Skanowanie podczas uruchamiania systemu przy użyciu programu Avast Antivirus w systemie Windows w trybie awaryjnym

Jeśli złośliwe oprogramowanie uniemożliwia programowi Avast Antivirus uruchomienie funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu, możesz uruchomić system Windows w trybie awaryjnym i skorzystać z opcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu.

Jeśli interfejs użytkownika programu Avast działa w systemie Windows w trybie normalnym, uruchom skanowanie bezpośrednio z poziomu tego interfejsu. W tym artykule przedstawiono dodatkowe informacje:

Przeprowadzanie skanowania podczas uruchamiania systemu

 1. Zrestartuj komputer i uruchom system Windows w trybie awaryjnym za pomocą wiersza polecenia — zgodnie z instrukcjami na stronie pomocy technicznej systemu Windows lub stronie pomocy technicznej innej firmy:
 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie CD oraz lokalizację pliku instalacyjnego Avast (domyślnie C:\Program Files\Avast Software\Avast), a następnie naciśnij klawisz Enter ↵.
  Jeśli wpisanie lokalizacji domyślnej nie zadziała, możliwe, że plik instalacyjny został zapisany w innym miejscu. Wpisz polecenie CD, a za nim lokalizację, w której jest zapisany plik instalacyjny Avast, po czym naciśnij klawisz Enter ↵.
 3. Wpisz polecenie sched /A:* lub sched.exe /A:*, a następnie naciśnij klawisz Enter ↵, aby zaplanować domyślne skanowanie wszystkich dysków w systemie podczas uruchamiania systemu.
  Aby wyświetlić wszystkie opcje wiersza polecenia, wpisz polecenie sched lub sched.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter ↵.
 4. Kiedy w oknie dialogowym Wiersz polecenia będzie widać, że skanowanie podczas uruchamiania systemu zostało zaplanowanie, wpisz polecenie shutdown /r, a następnie naciśnij klawisz Enter ↵, aby ponownie uruchomić komputer i przeprowadzić skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 5. Kiedy komputer uruchomi się ponownie, podczas ładowania systemu Windows zostanie wyświetlony ekran postępu Skanowania podczas uruchamiania systemu. W przypadku każdego znalezionego zagrożenia zdecyduj, jaka akcja ma zostać wykonana.

Skanowanie trwa zwykle kilka minut. Jego czas zależy od szybkości komputera i liczby skanowanych plików. Po ukończeniu skanowania uruchamianie systemu Windows zostanie wznowione.

Aby pominąć skanowanie, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze.
 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami