Firewall v aplikaci Avast Antivirus – začínáme

Firewall sleduje veškerou síťovou komunikaci mezi počítačem a vnějším světem a chrání vás před neoprávněnými připojeními a narušeními. Tato funkce vyžaduje minimum uživatelských zásahů. Chcete-li si zajistit ochranu, nechejte Firewall zapnutý a po výzvě vyberte odpovídající profil pro každou síť, ke které se připojujete. Firewall je funkce produktu Avast Premium Security.

Dočasné vypnutí Firewallu

Firewall je ve výchozím stavu povolen, aby byla zajištěna vaše úplná ochrana. Pokud jej nepotřebujete dočasně vypnout kvůli řešení problémů, doporučujeme jej ponechat neustále zapnutý. Dočasné vypnutí Firewallu:

Zastavovat Firewall trvale výběrem možnosti Zastavit na neurčito nedoporučujeme.
 1. Dvojitým kliknutím na zástupce Avast Premium Security na ploše otevřete aplikaci.
 2. V levé nabídce klikněte na dlaždici Ochrana a vyberte možnost Firewall.
 3. Klikněte na zelený posuvník (Zapnuto) a vyberte požadovanou dobu.
 4. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko OK, zastavit.

Firewall je dočasně vypnutý. Chcete-li Firewall zapnout, řiďte se kroky 1 a 2 výše a poté přepněte posuvník z červené polohy (Vypnuto) do polohy zelené (Zapnuto).

Nastavení síťových profilů

Pomocí této funkce můžete nastavovat profily podle sítí, ke kterým se připojujete, a sledovat veškerou komunikaci mezi svým počítačem a internetem. V části Aktuální síť na hlavní obrazovce Firewallu najdete všechny sítě, ke kterým je počítač připojený. Ve sloupci Profil firewallu můžete pro každou síť vybrat odpovídající profil. Správa síťových profilů Firewallu:

 1. Dvojitým kliknutím na zástupce Avast Premium Security na ploše otevřete aplikaci.
 2. V levé nabídce klikněte na dlaždici Ochrana a vyberte možnost Firewall.
 3. Kliknutím na posuvník ve sloupci Profil firewallu vyberte pro každou síť, ke které jste připojeni, jeden z následujících profilů. K dispozici jsou následující síťové profily:
  • Privátní síť: nižší úroveň zabezpečení, která se hodí, když je počítač připojen k důvěryhodné síti (například doma nebo v práci). Tento profil neomezuje připojení a povoluje veškerou komunikaci v rámci sítě.
  • Veřejná síť: vyšší úroveň zabezpečení, která se hodí, když je počítač připojen k veřejné síti (například v kavárně nebo na letišti). Tento profil nepovoluje žádnou příchozí komunikaci, protože veřejné sítě znamenají větší bezpečnostní riziko.
  Pokaždé, když se připojíte ke známé síti, Firewall pro ni automaticky zapne profil, který jste nastavili dříve. Ačkoli můžete síťové profily Firewallu spravovat na této obrazovce, při každém připojení k nové síti vás Avast vyzve k výběru odpovídajícího profilu. Pokud není vybrán žádný profil, ve výchozím stavu se vybere profil Veřejná síť.

Správa síťových připojení

Na obrazovce Síťová připojení najdete tabulku s informacemi o veškeré nedávné příchozí a odchozí komunikaci aplikací a procesů spuštěných v počítači. Přístup k obrazovce Síťová připojení:

 1. Dvojitým kliknutím na zástupce Avast Premium Security na ploše otevřete aplikaci.
 2. V levé nabídce klikněte na dlaždici Ochrana a vyberte možnost Firewall.
 3. Klikněte na tlačítko Síťová připojení.
 4. V tabulce Síťová připojení máte k dispozici následující akce:
  • Zaškrtnutím políček nad tabulkou můžete určit, které informace v ní mají být uvedeny pro jednotlivá připojení. Zobrazí se následující možnosti:
   • Překládat jména: Zobrazuje názvy hostitelů síťových zařízení namísto IP adres.
   • Zobrazovat úplné cesty: Zobrazuje celou cestu k aplikacím a procesům namísto pouhých názvů souborů.
   • Detailní náhled: Zobrazuje další sloupce s podrobnostmi o každém z nedávných připojení včetně místní IP adresy, místního síťového portu, stavu připojení a množství odeslaných či přijatých dat.
  • Pravým kliknutím na libovolné připojení můžete zobrazit příslušná aplikační a paketová pravidla, případně můžete připojení zcela přerušit.
  • Klikněte na připojení a výběrem možnosti Podrobnosti o souboru na konci tabulky si přečtěte další informace o vybrané aplikaci, procesu nebo připojení.

Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku Firewallu, v pravém dolním rohu obrazovky Síťová připojení klikněte na možnost Zavřít.

Prohlížení záznamů Firewallu

Na obrazovce Záznamy firewallu najdete veškerou historii aktivity Firewallu. Tabulku lze nastavit tak, aby zobrazovala konkrétní aktivity, případně v ní můžete hledat podle konkrétních kritérií. Jak otevřít záznamy Firewallu:

 1. Dvojitým kliknutím na zástupce Avast Premium Security na ploše otevřete aplikaci.
 2. V levé nabídce klikněte na dlaždici Ochrana a vyberte možnost Firewall.
 3. Klikněte na tlačítko Záznamy firewallu.
 4. V tabulce Záznamy firewallu můžete hledat pomocí následujících nástrojů:
  • U položky Zobrazit záznam pro klikněte na rozevírací nabídku a výběrem typu aktivity si v tabulce zobrazte Blokovaný provoz nebo Pravidla.
  • U položky Zobrazit pro posledních můžete výběrem časového úseku a jednotky zobrazit aktivity z konkrétního období.
  • Zaškrtněte pole u možnosti Filtr a do příslušných vyhledávacích polí, která se zobrazí, zadejte hledané výrazy. Každé vyhledávací pole odpovídá přímo sloupci, který se nachází pod ním.
  • U položky Smazat záznamy starší než můžete výběrem časového úseku a jednotky smazat požadované soubory záznamů.

Kliknutím na odkaz Obnovit zobrazíte záznamy odfiltrované podle zadaných kritérií. Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku Firewallu, v pravém dolním rohu obrazovky Záznamy Firewallu klikněte na možnost Zavřít.

Pravidla pro aplikace

Firewall při každém prvním spuštění nějaké aplikace nebo procesu vytvoří příslušné pravidlo. Tato pravidla určují, jak má Firewall zacházet s jednotlivými aplikacemi či procesy, když se připojí k internetu nebo jiné síti. Pro každou aplikaci můžete určit, do jaké míry má Firewall omezovat příslušnou příchozí a odchozí komunikaci. Pravidla pro aplikace ale doporučujeme měnit jen v případě, že je to opravdu nutné. Firewall obvykle dokáže optimalizovat pravidla bez nutnosti vašeho zásahu. Přístup k pravidlům pro aplikace:

 1. Dvojitým kliknutím na zástupce Avast Premium Security na ploše otevřete aplikaci.
 2. V levé nabídce klikněte na dlaždici Ochrana a vyberte možnost Firewall.
 3. V části Aplikace nedávno spravované firewallem vyberte požadovanou aplikaci nebo klikněte na možnost Nastavení aplikací.
 4. Na obrazovce Pravidla pro aplikace máte k dispozici následující možnosti:
  • Uspořádání pravidel pro aplikace podle názvu dodavatele
  • Úpravy přístupových omezení
  • Nastavení akcí s nepovolenými připojeními
  • Určení povolených portů
  • Přístup k paketovým pravidlům

Další informace o pravidlech pro aplikace najdete v následujícím článku:

Tato nastavení doporučujeme měnit pouze v případě, že máte pokročilé znalosti principů fungování firewallů.

Další nastavení Firewallu

Další nastavení Firewallu mohou pokročilí uživatelé změnit výběrem možností MenuNastaveníOchranaFirewall. K dispozici máte následující nastavení:

 • Vypnout Firewall: Klikněte na zelený posuvník (Zapnuto) v horní části obrazovky nastavení Firewallu a poté vyberte dobu, na kterou chcete Firewall vypnout. Možnost Zastavit na neurčito používat nedoporučujeme.
 • Zobrazovat oznámení o nově vytvořených povolovacích pravidlech: Když zaškrtnete pole u tohoto nastavení, budete upozorňováni na povolení nebo zablokování každé nové komunikace.
 • Režim sdílení připojení k Internetu: Povolí důvěryhodnému uživateli připojit se k internetu prostřednictvím vašeho počítače, případně řešit potíže se zařízeními, jako je např. vaše tiskárna, které je přes počítač připojená k internetu.
 • Zapnout automatickou detekci skenování portů: Umožňuje Firewallu zjišťovat pokusy o skenování portů.
 • S programy, které nemají definovaná žádná pravidla, provést následující: Z rozevírací nabídky vyberte, jak má Firewall nakládat s novými komunikacemi.
 • Systémová pravidla: Kliknutím na toto tlačítko můžete změnit jednotlivá přednastavená systémová pravidla.
 • Paketová pravidla: Kliknutím na toto tlačítko můžete změnit nastavení komunikace podle typu připojení.
 • Seznam síťových profilů: Pomocí rozevírací nabídky na panelu konkrétní sítě můžete změnit příslušný síťový profil.
Systémová a paketová pravidla doporučujeme měnit pouze v případě, že máte pokročilé znalosti principů fungování firewallů. Firewall už je nakonfigurovaný tak, aby ve většině případů dokázal poskytovat odpovídající ochranu.
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás