Řešení problémů s rychlostí připojení souvisejících s Webovým štítem v programu Avast Antivirus

Webový štít je momentálně nejsofistikovanější a nejdůležitější bezpečnostní komponentou programu Avast Antivirus. Tento štít sleduje aktivity v síti a může mírně zpomalovat připojení k internetu. Ve většině případů je toto zpomalení nerozeznatelné, avšak někteří uživatelé nám oznámili, že se jim webové stránky načítají pomaleji. Nástroje na testování rychlosti připojení nemusí být spolehlivé, protože nedokážou odlišit činnost Webového štítu od přenosů mezi serverem na testování rychlosti a místním hardwarem.

Proč je mé vysokorychlostní připojení k internetu pomalejší, když mám zapnutý Webový štít?

U vysokorychlostních připojení (více než 20 Mb/s) může za určitých podmínek docházet k výrazným zpomalením. Pokud má pevný disk vstupně-výstupní rychlost 30 Mb/s, testy prováděné Webovým štítem mohou zpomalovat načítání stránek, jelikož počet vstupně-výstupních operací pevného disku může být při testech dvojnásobný. Vstup internetových dat o rychlosti 20 Mb/s v kombinaci s výstupem dat Webového štítu o rychlosti 20 Mb/s mohou překračovat maximální propustnost pevného disku a mohou způsobovat výrazné zpomalení.

Mají některá zařízení potíže s kompatibilitou s Webovým štítem?

Některé síťové prvky nebo typy připojení mohou být nekompatibilní s komponentami Avastu, především s Webovým štítem. Některé směrovače a ADSL modemy mohou ve výchozím nastavení očekávat jiné připojení nebo typ paketu. V důsledku toho se připojení mohou resetovat, případně jim mohou vypršet časové limity. Například směrovač odešle do klientské síťové karty žádost a čeká na odpověď, avšak zařízení vyhodnotí odpověď jako "neobvyklou", protože má mírně odlišný formát. Zařízení také může mít nastaveny velmi krátké časové limity a zpoždění v důsledku testů může vést k vypršení časového limitu připojení.

Avast sleduje hlášení od uživatelů jednotlivých zařízení, a když k nějakému problému najde řešení, poskytne je dodavateli příslušného zařízení. U ojedinělých incidentů v konkrétních zařízeních bohužel nedokážeme navrhnout žádné takové řešení. Řada problémů ale souvisí s konkrétními nastaveními Webového štítu. Tato nastavení můžete deaktivovat, aniž by vaše zabezpečení bylo výrazně omezeno.

Existují nějaká řešení, jak zrychlit připojení k internetu, když používám Webový štít?

Nastavení Webového štítu si můžete přizpůsobit. Pokud se tím problém s pomalým připojením nevyřeší, můžete některá nastavení deaktivovat. Deaktivace těchto funkcí má na bezpečnost uživatele jen minimální dopad.

Chcete-li upravit nastavení pro Webový štít, řiďte se následujícím postupem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast Antivirus a přejděte do části NastaveníKomponenty.
 2. U možnosti Webový štít klikněte na položku Přizpůsobit.
 3. Změňte následující nastavení:
  • Deaktivujte inteligentní proudové testování: V části Hlavní nastavení zrušte zaškrtnutí pole Používat inteligentní proudové testování. Když zaškrtnutí tohoto pole zrušíte, testování a prohlížení internetu můžete zrychlit. Po zrušení zaškrtnutí tohoto pole však v některých případech může být vaše připojení zpomaleno ještě víc.
  • Deaktivujte testování HTTPS: V části Hlavní nastavení zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit testování HTTPS, jež váš systém chrání před přenosem malwaru přes připojení HTTPS. Když toto testování deaktivujete, veškeré stažené soubory budou i nadále před spuštěním testovány pomocí komponenty Souborový štít.
  • Upravte citlivost Webového štítu: V části Citlivost nastavte možnost Nastavení heuristiky na hodnotu Vypnuto a zrušte zaškrtnutí pole Používat emulaci kódu. Tyto funkce srovnávají standardní a potenciálně rizikové aktivity na webu, avšak Webový štít je běžně nepoužívá.

Když nastavení Webového štítu opustíte a přejdete do části NastaveníKomponenty, můžete rovněž deaktivovat komponentu Ověřené weby, která vaše připojení k internetu chrání před podvržením nastavení DNS. Když tuto komponentu deaktivujete, všechny spouštěné soubory a skripty budou i nadále testovány Souborovým štítem. Žádosti DNS jsou rovněž sledovány většinou poskytovatelů připojení k internetu.

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás