Een reddingsschijf maken en gebruiken met Reddingsschijf in Avast Antivirus

Als u vermoedt dat uw computer is geïnfecteerd met malware en u dit probleem met geen van de andere scanbewerkingen van Antivirus (inclusief de opstartscan) kunt oplossen, gebruikt u Reddingsschijf. Met Reddingsschijf kunt u uw computer scannen wanneer het systeem niet werkt. Op deze manier wordt de kans om malware te vinden en te verwijderen aanzienlijk groter, omdat de malware niet kan tegenwerken.

In de volgende gedeelten vindt u instructies over het gebruik van Reddingsschijf:

Een reddingsschijf maken

U hebt het volgende nodig om een reddingsschijf te maken op een leeg usb-station of een lege cd:

 • Een andere malwarevrije Windows-computer waarop Avast Antivirus is geïnstalleerd. Raadpleeg hieronder het artikel in kwestie voor installatie-instructies:
 • Een leeg USB-station met een capaciteit van 500 MB of meer (aanbevolen methode).

  OF
 • Een lege beschrijfbare cd; een cd/dvd-brander; software waarmee cd's of dvd's in de bestandsindeling ISO kunnen worden beschreven (alternatieve methode).
Computers die zijn geproduceerd rond het jaar 2000 kunnen mogelijk niet worden opgestart vanaf een USB-station. Gebruik in dat geval de alternatieve methode voor het maken van een reddingsschijf op een cd.

Voer deze stappen uit om een reddingsschijf te maken op een USB-station:

Voer deze stappen uit om een reddingsschijf te maken op een cd:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast Antivirus en selecteer BeschermingVirusscans.
 2. Klik rechts op het scherm op Reddingsschijf.
 3. Plaats een leeg USB-station in de USB-poort van uw computer en selecteer USB maken in het hoofdscherm van Reddingsschijf.
 4. Selecteer uw USB-station in het dialoogvenster dat verschijnt. Er wordt een voortgangsscherm weergegeven terwijl de reddingsschijf wordt gemaakt.
 5. Wanneer Reddingsschijf op het USB-station is geladen, klikt u op OK.
 6. Selecteer Cd maken in het hoofdmenu van Reddingsschijf.
 7. Selecteer een locatie om het ISO-bestand van Reddingsschijf op te slaan en klik op Opslaan. Er wordt een voortgangsscherm weergegeven terwijl het ISO-bestand van Reddingsschijf wordt gemaakt.
 8. Wanneer Reddingsschijf op het ISO-station is geladen, klikt u op OK.
 9. Brand het Reddingsschijf-bestand op een lege beschrijfbare cd met behulp van software voor het beschrijven van cd's/dvd's.

Uw computer opstarten met een reddingsschijf

Nadat u een reddingsschijf hebt gemaakt, kunt u de met malware geïnfecteerde computer opstarten met behulp van het externe USB-station (aanbevolen methode) of de cd (alternatieve methode).

Voer deze stappen uit om de computer op te starten met Reddingsschijf op een USB-station:

Voer deze stappen uit om de computer op te starten met Reddingsschijf op een cd:

 1. Schakel uw computer uit en plaats het USB-station met Reddingsschijf in de USB-poort.
 2. Plaats de cd met Reddingsschijf in het cd/dvd-station van uw computer en sluit de computer vervolgens af.
 3. Schakel de computer in zodat deze kan worden gescand. Druk tijdens het opstarten op de juiste toets om het opstartmenu te openen.
  • Zoek naar tekst in het BIOS-startscherm van uw computer waarin wordt beschreven hoe u het opstartmenu kunt openen. Het BIOS-scherm wordt een paar seconden weergegeven voordat Windows wordt gestart en bevat vaak het logo van de computerfabrikant en/of informatie over hardware-initialisatie.
  • Vanwege de grote verscheidenheid aan computer- en BIOS-fabrikanten zijn er verschillende manieren om toegang te verkrijgen tot het opstartmenu. De toetsen die het vaakst worden gebruikt, zijn Esc, F12 en F11. Sommige computermodellen of -fabrikanten gebruiken andere toetsen, bijvoorbeeld F10, F9, F8 of F5.
  • Als u weet met welke toets u het opstartmenu kunt openen, start u de computer opnieuw op en begint u meteen die toets in te drukken.
 4. Wanneer het opstartmenu verschijnt, selecteert u het USB-apparaat waarop Reddingsschijf staat. Misschien wordt het omschreven als verwisselbaar apparaat, USB-flashstation, USB-opslagapparaat of iets dergelijks (soms in een submenu met de andere opslagapparaten).
 5. Wanneer het opstartmenu verschijnt, selecteert u het cd-station met de cd waarop Reddingsschijf staat. Misschien wordt het omschreven als cd-romstation, cd-rom, cd/dvd/cd-rw of iets dergelijks (soms in een submenu met de andere opslagapparaten).
 6. Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven en druk op een toets om Reddingsschijf te starten.
Als u het opstartmenu niet kunt openen, raadpleegt u de documentatie bij uw computer of de website van de fabrikant, of neemt u contact op met de ondersteuningsafdeling van de fabrikant.

Uw computer scannen op virussen

Wanneer Reddingsschijf wordt gestart op uw computer, kunt u scannen op malware.

 1. Selecteer een optie:
  • All hard discs (Alle vaste schijven): hiermee scant u de hele computer.
  • Selected folders/discs (Geselecteerde mappen/schijven): hiermee scant u alleen specifieke mappen of schijven op de computer. Klik op Change (Wijzigen) om de te scannen mappen of schijven te selecteren en klik op OK.
  Selecteer Scan all archives (Alle archiefbestanden scannen) om alle gecomprimeerde bestanden (RAR, ZIP, enzovoort) te scannen.
 2. Klik op Start scan (Scan starten).
 3. Wanneer de scan voltooid is, kunt u aan de hand van het scanrapport en het resultatenscherm zien of er dreigingen zijn gevonden.

Geïnfecteerde bestanden herstellen of verwijderen

Nadat uw computer is gescand, verschijnt er een melding met de resultaten. Als er dreigingen zijn gevonden, selecteert u Fix automatically (Automatisch herstellen), de aanbevolen methode, of Do it manually (Handmatig herstellen), de alternatieve methode.

Automatisch herstellen
 1. Klik op Fix automatically (Automatisch herstellen) op het resultatenscherm. Er wordt geprobeerd de schadelijke programmacode uit alle geïnfecteerde bestanden te verwijderen zonder de inhoud te beschadigen. Bestanden die niet kunnen worden hersteld, worden automatisch van de geïnfecteerde computer verwijderd.
 2. Klik op Quit and restart computer (Afsluiten en computer opnieuw starten) om Reddingsschijf af te sluiten.
Handmatig herstellen
 1. Klik op Do it manually (Handmatig herstellen) op het resultatenscherm.
 2. Schakel het selectievakje in naast de bestanden waarop u een actie wilt toepassen en selecteer vervolgens een actie:
  • Fix automatically (Automatisch herstellen): hiermee wordt alleen de schadelijke programmacode uit de geselecteerde bestanden verwijderd; de rest van het bestand blijft intact. Dreigingen die niet kunnen worden hersteld, worden automatisch verwijderd.
  • Repair selected (Geselecteerde bestanden herstellen): hiermee wordt alleen de schadelijke programmacode uit de geselecteerde bestanden verwijderd; de rest van het bestand blijft intact. Dreigingen die niet kunnen worden hersteld, moeten handmatig worden verwijderd.
  • Delete selected (Geselecteerde bestanden verwijderen): hiermee verwijdert u geselecteerde bestanden voorgoed van de computer.
  Klik op OK op het bevestigingsscherm dat verschijnt. U kunt vervolgens andere bestanden selecteren en nog een actie toepassen.
 3. Wanneer u klaar bent met het selecteren van bestanden, klikt u op Continue (Doorgaan), ... en selecteert u Quit and restart computer (Afsluiten en computer opnieuw opstarten) om Reddingsschijf af te sluiten.

Wanneer uw computer opnieuw is opgestart, kunt u het externe usb-station of de cd met Reddingsschijf verwijderen.

 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32-bits

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen