Tworzenie dysku ratunkowego i korzystanie z niego w programie Avast Antivirus

Jeśli podejrzewasz, że komputer jest zarażony złośliwym oprogramowaniem, a wszystkie inne skanowania antywirusowe (w tym skanowanie przy uruchamianiu systemu) nie mogły usunąć infekcji, możesz użyć funkcji Dysk ratunkowy. Dysk ratunkowy umożliwia przeskanowanie komputera, gdy nie jest uruchomiony jego system operacyjny. Ta metoda znacznie zwiększa szanse wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, ponieważ nie może ono temu przeciwdziałać.

Informacje na temat korzystania z Dysku ratunkowego można znaleźć w następujących sekcjach:

Tworzenie Dysku ratunkowego

Aby utworzyć Dysk ratunkowy na czystym dysku USB lub CD, potrzebne są następujące elementy:

 • Inny wolny od złośliwego oprogramowania komputer z systemem Windows i zainstalowanym produktem Avast Antivirus. Instrukcje instalacji można znaleźć w odpowiednim artykule poniżej:
 • Pusty dysk USB o pojemności 500 MB lub większej (metoda preferowana).

  LUB
 • Czysty zapisywalny dysk CD; nagrywarka dysków CD/DVD; oprogramowanie do nagrywania obsługujące format ISO (metoda alternatywna).
Komputery wyprodukowane około 2000 roku mogą nie obsługiwać uruchamiania z dysku USB. W takim przypadku użyj alternatywnej metody tworzenia Dysku Ratunkowego na dysku CD.

Aby utworzyć Dysk Ratunkowy na dysku USB:

Aby utworzyć Dysk Ratunkowy na dysku CD:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij opcję Dysk ratunkowy po prawej stronie ekranu.
 3. Włóż pusty dysk USB do portu USB komputera i wybierz pozycję Utwórz USB na głównym ekranie Dysku Ratunkowego.
 4. Gdy pojawi się okno dialogowe, wybierz USB. Podczas tworzenia Dysku ratunkowego będzie widoczny ekran postępu.
 5. Po zakończeniu ładowania Dysku Ratunkowego na dysk USB kliknij pozycję OK.
 6. Wybierz pozycję Utwórz dysk CD z menu głównego Dysku Ratunkowego.
 7. Wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisany plik ISO Dysku Ratunkowego, a następnie kliknij pozycję Zapisz. Podczas tworzenia pliku ISO Dysku Ratunkowego będzie widoczny ekran postępu.
 8. Po zakończeniu tworzenia pliku ISO Dysku Ratunkowego kliknij pozycję OK.
 9. Nagraj plik Dysku ratunkowego na pustym zapisywalnym dysku CD za pomocą oprogramowania do nagrywania dysków CD/DVD i nagrywarki.

Uruchamianie komputera z użyciem Dysku ratunkowego

Po utworzeniu Dysku Ratunkowego możesz uruchomić komputer zarażony złośliwym oprogramowaniem, używając zewnętrznego dysku USB (metoda preferowana) lub CD (metoda alternatywna).

Aby uruchomić Dysk Ratunkowy z dysku USB:

Aby uruchomić Dysk Ratunkowy z dysku CD:

 1. Wyłącz komputer i włóż dysk USB zawierający Dysk Ratunkowy do portu USB.
 2. Włóż dysk CD z Dyskiem ratunkowym do napędu CD/DVD komputera i wyłącz komputer.
 3. Włącz komputer, aby go przeskanować. Po włączeniu komputera naciśnij odpowiedni klawisz, aby wejść do menu rozruchu.
  • Poszukaj tekstu na ekranie startowym komputera z ekranem powitalnym systemu BIOS (najczęściej logo producenta komputera i/lub informacje na temat sprzętu, pokazane na kilka sekund przed uruchomieniem systemu Windows), który mówi, jak uzyskać dostęp do menu rozruchu.
  • Ze względu na obecność na rynku różnych producentów BIOS-u komputera istnieje wiele sposobów, aby przejść do menu rozruchu. Zwykle używane są do tego klawisze Esc, F12 lub F11. W niektórych modelach komputerów i w przypadku niektórych producentów są też stosowane klawisze F10, F9, F8 lub F5.
  • Po ustaleniu właściwego klawisza, który trzeba nacisnąć, aby uzyskać dostęp do menu rozruchu, uruchom komputer ponownie i zacznij natychmiast naciskać ten klawisz.
 4. Gdy wyświetli się menu rozruchu, wybierz włożony dysk USB zawierający Dysk Ratunkowy. Wybierz urządzenie widoczne jako Removable Devices (Urządzenia wymienne), USB Flash Drive (Dysk flash USB), USB Storage Device (Urządzenie magazynujące USB) bądź podobne. Czasami może być ono wymienione w podmenu innych urządzeń pamięci masowej.
 5. Gdy wyświetli się menu rozruchu, wybierz włożony dysk CD zawierający Dysk Ratunkowy. Wybierz urządzenie widoczne jako CD-ROM Drive (Napęd CD-ROM), CDROM, CD/DVD/CD-RW... bądź podobne. Czasami może być ono wymienione w podmenu innych urządzeń pamięci masowej.
 6. Po wyświetleniu instrukcji w komunikacie naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić Dysk ratunkowy.
Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do menu rozruchu, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub dokumentacją na stronie internetowej producenta lub spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną producenta sprzętu.

Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów

Gdy na komputerze zostanie uruchomiony Dysk ratunkowy, możesz rozpocząć skanowanie pod kątem obecności złośliwego oprogramowania.

 1. Wybierz opcję:
  • All hard discs (Wszystkie dyski twarde): skanuje cały komputer.
  • Selected folders/discs (Wybrane foldery/dyski): skanuje tylko konkretne foldery/dyski na komputerze. Kliknij pozycję Change (Zmień) w celu wybrania folderu lub dysku, który chcesz przeskanować, a następnie kliknij przycisk OK.
  Zaznacz pole wyboru Scan all archives (Skanuj wszystkie archiwa), by przeskanować pliki skompresowane (RAR, ZIP itp.).
 2. Kliknij pozycję Start scan (Rozpocznij skanowanie).
 3. Po ukończeniu skanowania przejrzyj raport skanowania i ekran wyników, by zapoznać się ze wszystkimi znalezionymi zagrożeniami.

Naprawa lub usunięcie zainfekowanych plików

Po przeskanowaniu komputera Dysk ratunkowy poinformuje o wynikach. W przypadku znalezienia zagrożenia możesz wybrać opcję Fix automatically (Napraw automatycznie) — jest to preferowana metoda — lub Do it manually (Zrób to ręcznie) — jest to alternatywna metoda.

Naprawa automatyczna
 1. Kliknij przycisk Fix automatically (Napraw automatycznie) na ekranie wyników. Program Dysk ratunkowy spróbuje usunąć złośliwy kod ze wszystkich zainfekowanych plików, zachowując resztę każdego pliku w stanie nienaruszonym. Jeśli naprawa plików nie powiedzie się, zostaną one automatycznie usunięte z zainfekowanego komputera.
 2. Kliknij przycisk Quit and restart computer (Zamknij i uruchom ponownie komputer), by zamknąć Dysk Ratunkowy.
Usuwanie ręczne
 1. Kliknij przycisk Do it manually (Zrób to ręcznie) na ekranie wyników.
 2. Zaznacz pole wyboru obok plików, dla których chcesz podjąć akcję, i wybierz odpowiednią opcję:
  • Fix automatically (Napraw automatycznie): spróbuj usunąć tylko złośliwy kod z wybranych plików, zachowując resztę każdego pliku w stanie nienaruszonym. Zagrożenia, których nie można naprawić, zostaną usunięte automatycznie.
  • Repair selected (Napraw wybrane): spróbuj usunąć tylko złośliwy kod z wybranych plików, zachowując resztę każdego pliku w stanie nienaruszonym. Zagrożenia, których nie można naprawić, będzie trzeba usunąć ręcznie.
  • Delete selected (Usuń zaznaczone): trwale usunie wybrane pliki z komputera.
  Na wyświetlonym ekranie potwierdzenia kliknij OK. Następnie możesz zaznaczyć pozostałe pliki i zastosować inną akcję.
 3. Po zakończeniu wybierania plików kliknij opcję Continue (Kontynuuj) ...i wybierz pozycję Quit and restart computer (Zakończ i uruchom ponownie komputer), aby wyjść z programu Avast Rescue Disk.

Po ponownym uruchomieniu komputera można wyjąć dysk zewnętrzny USB lub dysk CD z Dyskiem ratunkowym.

 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami