Avast Antivirus Firewall – časté dotazy

Obecné

Co je Firewall?

Firewall sleduje veškerou síťovou komunikaci mezi počítačem a vnějším světem a chrání vás před neoprávněnými připojeními a narušením komunikace. Tato funkce vyžaduje minimum uživatelských zásahů. Chcete-li si zajistit ochranu, nechejte Firewall zapnutý a po výzvě vyberte odpovídající profil pro každou síť, ke které se připojujete.

Jak mohu Firewall vypnout?

Firewall je ve výchozím stavu povolen, aby byla zajištěna vaše úplná ochrana. Pokud jej nepotřebujete dočasně vypnout kvůli řešení problémů, doporučujeme jej ponechat neustále zapnutý.

Postup vypnutí Firewallu:

 1. Otevřete Avast Antivirus.
 2. Na levém panelu klikněte na možnost Ochrana.
 3. Vyberte dlaždici Firewall.
 4. Klikněte na zelený posuvník (Zapnuto) a vyberte požadovanou dobu.
Zastavovat Firewall trvale výběrem možnosti Zastavit na neurčito nedoporučujeme.

Posuvník zčervená (Vypnuto) a Firewall se na vybranou dobu vypne.

Jak mohu Firewall zapnout?

Firewall je ve výchozím stavu povolen, aby byla zajištěna vaše úplná ochrana. Pokud jej nepotřebujete dočasně vypnout kvůli řešení problémů, doporučujeme jej ponechat neustále zapnutý.

Postup zapnutí Firewallu:

 1. Otevřete Avast Antivirus.
 2. Na levém panelu klikněte na možnost Ochrana.
 3. Vyberte dlaždici Firewall.
 4. Klikněte na červený posuvník (Vypnuto). Jeho barva se změní na zelenou (Zapnuto).

Firewall je zapnutý a chrání vám počítač.

Jak mohu spravovat profily Firewallu?

Otevřete Avast Antivirus a kliknutím na možnosti OchranaFirewall otevřete hlavní obrazovku Firewallu.

Každou síť, ke které jste připojeni, najdete v části Aktuální síť. Ve sloupci Profil firewallu můžete pro každou síť vybrat odpovídající profil:

 • Privátní síť: nižší úroveň zabezpečení, která se hodí, když je počítač připojen k důvěryhodné síti (například doma nebo v práci). Tento profil neomezuje připojení a povoluje veškerou komunikaci v rámci sítě.
 • Veřejná síť: vyšší úroveň zabezpečení, která se hodí, když je počítač připojen k veřejné síti (například v kavárně nebo na letišti). Tento profil nepovoluje žádnou příchozí komunikaci, protože veřejné sítě znamenají větší bezpečnostní riziko.
Pokaždé, když se připojíte ke známé síti, Firewall pro ni automaticky zapne profil, který jste nastavili dříve. Ačkoli můžete síťové profily Firewallu spravovat na této obrazovce, při každém připojení k nové síti vás Avast vyzve k výběru odpovídajícího profilu. Pokud není vybrán žádný profil, ve výchozím stavu se vybere profil Veřejná síť.

Jak mohu prohlížet poslední aktivitu Firewallu?

V části Aplikace nedávno spravované firewallem na hlavní obrazovce Firewallu v aplikaci Avast Antivirus najdete systémové a nesystémové aplikace, kterým Firewall v poslední době povolil nebo zablokoval komunikaci s počítačem. Pro většinu uživatelů jsou tyto údaje pouze informativní.

Pokud jste připojeni k soukromé síti, množství aplikací je Povoleno, protože Firewall tolik neomezuje síťovou komunikaci. Pokud jste připojeni k veřejné síti, je mnoho aplikací z důvodu vyšší ochrany systému Blokováno. Pokud je nějaká aplikace zablokována, když jste připojeni k soukromé síti, Firewall zjistil a zablokoval podezřelé pokusy o komunikaci. Z vaší strany není potřeba žádný zásah.

Je Firewall k dispozici v bezplatné verzi?

Ne. Firewall je k dispozici pouze v prémiových antivirových produktech Avast Premium SecurityAvast Omni.

Nastavení

K čemu slouží obrazovka Síťová připojení?

Na obrazovce Síťová připojení najdete tabulku s informacemi o veškeré nedávné příchozí a odchozí komunikaci aplikací a procesů spuštěných v počítači.

Přístup k obrazovce Síťová připojení získáte tak, že otevřete Avast Antivirus a přejdete do části OchranaFirewallSíťová připojení. V této tabulce máte k dispozici následující akce:

 • Zaškrtnutím políček nad tabulkou můžete určit, které informace v ní mají být uvedeny pro jednotlivá připojení.
 • Pravým kliknutím na libovolné připojení můžete zobrazit příslušná aplikačnípaketová pravidla, případně můžete připojení zcela přerušit.
 • Klikněte na připojení a v části Detaily souboru na konci tabulky si přečtěte další informace o vybrané aplikaci, procesu nebo připojení.

K čemu slouží obrazovka Záznamy firewallu?

Na obrazovce Záznamy firewallu najdete historii aktivity Firewallu.

Přístup k obrazovce Záznamy firewallu získáte tak, že otevřete Avast Antivirus a přejdete do části OchranaFirewallZáznamy firewallu. Z rozevírací nabídky u položky Zobrazit záznam pro vyberte jednu z následujících kategorií aktivit:

 • Blokovaný provoz: připojení, která byla zablokována na základě politik Firewallu nebo pravidel pro aplikace.
 • Pravidla: další akce Firewallu, jako je automatické vytvoření pravidla pro povolování či blokování připojení.

Na této obrazovce také můžete hledat konkrétní aktivitu podle typu (blokovaná komunikace nebo pravidla). Stačí u položky Zobrazit pro posledních nastavit konkrétní dobu a jednotku, případně zaškrtnout pole Filtr a do příslušných vyhledávacích polí zadat, co hledáte. Kliknutím na odkaz Obnovit zobrazíte záznamy odfiltrované podle zadaných kritérií.

K čemu slouží aplikační pravidla?

Firewall při každém prvním spuštění nějaké aplikace nebo procesu vytvoří příslušné pravidlo. Tato pravidla určují, jak má Firewall zacházet s jednotlivými aplikacemi či procesy, když se připojí k internetu nebo jiné síti. Pro každou aplikaci můžete určit, do jaké míry má Firewall omezovat příslušnou příchozí a odchozí komunikaci. Pravidla pro aplikace ale doporučujeme měnit jen v případě, že je to opravdu nutné. Firewall obvykle dokáže optimalizovat pravidla bez nutnosti vašeho zásahu.

Chcete-li změnit aplikační pravidla, otevřete Avast Antivirus a přejděte do části OchranaFirewallNastavení aplikací. Klikněte na skupinu (nebo název dodavatele) ve sloupci Aplikace a poté kliknutím na oranžový ukazatel ve sloupci Povolit připojení nastavte úroveň oprávnění:

 • Jeden sloupec: (Přátelé odchozí): pouze odchozí spojení se sítěmi na seznamu Přátelé.
 • Dva sloupce: (Přátelé příchozí/odchozí): pouze příchozí a odchozí spojení se sítěmi na seznamu Přátelé.
 • Tři sloupce: (Internet odchozí): všechna odchozí spojení s internetem.
 • Čtyři sloupce: (Přátelé příchozí a Internet odchozí): pouze příchozí spojení se sítěmi na seznamu Přátelé a všechna odchozí spojení s internetem.
 • Pět sloupců: (Všechna připojení): všechna příchozí a odchozí spojení s internetem.
 • Chcete-li Blokovat všechna připojení určité aplikace, umístěte ukazatel myši nad oranžový ukazatel a klikněte na červený symbol blokování , který se zobrazí.
Sítě označené jako Přátelé jsou veškeré sítě mimo vaši aktuální síť, které jsou Firewallem považovány za důvěryhodné. Když máte zrovna nastavený síťový profil Privátní síť, tyto sítě jsou automaticky identifikovány a výchozí omezení, která má Firewall nastavená, pro ně neplatí. Pokud má Firewall nastaven profil Veřejná síť, výchozí vyšší úroveň zabezpečení platí pro všechny sítě včetně těch přidaných do seznamu Přátelé.

Další informace o správě pravidel pro aplikace v aplikaci Avast Antivirus najdete v následujícím článku:

K čemu slouží paketová pravidla?

Na obrazovce Paketová pravidla můžete prohlížet a spravovat pravidla Firewallu, která na základě informací obsažených v síťových paketech určují, zda má být příslušný síťový provoz povolen nebo zablokován. Mezi tyto informace patří síťové protokoly, zdrojové či cílové IP adresy a místní či vzdálené porty. Firewall používá paketová pravidla k řízení síťového provozu podle nastavených parametrů připojení. Pravidla pro aplikace naopak řídí síťový provoz pouze na základě pravidel pro jednotlivé programy či služby.

Paketová pravidla důrazně doporučujeme měnit pouze v případě, že máte pokročilé znalosti principů fungování firewallu. Firewall už je nakonfigurovaný tak, aby ve většině případů dokázal poskytovat odpovídající ochranu.

Chcete-li paketová pravidla spravovat, otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti MenuNastaveníOchranaFirewallPaketová pravidla.

K čemu slouží systémová pravidla?

Systémová pravidla jsou skupina pravidel Firewallu, která řídí síťový provoz související se systémovými funkcemi, který používá běžné typy připojení. Změny nastavení na obrazovce Systémová pravidla mají přímý vliv na nastavení paketových pravidel. Změna systémového pravidla může ovlivnit několik paketových pravidel.

Systémová pravidla důrazně doporučujeme měnit pouze v případě, že máte pokročilé znalosti principů fungování firewallu, nebo dočasně při řešení problémů. Firewall už je nakonfigurovaný tak, aby ve většině případů dokázal poskytovat odpovídající ochranu.

Chcete-li systémová pravidla spravovat, otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti MenuNastaveníOchranaFirewallSystémová pravidla.

 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás