Ransomwareschild – Aan de slag

Ransomwareschild voorkomt dat uw persoonlijke foto's, documenten en andere bestanden worden gewijzigd, verwijderd of versleuteld als gevolg van ransomwareaanvallen. Met deze functie worden mappen die mogelijk persoonlijke gegevens bevatten automatisch gescand en beveiligd. Daarnaast hebt u de mogelijkheid aan te geven welke mappen u wilt beschermen tegen niet-vertrouwde toepassingen. U kunt ook aangeven welke toepassingen toestemming hebben om de bestanden in de mappen te wijzigen en welke toepassingen altijd moeten worden geblokkeerd. Deze functie is beschikbaar in Avast Premium Security en Avast Omni.

Aangeven welke mappen moeten worden beschermd

Standaard scant en beveiligt Ransomwareschild automatisch mappen waarin mogelijk persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

Handmatig een map aan de lijst Beschermde mappen toevoegen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op de tegel Bescherming en selecteer Ransomwareschild.
 3. Een geselecteerde map toevoegen of verwijderen:
  • Een map toevoegen: klik op Nieuwe map beschermen, navigeer naar de map die u wilt beschermen en klik ter bevestiging op OK.
  • Een map verwijderen: laat de cursor op het deelvenster van de map rusten, klik op het kruisje ( X ) dat verschijnt en klik vervolgens ter bevestiging op Stoppen met beschermen.

Ga als volgt te werk om handmatig beschermde bestandstypen te definiëren volgens uw eigen voorkeuren:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op de tegel Bescherming en selecteer Ransomwareschild.
 3. Klik rechtsboven op het pictogram in de vorm van een tandwieltje om de instellingen van Ransomwareschild te openen.
 4. Schuif naar Bestandstypen en geef aan welke bestanden u wilt beschermen in uw beschermde mappen. Standaard zijn alle bestandstypen in de lijst geselecteerd. Klik op het vinkje naast een bestandstype om het uit te schakelen. Ontbrekende bestandstypen kunt u handmatig toevoegen via het vak onder de standaardlijst.

Geblokkeerde en toegestane toepassingen beheren

Ransomwareschild voorkomt dat malware en virussen bestanden in uw beschermde mappen wijzigen en geeft vertrouwde toepassingen standaard toestemming. Wanneer een niet-vertrouwde toepassing probeert bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen, verschijnt er een melding van Ransomwareschild waarin u wordt gevraagd of u de toepassing wilt blokkeren of toestaan. Nadat u uw voorkeur hebt aangegeven, wordt de toepassing toegevoegd aan het scherm Geblokkeerde en toegestane apps.

Het scherm Geblokkeerde en toegestane apps openen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer AlgemeenGeblokkeerde en toegestane apps.

In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor het gebruik van het scherm Geblokkeerde en toegestane apps:

Ransomwareschild aanpassen

U kunt aangeven wat Ransomwareschild moet doen wanneer een toepassing toegang probeert te krijgen tot bestanden in uw beschermde mappen.

De werking van Ransomwareschild configureren:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op de tegel Bescherming en selecteer Ransomwareschild.
 3. Klik rechtsboven op het pictogram in de vorm van een tandwieltje om de instellingen van Ransomwareschild te openen.
 4. Selecteer een van de volgende opties:
  • Slimme modus (standaardinstelling, aanbevolen): Ransomwareschild raadpleegt een lijst met veelgebruikte en vertrouwde toepassingen om te bepalen welke programma's toestemming hebben om bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen. Als toepassingen die niet in de lijst voorkomen, proberen bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen, verschijnt er een melding en wordt u om toestemming gevraagd.
  • Strenge modus: Als welke toepassing dan ook probeert wijzigingen aan te brengen in bestanden in uw beschermde mappen, verschijnt er een melding en wordt u telkens om toestemming gevraagd (behalve bij toepassingen die u al hebt toegevoegd aan de lijst Geblokkeerde/Toegestane apps). Als u deze optie inschakelt, worden er mogelijk veel meldingen weergegeven. Dat kan hinderlijk zijn.
Wanneer er een pop-upmelding van Ransomwareschild verschijnt, klikt u op App toestaan om het programma toe te voegen aan de lijst met toegestane toepassingen of klikt u op App blokkeren om te voorkomen dat de toepassing bestanden in uw beschermde mappen aanpast. U kunt geblokkeerde en toegestane toepassingen ook beheren door te klikken op Geblokkeerde/Toegestane apps.

Ransomwareschild tijdelijk uitschakelen

Ransomwareschild is standaard ingeschakeld om te voorkomen dat uw persoonlijke foto's, documenten en andere bestanden worden gewijzigd, verwijderd of versleuteld als gevolg van ransomwareaanvallen. In sommige gevallen kan Ransomwareschild worden uitgeschakeld om een bepaald probleem op te lossen.

Ransomwareschild uitschakelen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op de tegel Bescherming en selecteer Ransomwareschild.
 3. Klik op de groene schuifregelaar AAN () naast Ransomwareschild en geef aan hoelang u Ransomwareschild wilt uitschakelen. Tik ter bevestiging op OK wanneer dat wordt gevraagd.

Ransomwareschild wordt nu uitgeschakeld. Als u het weer wilt inschakelen, voert u bovenstaande 2 stappen uit en klikt u vervolgens op de rode schuifregelaar UIT () om deze op groen AAN te zetten.

Probleemoplossing

Deze service is niet beschikbaar in Avast Free Antivirus..

De volgende problemen kunnen zich voordoen:

 • Ransomwareschild wordt niet weergegeven in het hoofdmenu:
  • Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Avast Premium Security of Avast Omni gebruikt. Als u Avast wilt bijwerken, gaat u naar MenuInstellingenBijwerken en klikt u op Bijwerken in het gedeelte Toepassing.
 • Er verschijnen te veel pop-upmeldingen voor Ransomwareschild:
  • Als er erg veel meldingen van Avast verschijnen waarin u wordt gevraagd toepassingen te blokkeren of toe te staan, controleert u of de gevoeligheid van Bescherming tegen ransomware is ingesteld op Slimme modus. Als u Strenge modus hebt geselecteerd, verschijnt er telkens een melding wanneer een toepassing bestanden probeert aan te passen in uw beschermde mappen (behalve toepassingen die u mogelijk al hebt toegevoegd aan de lijst Geblokkeerde/Toegestane apps).
 • U kunt geen bestanden opslaan in een toepassing:
  • Controleer of de toepassing die u gebruikt in de lijst Geblokkeerde apps staat. U kunt de toepassing ook toevoegen aan de lijst Toegestane apps.
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee

Extra hulp nodig?

Contact opnemen