kroki, aby włączyć synchronizację:

 1. Wybierz IdźAplikacje na pasku menu, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast Passwords, aby otworzyć interfejs.
 2. Kliknij polecenie Skonfiguruj synchronizację i kopie zapasowe u dołu ekranu modułu Passwords.
 3. Kliknij przycisk Włącz.
 4. Wpisz swoje poświadczenia Konta Avast w odpowiednich polach tekstowych i kliknij opcję Logowanie. Jeśli nie masz konta, wprowadź swoje dane i kliknij opcję Utwórz konto. Możesz też wybrać opcję Zaloguj się przez Facebooka lub Zaloguj się przez Google.
  Jeśli wybierzesz opcję logowania przy użyciu poświadczeń istniejącego konta Google lub Facebook, z przyczyn bezpieczeństwa nadal będzie konieczne wprowadzenie hasła powiązanego z Kontem Avast.
 5. Zweryfikuj dane swojego urządzenia w obszarze Moje synchronizowane urządzenia.

Twój komputer Mac został zsynchronizowany i automatycznie utworzono kopię zapasową danych programu Avast Passwords. Następne sekcje tego artykułu zawierają instrukcje dotyczące synchronizowania kolejnych urządzeń.

Jeśli moduł Avast Passwords jest już skonfigurowany na Twoim urządzeniu z systemem Android, wykonaj te kroki, aby włączyć synchronizację:

 1. W aplikacji Avast Passwords dotknij ikony menu  (trzy kropki) i wybierz opcję Ustawienia.
 2. Dotknij opcji Synchronizacja i kopie zapasowe.
 3. Dotknij opcji Włącz.
 4. Kliknij opcję Zaloguj się. Jeśli nie masz jeszcze Konta Avast, kliknij opcję Utwórz konto. Możesz też wybrać opcję Zaloguj się przez Facebooka lub Zaloguj się przez Google.
  Jeśli wybierzesz opcję logowania przy użyciu poświadczeń istniejącego konta Google lub Facebook, z przyczyn bezpieczeństwa nadal będzie konieczne wprowadzenie hasła powiązanego z Kontem Avast.
 5. Wprowadź poświadczenia Konta Avast i dotknij opcji Zaloguj się.
 6. Zweryfikuj dane swojego urządzenia w obszarze Moje synchronizowane urządzenia.

Twoje urządzenie z systemem Android zostało zsynchronizowane i automatycznie utworzono kopię zapasową danych programu Avast Passwords. Następne sekcje tego artykułu zawierają instrukcje dotyczące synchronizowania kolejnych urządzeń.

Jeśli moduł Avast Passwords jest już skonfigurowany na Twoim urządzeniu z systemem iOS, wykonaj te kroki, aby włączyć synchronizację:

 1. W aplikacji Avast Passwords wybierz Ustawienia, a następnie Synchronizacja i kopie zapasowe.
 2. Dotknij opcji Włącz.
 3. Kliknij opcję Zaloguj się, jeśli masz już Konto Avast, lub opcję Utwórz konto, jeśli chcesz je utworzyć.
  Jeśli wybierzesz opcję logowania przy użyciu poświadczeń istniejącego konta Google lub Facebook, z przyczyn bezpieczeństwa nadal będzie konieczne wprowadzenie hasła powiązanego z Kontem Avast.
 4. Zweryfikuj dane swojego urządzenia w obszarze Moje synchronizowane urządzenia.

Twoje urządzenie firmy Apple zostało zsynchronizowane i automatycznie utworzono kopię zapasową danych programu Avast Passwords. Następne sekcje tego artykułu zawierają instrukcje dotyczące synchronizowania kolejnych urządzeń.

Synchronizacja kolejnych urządzeń

Jeśli masz już jedno zsynchronizowane urządzenie i chcesz zsynchronizować kolejne, poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące poszczególnych typów urządzeń, które możesz zsynchronizować i dodać do grupy synchronizacji.

Jeśli na komputerze skonfigurowano moduł Avast Passwords w programie Avast Antivirus, ale pominięto synchronizację i autoryzację, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno PrywatnośćHasła.
 2. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu Passwords.
 3. Wybierz opcję Synchronizacja i kopie zapasowe w panelu po lewej stronie ekranu ustawień programu Avast Passwords, a następnie kliknij polecenie Włącz.
 4. Wprowadź poświadczenia Konta Avast i kliknij opcję Zaloguj się. Możesz też kliknąć Google lub Facebook, aby zalogować się, używając poświadczeń istniejącego konta Facebook lub Google.
  • Aby zsynchronizować dane z istniejącą grupą synchronizacji, upewnij się, że konto, na które się zalogowano, to Konto Avast, którego użyto do zsynchronizowania pierwszego urządzenia.
  • Jeśli wybierzesz opcję logowania przy użyciu poświadczeń istniejącego konta Google lub Facebook, z przyczyn bezpieczeństwa nadal będzie konieczne wprowadzenie hasła powiązanego z Kontem Avast.
 5. Autoryzuj swój komputer, wybierając opcję A lub opcję B poniżej:
  1. Kod autoryzacji został wysłany na Twój adres e-mail. Pobierz 6-cyfrowy kod ze swojej poczty e-mail, a następnie wpisz go w polu tekstowym w programie Avast Passwords, aby zsynchronizować swoje urządzenia.
  2. Zaakceptuj żądanie na jednym ze zsynchronizowanych wcześniej urządzeń:
   • Windows: kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu głównego modułu Passwords, a następnie kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i opcję Zezwalaj obok urządzenia ze stanem Oczekujące.
   • macOS: kliknij pasek synchronizacji u dołu ekranu głównego programu Passwords, a następnie wybierz kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i opcję Zezwalaj obok urządzenia ze stanem Oczekujące.
   • Android: dotknij powiadomienia z aplikacji Passwords, aby otworzyć ekran Synchronizacja i kopie zapasowe, wybierz panel oczekującego urządzenia, a następnie dotknij polecenia Zatwierdź.
   • iOS: otwórz aplikację Avast Passwords, dotknij opcji Synchronizacja i kopie zapasowe, a następnie opcji Aktywuj w wyświetlonym powiadomieniu.
 6. Na ekranie Synchronizacja i kopie zapasowe w obszarze Ustawienia Avast Passwords zostanie wyświetlona lista zsynchronizowanych urządzeń.
  Jeśli Konto Avast miało ostatnio zmieniane hasło, może zostać wyświetlony monit z prośbą o potwierdzenie nowego hasła do Konta Avast.

Jeśli na komputerze Mac skonfigurowano moduł Avast Passwords, ale pominięto synchronizację i autoryzację, wykonaj te czynności:

 1. Wybierz IdźAplikacje na pasku menu, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast Passwords, aby otworzyć interfejs.
 2. Kliknij polecenie Skonfiguruj synchronizację i kopie zapasowe u dołu ekranu modułu Passwords.
 3. Kliknij przycisk Włącz.
 4. Wpisz swoje poświadczenia Konta Avast w odpowiednich polach tekstowych i kliknij opcję Logowanie. Jeśli nie masz konta, wprowadź swoje dane i kliknij opcję Utwórz konto. Możesz też wybrać opcję Zaloguj się przez Facebooka lub Zaloguj się przez Google.
  • Aby zsynchronizować dane z istniejącą grupą synchronizacji, upewnij się, że konto, na które się zalogowano, to Konto Avast, którego użyto do zsynchronizowania pierwszego urządzenia.
  • Jeśli wybierzesz opcję logowania przy użyciu poświadczeń istniejącego konta Google lub Facebook, z przyczyn bezpieczeństwa nadal będzie konieczne wprowadzenie hasła powiązanego z Kontem Avast.
 5. Autoryzuj swój komputer Mac, wybierając opcję A lub opcję B poniżej:
  1. Wyszukaj wiadomość e-mail od firmy Avast w swojej skrzynce odbiorczej i wprowadź znajdujący się w niej 6-cyfrowy kod w programie Avast Passwords na komputerze Mac. Synchronizacja rozpocznie się automatycznie po wprowadzeniu prawidłowego kodu.
  2. Zaakceptuj żądanie na jednym ze zsynchronizowanych wcześniej urządzeń:
   • Windows: kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu modułu Passwords, a następnie kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i opcję Zezwalaj obok urządzenia ze stanem Oczekujące.
   • macOS: kliknij pasek synchronizacji u dołu ekranu głównego programu Passwords, a następnie wybierz kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i opcję Zezwalaj obok urządzenia ze stanem Oczekujące.
   • Android: dotknij powiadomienia z aplikacji Passwords, aby otworzyć ekran Synchronizacja i kopie zapasowe, wybierz panel oczekującego urządzenia, a następnie dotknij polecenia Zatwierdź.
   • iOS: otwórz aplikację Avast Passwords, dotknij opcji Synchronizacja i kopie zapasowe, a następnie opcji Aktywuj w wyświetlonym powiadomieniu.
 6. Na ekranie Synchronizacja i kopie zapasowe na komputerze Mac zostanie wyświetlona lista zsynchronizowanych urządzeń.
  Jeśli Konto Avast miało ostatnio zmieniane hasło, może zostać wyświetlony monit z prośbą o potwierdzenie nowego hasła do Konta Avast.

Jeśli na urządzeniu z systemem Android skonfigurowano moduł Avast Passwords w programie Avast Antivirus, ale pominięto synchronizację i autoryzację, wykonaj te czynności:

 1. W aplikacji Avast Passwords dotknij ikony menu  (trzy kropki) i wybierz opcję Ustawienia.
 2. Dotknij opcji Synchronizacja i kopie zapasowe.
 3. Dotknij opcji Włącz.
 4. Wybierz polecenie Zaloguj się i jeśli masz Konto Avast, wpisz jego poświadczenia, a następnie wybierz polecenie Zaloguj się, aby potwierdzić. Możesz też wybrać opcję Zaloguj się przez Facebooka lub Zaloguj się przez Google.
  • Aby zsynchronizować dane z istniejącą grupą synchronizacji, upewnij się, że konto, na które się zalogowano, to Konto Avast, którego użyto do zsynchronizowania pierwszego urządzenia.
  • Jeśli wybierzesz opcję logowania przy użyciu poświadczeń istniejącego konta Google lub Facebook, z przyczyn bezpieczeństwa nadal będzie konieczne wprowadzenie hasła powiązanego z Kontem Avast.
 5. Autoryzuj swoje urządzenie z systemem Android, wybierając opcję A lub opcję B poniżej:
  1. Wyszukaj wiadomość e-mail od firmy Avast w swojej skrzynce odbiorczej i wprowadź znajdujący się w niej 6-cyfrowy kod w programie Avast Passwords na urządzeniu z systemem Android. Synchronizacja rozpocznie się automatycznie po wprowadzeniu prawidłowego kodu.
  2. Zaakceptuj żądanie na jednym ze zsynchronizowanych wcześniej urządzeń:
   • Windows: kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu modułu Passwords, a następnie kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i opcję Zezwalaj obok urządzenia ze stanem Oczekujące.
   • macOS: kliknij pasek synchronizacji u dołu ekranu głównego programu Passwords, a następnie wybierz kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i opcję Zezwalaj obok urządzenia ze stanem Oczekujące.
   • Android: dotknij powiadomienia z aplikacji Passwords, aby otworzyć ekran Synchronizacja i kopie zapasowe, wybierz panel oczekującego urządzenia, a następnie dotknij polecenia Zatwierdź.
   • iOS: otwórz aplikację Avast Passwords, dotknij opcji Synchronizacja i kopie zapasowe, a następnie opcji Aktywuj w wyświetlonym powiadomieniu.
 6. Po wybraniu menu Ustawienia ▸ Synchronizacja i kopie zapasowe zostanie wyświetlona lista zsynchronizowanych urządzeń.
  Jeśli Konto Avast miało ostatnio zmieniane hasło, może zostać wyświetlony monit z prośbą o potwierdzenie nowego hasła do Konta Avast.

Jeśli na urządzeniu z systemem iOS skonfigurowano moduł Avast Passwords w programie Avast Antivirus, ale pominięto synchronizację i autoryzację, wykonaj te czynności:

 1. W aplikacji Avast Passwords wybierz Ustawienia, a następnie Synchronizacja i kopie zapasowe.
 2. Dotknij opcji Włącz.
 3. Kliknij opcję Zaloguj się, jeśli masz już Konto Avast, lub opcję Utwórz konto, jeśli chcesz je utworzyć.
  Aby zsynchronizować dane z istniejącą grupą synchronizacji, upewnij się, że konto, na które się zalogowano, to Konto Avast, którego użyto do zsynchronizowania pierwszego urządzenia.
 4. Autoryzuj swoje urządzenie firmy Apple, wybierając opcję A lub opcję B poniżej:
  1. Wyszukaj wiadomość e-mail od firmy Avast w swojej skrzynce odbiorczej i wprowadź znajdujący się w niej 6-cyfrowy kod w aplikacji Avast Passwords na urządzeniu z systemem iOS. Synchronizacja rozpocznie się automatycznie po wprowadzeniu prawidłowego kodu.
  2. Zaakceptuj żądanie na jednym ze zsynchronizowanych wcześniej urządzeń:
   • Windows: kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu modułu Passwords, a następnie kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i opcję Zezwalaj obok urządzenia ze stanem Oczekujące.
   • macOS: kliknij pasek synchronizacji u dołu ekranu głównego programu Passwords, a następnie wybierz kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i opcję Zezwalaj obok urządzenia ze stanem Oczekujące.
   • Android: dotknij powiadomienia z aplikacji Passwords, aby otworzyć ekran Synchronizacja i kopie zapasowe, wybierz panel oczekującego urządzenia, a następnie dotknij polecenia Zatwierdź.
   • iOS: otwórz aplikację Avast Passwords, dotknij opcji Synchronizacja i kopie zapasowe, a następnie opcji Aktywuj w wyświetlonym powiadomieniu.
 5. Po wybraniu menu Ustawienia ▸ Synchronizacja i kopie zapasowe zostanie wyświetlona lista zsynchronizowanych urządzeń.
  Jeśli Konto Avast miało ostatnio zmieniane hasło, przed rozpoczęciem synchronizacji nowego urządzenia może zostać wyświetlony monit z prośbą o potwierdzenie nowego hasła do Konta Avast.

Wyłączanie synchronizacji

Możesz w dowolnym momencie usunąć co najmniej jedno urządzenie z grupy synchronizacji, wyłączając synchronizację.

Gdy wyłączysz synchronizację jednego z urządzeń, wszystkie dane programu Avast Passwords, w tym zapisane hasła, zostaną całkowicie usunięte z tego urządzenia. Jeśli grupa zawiera co najmniej jedno inne urządzenie, możesz ponownie dodać urządzenie.
 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno PrywatnośćHasła.
 2. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu Passwords.
 3. Wybierz opcję Synchronizacja i kopie zapasowe w panelu po lewej stronie, a następnie kliknij polecenie Wyłącz na tym urządzeniu, aby usunąć to urządzenie z grupy synchronizacji. Możesz też wybrać opcję Usuń obok jednego z pozostałych zsynchronizowanych urządzeń z listy, aby usunąć wybrane urządzenie z grupy synchronizacji.
 4. Kliknij opcję Wyłącz i usuń dane, aby potwierdzić.
 1. Otwórz program Avast Passwords i kliknij Avast Passwords na pasku menu, a następnie wybierz Preferencje....
 2. Wybierz kartę Synchronizacja i kopie zapasowe, a następnie kliknij polecenie Wyłącz na tym urządzeniu, aby usunąć wybrane urządzenie z grupy synchronizacji. Możesz też wybrać opcję Usuń obok jednego z pozostałych zsynchronizowanych urządzeń z listy, aby usunąć wybrane urządzenie z grupy synchronizacji.
 3. Kliknij opcję Wyłącz i usuń dane, aby potwierdzić.
 1. W aplikacji Avast Passwords dotknij ikony menu  (trzy kropki) i wybierz opcję Ustawienia.
 2. Dotknij opcji Synchronizacja i kopie zapasowe.
 3. Aby usunąć to urządzenie z grupy synchronizacji, kliknij polecenie Wyłącz na tym urządzeniu …lub dotknij nazwy urządzenia w obszarze Moje synchronizowane urządzenia i dotknij przycisku Usuń u dołu ekranu, aby usunąć urządzenie alternatywne z grupy synchronizacji.
 4. Dotknij opcji Wyłącz i usuń dane, aby potwierdzić.
 1. W aplikacji Avast Passwords wybierz Ustawienia, a następnie Synchronizacja i kopie zapasowe.
 2. Aby usunąć to urządzenie z grupy synchronizacji, kliknij polecenie Wyłącz na tym urządzeniu. Możesz też dotknąć urządzenia w obszarze Moje synchronizowane urządzenia, a następnie dotknąć na następnym ekranie opcji Usuń, aby usunąć wybrane urządzenie z grupy synchronizacji.
 3. Naciśnij opcję Wyłącz i usuń dane lub Usuń urządzenie i dane, aby potwierdzić.

Urządzenie nie należy już do grupy synchronizacji i nie może uzyskiwać dostępu do żadnych danych zapisanych w programie Avast Passwords.

 • Avast Passwords 2.x dla komputerów Mac
 • Avast Passwords 1.x dla systemu Android
 • Avast Passwords 1.x dla systemu iOS
   
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
   
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
 • Avast Security 14.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
   
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy
   
 • Apple iOS 10.3 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami