Problemen met de verbindingssnelheid bij gebruik van Webschild in Avast Antivirus oplossen

Webschild is op dit moment het meest geavanceerde en belangrijkste beveiligingsonderdeel van Avast Antivirus. Wanneer met dit schild de netwerkactiviteiten worden gecontroleerd, kan het zijn dat de snelheid van internetactiviteiten enigszins afneemt. Dit verschil is in de meeste gevallen nauwelijks waarneembaar, maar sommige gebruikers geven toch aan dat webpagina's merkbaar minder snel worden geladen. Hulpprogramma's waarmee de internetsnelheid wordt getest, zijn niet altijd even nauwkeurig omdat de gescande verbinding niet naar behoren wordt geëvalueerd en de activiteiten van Webschild worden verward met die van de voor de internetsnelheidstest gebruikte server en lokale hardware.

Waarom is mijn hogesnelheidsverbinding trager wanneer Webschild is ingeschakeld?

Bij hogesnelheidsverbindingen van meer dan 20 Mbits/s kan de snelheid onder bepaalde omstandigheden merkbaar lager uitvallen. Wanneer bijvoorbeeld een harde schijf een I/O-snelheid van 30 Mbits/s heeft, kan het laden van webpagina's door Webschild worden vertraagd omdat de harde schijf tijdens actieve scanbewerkingen tweemaal zoveel I/O-bewerkingen moet uitvoeren. Bij een internetinvoer van 20 Mbits/s en een uitvoer van 20 Mbits/s aan webscangegevens kan de maximale doorvoer van de harde schijf worden overschreden, waardoor er een merkbare vertraging optreedt.

Gelden er voor bepaalde apparaten compatibiliteitsproblemen met Webschild?

Sommige netwerkonderdelen of verbindingstypen kunnen incompatibel zijn met onderdelen van het Avast-programma en met Webschild in het bijzonder. Bij de standaardinstelling van bepaalde routers en ADSL-modems kan een andere verbinding of een ander pakkettype worden verwacht. Dit kan ertoe leiden dat de verbinding herhaaldelijk opnieuw wordt ingesteld en er time-outs optreden. Zo kan het gebeuren dat een router op een verzoek aan de clientnetwerkkaart een reactie krijgt die als ongewoon wordt beschouwd omdat deze een licht afwijkende indeling heeft. Voor het apparaat kan ook een korte time-outinstelling zijn geconfigureerd, waardoor de vertraging als gevolg van het scannen een verbindingstime-out veroorzaakt.

Avast houdt rapporten voor bepaalde apparaten bij en neemt contact op met de leveranciers van apparaten als er voor een bepaald probleem een permanente of tijdelijke oplossing is gevonden die zij in hun programmacode kunnen verwerken. Voor op zichzelf staande incidenten met specifieke apparaten kunnen dergelijke oplossingen helaas niet worden aangeboden. Veel problemen houden echter verband met een bepaalde instelling van Webschild en kunnen dus worden opgelost door die instelling uit te schakelen. Webschild biedt ook in dat geval nog voldoende bescherming.

Zijn er tijdelijke oplossingen om de webprestaties te verbeteren wanneer ik Webschild gebruik?

U kunt de configuratie van Webschild aanpassen of, als dit echt nodig is, instellingen uitschakelen om het probleem met de websnelheid te omzeilen. De functionaliteit in kwestie kan worden uitgeschakeld zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de veiligheid van de gebruiker.

Voer de volgende stappen uit om instellingen voor Webschild aan te passen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast Antivirus en ga naar InstellingenOnderdelen
 2. Klik op Aanpassen naast Webschild.
 3. Wijzig de volgende instellingen:
  • Intelligente stream-scanning uitschakelen: schakel in het gedeelte Hoofdinstellingen het selectievakje Intelligente stream-scanning gebruiken uit. Als u dit selectievakje uitschakelt, kan dit de scan- en browsesnelheid verbeteren. In bepaalde gevallen kan het zijn dat de browsesnelheid nog verslechtert wanneer u dit selectievakje uitschakelt.
  • HTTPS-scans uitschakelen: schakel in het gedeelte Hoofdinstellingen het selectievakje HTTPS-scans inschakelen uit. Door deze instelling wordt uw systeem beschermd tegen malware die via HTTPS-verbindingen wordt verzonden. Als u deze optie uitschakelt, wordt door Bestandsschild nog steeds alle gedownloade inhoud gescand voordat er bestanden worden uitgevoerd.
  • Gevoeligheid van Webschild aanpassen: stel in het gedeelte Gevoeligheid de optie Heuristische gevoeligheid in op Uit en schakel Code-emulatie gebruiken uit. Door deze opties worden er scanbewerkingen uitgevoerd om mogelijk riskant webgedrag te vergelijken met standaardgedrag, maar deze opties worden niet veel gebruikt door Webschild.

Naast de instellingen in Webschild kunt u in InstellingenOnderdelen ook Real Site uitschakelen. Deze optie helpt uw internetactiviteiten beschermen tegen DNS-hijacking. Als u deze functie uitschakelt, wordt u nog wel beschermd door Bestandsschild, waarmee alle inhoud wordt gescand voordat bestanden en scripts worden uitgevoerd. Daarnaast worden DNS-aanvragen ook door de meeste internetproviders gecontroleerd.

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate - Service Pack 1, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate - Service Pack 2, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition - Service Pack 3, 32-bits

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee

Extra hulp nodig?

Contact opnemen