Avast Anti-Theft — Wprowadzenie

Funkcja Anti-Theft dostępna w aplikacji Avast Mobile Security służy do ochrony prywatnych danych na urządzeniu i pomaga je znaleźć w przypadku kradzieży lub zgubienia. Po aktualizacji aplikacji do wersji Avast Mobile Security Pro można za pomocą zaawansowanych opcji funkcji Anti-Theft zrobić zdjęcie złodziejowi, gdy wprowadzi nieprawidłowy kod PIN, zablokować urządzenie po zmianie karty SIM i w dowolnym momencie potajemnie nagrywać dźwięk z otoczenia, w którym znajduje się telefon.

Aby skonfigurować tę funkcję i korzystać z niej, zapoznaj się z instrukcjami znajdującymi się w poniższych sekcjach.

Włączanie funkcji Anti-Theft

Funkcja Anti-Theft wymaga przeprowadzenia wstępnej konfiguracji umożliwiającej śledzenie urządzeń i zarządzanie nimi w przypadku ich utraty lub kradzieży. Więcej informacji o konfiguracji funkcji Anti-Theft zawiera następujący artykuł:

Dostęp do ustawień funkcji Anti-Theft

 1. Dotknij ikony Avast Mobile Security na urządzeniu.
 2. Dotknij ikony menu w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz opcję Anti-Theft.
 4. Wpisz kod PIN ustawiony dla funkcji Anti-Theft.
  Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, zapoznaj się z następującym artykułem zawierającym instrukcje pozwalające przywrócić kod PIN:
 5. Zostanie wyświetlony ekran ustawień funkcji Anti-Theft. Przewiń w dół, aby obejrzeć wszystkie dostępne opcje.

Więcej informacji o ustawieniach funkcji Anti-Theft zawiera następujący artykuł:

Konfiguracja zaawansowanych ustawień zabezpieczeń (tylko wersja Avast Mobile Security Pro)

Funkcja Anti-Theft ma dwa główne ustawienia bezpieczeństwa w płatnej aplikacji Avast Mobile Security Pro:

 • Zabezpieczenie kodu PIN: zapewnia dodatkową ochronę przez oznaczenie urządzenia jako utracone, jeśli kod PIN programu Avast zostanie wprowadzony nieprawidłowo osiem razy. Ustawienie Zabezpieczenie kodu PIN jest domyślnie włączone. Aby nią zarządzać, wybierz kolejno opcje Anti-TheftZabezpieczenie kodu PIN.
 • Zablokuj przy zmianie karty SIM: automatycznie blokuje urządzenie w przypadku wykrycia zmiany karty SIM. Jest to szczególnie przydatne, jeśli potencjalny złodziej próbuje włożyć do urządzenia inną kartę SIM. Funkcja Zablokuj przy zmianie karty SIM jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, wybierz kolejno opcje Anti-TheftZablokuj przy zmianie karty SIM.

Określenie zachowania funkcji Anti-Theft w przypadku oznaczenia urządzenia jako UTRACONE

Wysłanie polecenia LOST za pośrednictwem wiadomości SMS lub Konta Avast domyślnie powoduje włączenie i aktywację następujących funkcji:

 • Zablokuj urządzenie: uniemożliwia intruzom uzyskanie dostępu do urządzenia.
 • Włącz alarm dźwiękowy: aktywuje alarm dźwiękowy na urządzeniu, aby powiadomić o jego położeniu.
 • Pułapka zdjęciowa: aktywuje aparat w urządzeniu, aby potajemnie wykonać zdjęcie złodzieja. Zdjęcie można pobrać z Konta Avast lub z konta przechowywania w chmurze skonfigurowanego w ustawieniach funkcji Anti-Theft.
  Uwaga: Opcje przechowywania w chmurze są dostępne tylko w systemie Android 6.0 lub nowszym.

Aby wyłączyć dowolne z tych ustawień, przejdź do sekcji Anti-Theft w aplikacji Avast Mobile Security i przewiń w dół do sekcji Gdy urządzenie zostanie oznaczone jako UTRACONE.

Więcej informacji o sterowaniu utraconym lub skradzionym urządzeniem mobilnym z funkcją Anti-Theft zawiera następujący artykuł:

 • Avast Anti-Theft dla systemu Android
 • Avast Mobile Security 6.x
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami