Avast Passwords voor Mac – aan de slag

De verkoop van nieuwe Avast Passwords-abonnementen is gestopt. Houd rekening met het volgende:
 • U kunt de gratis of betaalde versie van Avast Passwords blijven gebruiken als het al is geïnstalleerd op uw apparaat.
 • Als u een actief abonnement op Avast Passwords hebt, kunt u het nog verlengen.
 • Als u Avast Passwords moet verwijderen en vervolgens opnieuw moet installeren, is het raadzaam eerst contact op te nemen met de ondersteuning van Avast.

Avast Passwords is wachtwoordbeheer waarmee uw aanmeldingsgegevens en andere gevoelige gegevens veilig worden opgeslagen. Hierdoor kunt u zich gemakkelijker snel aanmelden bij websites en webformulieren invullen. In dit artikel gaan we ervan uit dat Avast Passwords al op uw Mac is geïnstalleerd. Raadpleeg het volgende artikel voor uitgebreide installatie-instructies:

Raadpleeg de volgende artikelen als u Avast Passwords op een Windows-computer of mobiele apparaten wilt gebruiken:

Eerste configuratie

Als u Avast Passwords wilt gaan gebruiken, moet u eerst een hoofdwachtwoord maken en de browserextensie Avast Passwords installeren:

 1. Open Avast Passwords en klik op Nu beginnen!.
 2. Maak een Hoofdwachtwoord door het in de volgende twee vakken te typen. Selecteer het rondje om te bevestigen dat Avast uw hoofdwachtwoord niet kan herstellen of resetten als u het vergeet. Klik op Wachtwoord bevestigen.
 3. Klik op Installeer in Safari om de browserextensie Avast Passwords te installeren.
  Of klik op Deze stap overslaan. U kunt op elk moment browserextensies (opnieuw) installeren via het menu Voorkeuren.
 4. Tik op het selectievakje naast Avast Passwords in het venster Extensies van Safari.
 5. Keer terug naar de installatie-instructies van Avast Passwords en selecteer desgewenst een van de wachtwoordbeheerpictogrammen om uw bestaande accounts en aanmeldingsgegevens te importeren.
  Of klik op Deze stap overslaan. U kunt op elk moment uw gegevens importeren via het menu Voorkeuren.
 6. Volg de instructies op het scherm om uw gegevens te importeren.
Wachtwoorden die worden geïmporteerd, worden niet automatisch uit uw browsers verwijderd. We raden u aan alle wachtwoorden handmatig uit uw browsers te verwijderen. In de ondersteunende documentatie van uw browser vindt u daarover meer informatie.

Accounts beheren

Als u de browserextensie Avast Passwords hebt geïnstalleerd, herkent de Avast Passwords-extensie elke keer dat u zich bij een nieuw onlineaccount aanmeldt de nieuwe aanmeldingspoging en biedt Avast Passwords aan om de accountgegevens op te slaan. U kunt de gegevens van onlineaccounts ook handmatig toevoegen aan Avast Passwords door onderstaande stappen uit te voeren:

Een account toevoegen

 1. Klik op het sleutelpictogram in het linkerdeelvenster en klik op Toevoegen +.
 2. Voer de volgende gegevens in:
  • Servicenaam: een naam waarmee u uw account snel kunt vinden en herkennen.
  • URL: het adres van de website van het account, bijvoorbeeld https://www.voorbeeld.com.
  • Gebruikersnaam: de gebruikersnaam (vaak een e-mailadres) waarmee u zich aanmeldt bij het account.
  • Wachtwoord: het wachtwoord waarmee u zich aanmeldt bij het account.
  • Opmerking: alle informatie die met dit account te maken heeft.
 3. Klik op Wijzigingen opslaan.

Op het scherm Aanmeldingsgegevens verschijnt een tegel met de nieuwe accountgegevens.

 

Een account bewerken of verwijderen

 1. Klik op een accounttegel om de bijbehorende gegevens weer te geven.
 2. Selecteer een van de volgende opties:
  • Bewerk een account: Klik op Bewerken, wijzig de bestaande accountgegevens en klik op Wijzigingen opslaan.
  • Verwijder een account: Klik op Verwijderen om het account volledig te verwijderen.
Accountgegevens die u hebt verwijderd, kunnen niet worden hersteld.

Creditcards beheren

In het gedeelte Creditcards kunt u uw creditcardgegevens veilig opslaan om sneller te kunnen winkelen. Voor maximale beveiliging worden alle creditcardgegevens versleuteld en beschermd met uw hoofdwachtwoord.

Een creditcard toevoegen

 1. Klik op het creditcardpictogram in het linkerdeelvenster en klik op Toevoegen +.
 2. Voer de volgende gegevens in:
  • Creditcardnaam: de naam waaraan u deze creditcard kunt herkennen.
  • Nummer van creditcard: het creditcardnummer.
  • Naam van kaarthouder: uw naam zoals die op de creditcard staat gedrukt.
  • Vervaldatum: de datum waarop de creditcard verloopt.
  • CVC-code: het 3- of 4-cijferige getal dat rechts van de handtekening op de achterkant van de creditcard staat.
 3. Klik op Wijzigingen opslaan.

Op het scherm Creditcards verschijnt een tegel met de nieuwe creditcardgegevens.

 

Een creditcard bewerken of verwijderen

 1. Klik op een creditcardtegel om de bijbehorende gegevens weer te geven.
 2. Selecteer een van de volgende opties:
  • Bewerk een creditcard: Klik op Bewerken, wijzig de bestaande creditcardgegevens en klik op Wijzigingen opslaan.
  • Verwijder een creditcard: Klik op Verwijderen om de creditcard volledig te verwijderen.
Creditcardgegevens die u hebt verwijderd, kunnen niet worden hersteld.

Notities beheren

In het gedeelte Beveiligde notities in Avast Passwords kunt u gevoelige gegevens veilig opslaan. Deze functie beschermt uw vertrouwelijke informatie tegen toegang door onbevoegden.

Een notitie toevoegen

 1. Klik op het notitiepictogram in het linkerdeelvenster en klik op Toevoegen + .
 2. Geef de volgende gegevens op:
  • Titel: een naam waarmee u de notitie snel kunt vinden en herkennen.
  • Tekst: gegevens die u veilig wilt bewaren, zoals pincodes en contactgegevens.
 3. Klik op Wijzigingen opslaan.

Op het scherm Beveiligde notities verschijnt een tegel met de nieuwe notitie.

 

Een notitie bewerken of verwijderen

 1. Klik op een notitietegel om de bijbehorende gegevens weer te geven.
 2. Selecteer een van de volgende opties:
  • Bewerk een notitie: Klik op Bewerken, wijzig de bestaande notitie en klik op Wijzigingen opslaan.
  • Verwijder een notitie: Klik op Verwijderen om de notitie volledig te verwijderen.
Notities die u hebt verwijderd, kunnen niet worden hersteld.

Wachtwoorden genereren

Met Geneer wachtwoord kunt u sterke wachtwoorden maken die u kunt gebruiken wanneer u nieuw onlineaccounts maakt.

 1. Klik op het pictogram van Genereer wachtwoord in het linkerdeelvenster.
 2. Stel de parameters voor een wachtwoord in:
  • Verplaats de schuifregelaar om de lengte van het wachtwoord aan te passen.
  • Schakel tekenopties in of uit om deze tekens in uw wachtwoord op te nemen of juist van uit te sluiten.
 3. Klik op Naar klembord kopiëren als u het wachtwoord in een andere locatie wilt kunnen plakken.
U kunt ook een wachtwoord genereren via het browserextensiemenu van Avast Passwords.

Wachtwoordbewaking

Wachtwoordbewaking is een betaalde functie van Avast Passwords. Het speurt internet af en waarschuwt u als een van uw wachtwoorden online is uitgelekt.

Klik op het pictogram van Wachtwoordbewaking in het linkerdeelvenster voor een overzicht van uw gelekte wachtwoorden, dubbele wachtwoorden en zwakke wachtwoorden.

In het volgende artikel vindt u uitgebreide instructies voor het activeren van de betaalde versie van Avast Passwords:

De browserextensie gebruiken

Nadat u de browserextensie Avast Passwords hebt geïnstalleerd, wordt een pictogram in de vorm van een sleutel weergegeven op de werkbalk van uw browser.

Klik wanneer u een website opent op het sleutelpictogram om de volgende opties weer te geven:

 • Accountgegevens: bovenaan het deelvenster van Avast Passwords verschijnt een tegel als uw aanmeldingsgegevens voor de website die u bezoekt in Avast Passwords zijn opgeslagen. Plaats de cursor op deze tegel en klik op Details om de gebruikersnaam en het wachtwoord weer te geven. Klik op het pictogram in de vorm van een oog om uw wachtwoord weer te geven.
 • Vul automatisch in: tik hierop, zodat Avast Passwords uw aanmeldingsgegevens automatisch kan invullen op basis van de accounts die in de kluis van Avast Passwords zijn opgeslagen.
 • Sla automatisch op: tik hierop, zodat Avast Passwords uw accountgegevens voor deze website automatisch kan opslaan als deze nog niet in de kluis van Avast Passwords zijn opgeslagen.
 • Genereer willekeurig wachtwoord: Klik op Genereren om een veilig wachtwoord te maken dat u kunt kopiëren en plakken.
 • Avast Passwords vergrendelen: hiermee wordt uw wachtwoordkluis vergrendeld.
 • De app openen: hiermee opent u de toepassing Avast Passwords.

Wanneer u een website opent waarvan de accountgegevens al zijn opgeslagen in Avast Passwords, verschijnt het sleutelpictogram naast uw gebruikersnaam. Als u meer dan een account aan dezelfde website hebt gekoppeld, klikt u op het sleutelpictogram naast uw gebruikersnaam om tussen accounts te schakelen.

Wachtwoorden importeren

Voer de volgende stappen uit als u uw wachtwoorden uit andere browsers of programma's voor wachtwoordbeheer wilt importeren en u deze stap tijdens de eerste configuratie hebt overgeslagen:

 1. Open Avast Passwords en zorg ervoor dat het toepassingsvenster actief is.
 2. Klik linksboven in de menubalk op Avast Passwords en selecteer Voorkeuren.
 3. Selecteer het tabblad Importeren en klik op een browser of het pictogram van een ander programma voor wachtwoordbeheer om uw gegevens te gaan importeren.
 4. Voer de instructies op het scherm uit om het importeren te voltooien.

U kunt uw gegevens ook met behulp van een JSON-bestand importeren door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Klik linksboven in de menubalk op Avast Passwords en selecteer Import / ExportImport from JSON... (Importeer/Exporteer ▸ Importeer uit JSON).
 2. Voer de instructies op het scherm uit om het importeren te voltooien.

Synchronisatie en back-ups instellen

U kunt het aanmelden bij uw onlineaccounts makkelijker maken door de gegevens in Avast Passwords te synchroniseren op alle apparaten die gebruikmaken van uw Avast account. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie:

Instellingen van Passwords aanpassen

Ga als volgt te werk om de instellingen van Avast Passwords te beheren:

 1. Klik linksboven in de menubalk op Avast Passwords en selecteer Voorkeuren.
 2. Selecteer in het menuvenster een tabblad om de volgende instellingen te configureren:
  • Beveiliging: hiermee wijzigt u uw hoofdwachtwoord of de vergrendelingsinstellingen van de toepassing.
  • Browser: hiermee installeert u de browserextensie Avast Passwords in uw internetbrowsers.
  • Synchronisatie en back-up: hiermee synchroniseert u de gegevens die op al uw apparaten in Avast Passwords zijn opgeslagen.
  • Algemeen: hiermee beheert u de werking van de toepassingen.
  • Importeren: hiermee importeert u uw aanmeldingsgegevens uit uw browsers en andere programma's voor wachtwoordbeheer.
  • Activeren: hiermee kunt u upgraden naar Avast Passwords Premium.
 • Avast Passwords 2.x
   
 • Avast Premium Security 14.x voor Mac
 • Avast Security 14.x voor Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen