Avast Antivirus Firewall – aan de slag

Firewall controleert al het netwerkverkeer tussen uw pc en de buitenwereld om u te beschermen tegen ongeoorloofde communicatie en indringers. Deze functie is zo ontworpen dat u zo min mogelijk om input wordt gevraagd. Om ervoor te zorgen dat u wordt beschermd hoeft u alleen maar Firewall ingeschakeld te laten en, wanneer daarom wordt gevraagd, het juiste Firewall-profiel te selecteren voor elk netwerk waarmee u verbinding maakt. Firewall is een functie in Avast Premium Security.

Firewall tijdelijk uitschakelen

Firewall is standaard ingeschakeld. Zo bent u altijd volledig beschermd. Het is raadzaam Firewall altijd ingeschakeld te laten, tenzij u het tijdelijk moet uitschakelen om een probleem te kunnen oplossen. Zo schakelt u Firewall tijdelijk uit:

Het is niet raadzaam de optie Voorgoed stoppen te selecteren om Firewall definitief uit te schakelen.
 1. Dubbelklik op de snelkoppeling Avast Premium Security op het bureaublad om de toepassing te openen.
 2. Klik links in het menu op de tegel Bescherming en selecteer Firewall.
 3. Klik op de groene schuifregelaar (AAN) en selecteer een tijdsduur.
 4. Klik op OK, stoppen in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

Firewall wordt tijdelijk uitgeschakeld. Als u Firewall wilt inschakelen, volgt u de stappen 1 en 2 hierboven en klikt u op de schuifregelaar. De balk verandert dan van rood (UIT) in groen (AAN).

Netwerkprofielen definiëren

Met deze functie kunt u netwerkprofielen definiëren op basis van de netwerken waarmee u verbonden bent en kunt u alle communicatie tussen uw pc en internet controleren. Op het hoofdscherm van Firewall wordt elk met netwerk waarmee uw pc is verbonden weergegeven onder Huidig netwerk. In de kolom Firewall-profiel kunt u het juiste profiel voor elk netwerk selecteren. Zo beheert u Firewall-netwerkprofielen:

 1. Dubbelklik op de snelkoppeling Avast Premium Security op het bureaublad om de toepassing te openen.
 2. Klik links in het menu op de tegel Bescherming en selecteer Firewall.
 3. Klik op de schuifregelaar in de kolom Firewall-profiel om een van de volgende profielen te selecteren voor elk netwerk waarmee uw computer is verbonden. De volgende netwerkprofielen zijn beschikbaar:
  • Privénetwerk: een laag beveiligingsniveau voor wanneer uw pc is verbonden met een vertrouwd netwerk, zoals een thuis- of bedrijfsnetwerk. Dit profiel zorgt voor een betere verbinding en staat alle communicatie binnen het netwerk toe.
  • Openbaar netwerk: een hoger beveiligingsniveau voor wanneer uw pc is verbonden met een openbaar netwerk, zoals in een café of op een vliegveld. Omdat openbare netwerken grotere veiligheidsrisico's met zich meebrengen, is inkomende communicatie niet toegestaan als dit profiel is geselecteerd.
  Telkens wanneer u verbinding maakt met een bekend netwerk, wordt het Firewall-profiel dat u eerder hebt ingesteld automatisch toegepast. Hoewel u op dit scherm uw Firewall-profielen voor netwerken kunt beheren, moet u telkens wanneer u verbinding maakt met een nieuw netwerk het juiste profiel selecteren. De standaardprofielinstelling wanneer er geen profiel is geselecteerd, is Openbaar netwerk.

Netwerkverbindingen beheren

Het scherm Netwerkverbindingen bevat een tabel met informatie over alle recente inkomende en uitgaande communicatie met toepassingen en processen die op uw pc worden uitgevoerd. Zo opent u Netwerkverbindingen:

 1. Dubbelklik op de snelkoppeling Avast Premium Security op het bureaublad om de toepassing te openen.
 2. Klik links in het menu op de tegel Bescherming en selecteer Firewall.
 3. Klik op Netwerkverbindingen.
 4. In de tabel Netwerkverbindingen kunt u de volgende acties uitvoeren:
  • Schakel de selectievakjes boven de tabel in om de weergegeven informatie voor elke verbinding te wijzigen. De volgende opties worden weergegeven:
   • Namen omzetten: de hostnamen van netwerkapparaten weergeven in plaats van de IP-adressen.
   • Volledig pad weergeven: de absolute locaties van toepassingen of processen weergeven in plaats van alleen de bestandsnamen.
   • Gedetailleerde weergave: extra kolommen weergeven met details van elke recente verbinding, met inbegrip van het lokale IP-adres, de lokale netwerkpoort, de verbindingsstatus en de hoeveelheid gegevens die is verzonden of ontvangen.
  • Klik met de rechtermuisknop op een verbinding om de toepassings- en pakketregels ervan te bekijken of om de verbinding helemaal af te sluiten.
  • Klik op een verbinding en selecteer Bestandsgegevens onder in de tabel om meer informatie te bekijken over de toepassing, het proces of de verbinding die u hebt geselecteerd.

Klik rechtsonder op het scherm Netwerkverbindingen op Sluiten om terug te keren naar het hoofdscherm van Firewall.

Firewall-logboeken weergeven

Op het scherm Firewall-logboeken wordt een overzicht van de activiteiten van Firewall weergegeven. U kunt de tabel zo instellen dat er een specifieke activiteit wordt weergegeven of u kunt zoeken op specifieke criteria in de tabel. Zo opent u de Firewall-logboeken:

 1. Dubbelklik op de snelkoppeling Avast Premium Security op het bureaublad om de toepassing te openen.
 2. Klik links in het menu op de tegel Bescherming en selecteer Firewall.
 3. Klik op Firewall-logboeken.
 4. Doorzoek de tabel Firewall-logboeken met de volgende hulpmiddelen:
  • Klik naast Logboek weergeven voor op de vervolgkeuzelijst en selecteer het type activiteit waarvoor u Geblokkeerd verkeer of Regels in de tabel wilt weergeven.
  • Geef naast Weergeven voor laatste een tijdsduur en tijdvenster op om activiteiten binnen een bepaalde tijdsperiode te bekijken.
  • Schakel het selectievakje naast Filter in en typ uw zoekopdracht in de relevante zoekvelden die worden weergegeven. Elke zoekopdracht komt rechtstreeks overeen met de kolom eronder.
  • Geef naast Logboeken wissen die ouder zijn dan een tijdsduur en tijdvenster op om de geselecteerde logbestanden te verwijderen.

Klik op Vernieuwen om het logboek bij te werken volgens de door u ingestelde criteria. Klik rechtsonder op het scherm Firewall-logboeken op Sluiten om terug te keren naar het scherm Firewall-logboeken.

Toepassingsregels

In Firewall worden regels ingesteld wanneer een toepassing of proces voor de eerste keer wordt gestart. Deze regels bepalen hoe Firewall zich tegenover toepassingen en processen gedraagt wanneer verbinding wordt gemaakt met internet of met een ander netwerk. U kunt voor elke afzonderlijke toepassing toegestane verbindingen instellen om aan te geven hoe strikt Firewall inkomende en uitgaande communicatie bewaakt. Het is echter raadzaam de Toepassingsregels alleen aan te passen als dat echt nodig is. Firewall kan regels gewoonlijk zonder uw input optimaliseren. Zo opent u Toepassingsregels:

 1. Dubbelklik op de snelkoppeling Avast Premium Security op het bureaublad om de toepassing te openen.
 2. Klik links in het menu op de tegel Bescherming en selecteer Firewall.
 3. Selecteer een app in het gedeelte Onlangs door de firewall gecontroleerde apps of klik op Toepassingsinstellingen.
 4. Op het scherm Toepassingsregels kunt u de volgende opties beheren:
  • Toepassingsregels rangschikken op leveranciersnaam
  • Toegangsbeperkingen instellen
  • Acties instellen voor niet-geautoriseerde verbindingen
  • Geautoriseerde poorten opgeven
  • Pakketregels openen

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over toepassingsregels:

Het is raadzaam deze instellingen alleen te wijzigen als u gevorderde kennis hebt van firewallconcepten.

Meer Firewall-instellingen

Gevorderde gebruikers kunnen extra Firewall-instellingen configureren via MenuInstellingenBeschermingFirewall. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Firewall uitschakelen: klik op de groene schuifregelaar (AAN) boven op het scherm Firewall-instellingen en selecteer een tijdsduur. Het is niet raadzaam om de optie Voorgoed stoppen te gebruiken.
 • Meldingen over nieuwe toestemmingsregels weergeven: schakel het vakje naast deze instelling in als u een melding wilt ontvangen wanneer een nieuw communicatiepad wordt toegestaan of geblokkeerd.
 • Modus Internetverbinding delen: hiermee kan een vertrouwde gebruiker via uw pc verbinding maken met internet of problemen oplossen met apparaten (zoals een printer) die via uw pc met internet zijn verbonden.
 • Automatische poortscandetectie inschakelen: hiermee geeft u Firewall toestemming om poortscanpogingen te detecteren.
 • Doe het volgende bij programma's waarvoor geen regels zijn opgegeven: gebruik de vervolgkeuzelijst om te bepalen wat Firewall doet wanneer er een nieuw communicatiepad wordt gedetecteerd.
 • Systeemregels: klik op deze knop om afzonderlijke, vooraf ingestelde systeemregels te configureren.
 • Pakketregels: klik op deze knop om communicatie-instellingen per verbindingstype te configureren.
 • Overzicht van netwerkprofielen gebruik de vervolgkeuzelijst in een afzonderlijk netwerkdeelvenster om het netwerkprofiel in te stellen.
Het is raadzaam de systeem- en pakketregels alleen te wijzigen als u gevorderde kennis hebt van firewallconcepten. Firewall is al zo geconfigureerd dat in de meeste gevallen automatisch de juiste firewallbescherming wordt gekozen.
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 met Convenient Rollup Update, 32 / 64-bit

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen