Virová laboratoř Avast – File Whitelisting

Avast File Whitelisting je služba určená převážně softwarovým vývojářům, jejímž cílem je snižovat riziko falešných poplachů antivirového softwaru. K falešnému poplachu dochází ve chvíli, kdy antivirus nesprávně označí nějaký soubor jako škodlivý.

Jak File Whitelisting funguje?

Když Virové laboratoři Avast pošlete soubory aplikace, skupina analytiků je přezkoumá, zda se nechovají škodlivě nebo nevyžádaně. Aplikace, které neobsahují malware a zároveň splňují naše podmínky transparentnosti aplikací, zařadíme na náš whitelist (seznam povolených aplikací).

Pokud v nahraném souboru žádné hrozby nenajdeme, přidáme jej do naší databáze schválených souborů, aby nadále nebyl nahlašován jako škodlivý.

Dodavatelé, kteří své aplikace opatřují digitálním podpisem, mohou o umístění na whitelist požádat na základě svého digitálního podpisu. Tento typ umisťování na whitelist je k dispozici pouze omezenému počtu digitálnímu podpisů a pouze v případě, že softwarový vývojář nemá žádné prohřešky z dřívějška.

Avast si vyhrazuje právo kteroukoli aplikaci na whitelist neumístit.

Které typy souborů mohu nahrávat?

Nahrávejte soubory, u kterých smíte žádat o schválení. Nenahrávejte nelegální úpravy her, cracky, generátory klíčů ani jiné podobné aplikace.

Nahrávejte pouze celé soubory. Částečně nahrané či poškozené soubory a soubory rozdílových aktualizací nebudou analyzovány ani umístěny na whitelist. Chcete-li nahrát několik souborů, z důvodu úspory místa je zkomprimujte. Soubory komprimujte do formátu ZIP.

Informace najdete v následujícím článku:

Avast si vyhrazuje právo kterýkoli nahraný soubor bez upozornění smazat.

Jak mohu nahrát soubor?

Jak nahrát soubory k umístění na whitelist:

  1. Podejte si žádost o vstup do Whitelisting Programu.
  2. Počkejte, až obdržíte přihlašovací údaje k FTP serveru Avastu. Přijdou vám, jakmile vaši žádost o vstup do Whitelisting Programu schválíme.
  3. Soubor(y) nahrajte na FTP server Avastu.

Informace, jak nahrávat soubory, najdete v následujícím článku:

Jaké jsou nejlepší postupy, jak poznat škodlivý a neškodlivý software?

Pokyny Avastu k odstranění škodlivého softwaru najdete v článku níže:

Jsou nahrané vzorky důvěrné?

Nahrané soubory mají k dispozici pouze analytici Virové laboratoře Avastu.

Avast ze souborů nahraných k umístění na whitelist nesbírá žádné osobní údaje. Avast si vyhrazuje právo nahrané vzorky sdílet k výzkumným účelům s ostatními bezpečnostními firmami, a to společně s informací, že vzorky na whitelistu neobsahují viry.

  • Všechny dostupné antivirové programy Avast
  • Všechny podporované operační systémy

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás