Generowanie małego zrzutu pamięci w systemie Windows

W przypadku awarii systemu zespół pomocy technicznej Avast może poprosić o dostarczenie małego zrzutu pamięci z komputera. Mały zrzut pamięci to najmniejszy plik zrzutu (64 kB), który zawiera podstawowe informacje o pamięci systemowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w tym artykule, aby wygenerować mały zrzut pamięci w systemie Windows w przypadku, gdy nie nastąpiło pełne zawieszenie.

Informacje na temat innych rodzajów zrzutów pamięci, o przesłanie których może poprosić zespół pomocy technicznej Avast, można znaleźć w następujących artykułach:

Instrukcje

 1. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator lub jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
  Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z dostępnych w witrynie internetowej firmy Microsoft instrukcji dotyczących posiadanej wersji systemu Windows, aby odzyskać lub zresetować hasło:
 2. Pobierz plik avkb58.zip i kliknij w wyświetlonym oknie opcję Otwórz.
 3. Pobierz plik avkb58.zip, kliknij w wyświetlonym oknie opcję Otwórz za pomocą, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Pobierz plik avkb58.zip, kliknij w dolnej części okna przeglądarki strzałkę widoczną obok nazwy pliku i wybierz opcję Otwórz.
 5. Pobierz plik avkb58.zip i kliknij opcję Otwórz.
 6. Kliknij dwukrotnie folder avkb58, a następnie plik SmallCrashOnCtrlScroll.reg i wybierz polecenie Uruchom w oknie Ostrzeżenie o zabezpieczeniach.
 7. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij opcję Tak, aby zezwolić aplikacji na wprowadzanie zmian na komputerze.
 8. Kliknij opcję Tak, a następnie OK, aby zastosować niezbędne zmiany w rejestrze systemu Windows.
 9. Uruchom ponownie komputer, zaloguj się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora i poczekaj na zawieszenie systemu lub programu.
 10. Wymuś ręcznie wyświetlenie tzw. niebieskiego ekranu śmierci informującego o błędzie, przytrzymując naciśnięty prawy klawisz CTRL i naciskając dwukrotnie klawisz Scroll Lock (prawy CTRL + 2x Scroll Lock: klawisz CTRL znajduje się na klawiaturze poniżej klawisza SHIFT, a klawisz Scroll Lock w prawym górnym rogu klawiatury). Zostanie wyświetlony niebieski ekran. System wygeneruje zrzut pamięci (postęp procesu będzie wyświetlany w postaci procentowej) i automatycznie ponownie się uruchomi.
  Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie w sposób automatyczny, uruchom go ponownie ręcznie, naciskając przycisk Reset lub przycisk zasilania.
 11. Zaloguj się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora i wyszukaj ostatni plik minizrzutu w lokalizacji C:\Windows\Minidump (domyślnie).

Utworzony plik zrzutu prześlij zespołowi pomocy technicznej Avast. Informacje na temat przesyłania zlecenia pomocy technicznej zespołowi pomocy technicznej Avast znajdują się w następującym artykule:

Szczegółowe informacje na temat omawianej procedury rozwiązywania problemów oraz wpisów rejestru zawartych w pliku SmallCrashOnCtrlScroll.reg znajdują się w następującym artykule w witrynie internetowej firmy Microsoft:

 • Wszystkie dostępne programy Avast
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami