Vytvoření a používání Záchranného disku v programu Avast Antivirus

Pokud máte podezření, že je váš počítač infikován malwarem, a žádný antivirový test (ani Test po restartu) nedokázal problém vyřešit, můžete použít Záchranný disk. Pomocí Záchranného disku můžete, před spuštěním operačního systému, otestovat váš počítač. Tímto krokem výrazně zvýšíte svoje šance na nalezení a odstranění malwaru, neboť před kompletním spuštěním operačního systému, se malware nedokáže účinně bránit.

V následujících částech naleznete pokyny k použití Záchranného disku:

Vytvoření Záchranného disku

Chcete-li na prázdné jednotce USB nebo disku CD vytvořit Záchranný disk, potřebujete následující:

 • Další neinfikovaný počítač s Windows a nainstalovaným programem Avast Antivirus. Pokyny k instalaci naleznete v příslušném článku níže:
 • Prázdnou jednotku USB s kapacitou větší než 500 MB (preferovaný způsob).

  NEBO
 • Prázdný zapisovatelný disk CD; vypalovačka disků CD/DVD; vypalovací software s podporou souborového formátu ISO (alternativní způsob).
Počítače vyrobené kolem roku 2000 nemusí spouštění z jednotky USB podporovat. V takovém případě zvolte alternativní způsob – Záchranný disk vytvořte na disku CD.

Chcete-li Záchranný disk vytvořit na jednotce USB, postupujte následovně:

Chcete-li Záchranný disk vytvořit na disku CD, postupujte následovně:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast Antivirus a vyberte možnosti OchranaVirové testy.
 2. Na pravé straně obrazovky klikněte na možnost Záchranný disk.
 3. K portu USB na počítači připojte prázdnou jednotku USB a na hlavní obrazovce Záchranného disku vyberte možnost Vytvořit USB.
 4. V zobrazeném dialogovém okně vyberte jednotku USB. Při vytváření Záchranného disku se zobrazí obrazovka s informacemi o stavu procesu.
 5. Po dokončení nahrávání Záchranného disku na jednotku USB klikněte na možnost OK.
 6. V hlavní nabídce Záchranného disku vyberte možnost Vytvořit CD.
 7. Vyberte umístění, kam chcete soubor ISO Záchranného disku uložit, a poté klikněte na možnost Uložit. Při vytváření souboru ISO Záchranného disku se zobrazí obrazovka s informacemi o stavu procesu.
 8. Až Záchranný disk dokončí vytváření souboru ISO, klikněte na možnost OK.
 9. Záchranný disk pomocí vypalovacího softwaru vypalte na prázdný zapisovatelný disk CD.

Spuštění počítače ze Záchranného disku

Jakmile Záchranný disk vytvoříte, budete moci spustit počítač infikovaný malwarem pomocí externí jednotky USB (preferovaný způsob) nebo disku CD (alternativní způsob).

Chcete-li Záchranný disk spustit z jednotky USB, postupujte následovně:

Chcete-li Záchranný disk spustit z disku CD, postupujte následovně:

 1. Počítač vypněte a jednotku USB se Záchranným diskem připojte k portu USB.
 2. Disk CD se Záchranným diskem vložte do jednotky CD/DVD a počítač vypněte.
 3. Zapněte počítač, který chcete otestovat. Při startu počítače stisknutím odpovídající klávesy otevřete spouštěcí nabídku.
  • Na spouštěcí obrazovce počítače (obvykle zde najdete logo výrobce počítače a/nebo údaje o inicializaci hardwaru, které se na několik sekund zobrazí před spuštěním Windows) se zobrazí zpráva o tom, jak otevřít spouštěcí nabídku.
  • Vzhledem k tomu, že výrobců počítačů a systémů BIOS existuje celá řada, jednotlivé způsoby otevření spouštěcí nabídky se různí. Nejčastěji se k tomu používají klávesy Esc, F12 nebo F11. U některých modelů nebo výrobců počítačů se také používají jiné klávesy, například F10, F9, F8 nebo F5.
  • Jakmile zjistíte, kterou klávesu je třeba k otevření spouštěcí nabídky použít, počítač znovu restartujte a poté ihned opakovaně stiskněte tuto klávesu.
 4. Po zobrazení spouštěcí nabídky vyberte zařízení USB obsahující Záchranný disk. Můžete je najít mezi vyměnitelnými zařízeními nebo jako jednotku USB flash či paměťové zařízení USB apod. (někdy je najdete v podnabídce společně s ostatními paměťovými zařízeními).
 5. Po zobrazení spouštěcí nabídky vyberte disk CD obsahující Záchranný disk. Můžete jej najít jako jednotku CD-ROM, CDROM, CD/DVD/CD-RW… apod. (někdy jej najdete v podnabídce společně s ostatními paměťovými zařízeními).
 6. Postupujte dle pokynů v zobrazené zprávě a stisknutím libovolného tlačítka spusťte Záchranný disk.
Pokud spouštěcí nabídku nedokážete otevřít, nahlédněte do dokumentace počítače na webové stránce příslušného výrobce nebo kontaktujte podporu výrobce.

Otestování počítače na přítomnost virů

Záchranný disk po spuštění zahájí test počítače na přítomnost malwaru.

 1. Vyberte požadovanou možnost:
  • All hard discs (Všechny pevné disky): otestuje celý počítač.
  • Selected folders/discs (Vybrané složky/disky): otestuje v počítači pouze konkrétní složky nebo disky. Klikněte na tlačítko Change (Změnit) a vyberte složky či disky k otestování. Poté klikněte na tlačítko OK.
  Chcete-li otestovat zkomprimované soubory (RAR, ZIP atd.), zaškrtněte možnost Scan all archives (Otestovat všechny archivy).
 2. Klikněte na možnost Start scan (Spustit test).
 3. Po dokončení testu se zobrazí obrazovka s výsledky, kde se dozvíte o všech nalezených hrozbách.

Oprava či smazání infikovaných souborů

Záchranný disk vám po otestování počítače oznámí výsledky testu. Pokud byly nalezeny nějaké hrozby, můžete vybrat možnost Fix automatically (Opravit automaticky; preferovaný způsob) nebo Do it manually (Opravit ručně; alternativní způsob).

Fix automatically (Opravit automaticky)
 1. Na obrazovce s výsledky klikněte na možnost Fix automatically (Opravit automaticky). Záchranný disk se pokusí ze všech infikovaných souborů odstranit škodlivý kód. Zbývající části jednotlivých souborů ponechá beze změn. Pokud se mu některé soubory opravit nepodaří, z infikovaného počítače je automaticky smaže.
 2. Kliknutím na možnost Quit and restart computer (Ukončit a restartovat počítač) Záchranný disk ukončíte.
Do it manually (Opravit ručně)
 1. Na obrazovce s výsledky klikněte na možnost Do it manually (Opravit ručně).
 2. U souborů, se kterými chcete něco provést, zaškrtněte příslušné pole a poté vyberte požadovanou akci:
  • Fix automatically (Opravit automaticky): Z vybraných souborů odstraní škodlivý kód. Zbývající části jednotlivých souborů ponechá beze změn. Hrozby, které nelze opravit, automaticky smaže.
  • Repair selected (Opravit vybrané): Z vybraných souborů odstraní škodlivý kód. Zbývající části jednotlivých souborů ponechá beze změn. Hrozby, které nelze opravit, je třeba smazat ručně.
  • Delete selected (Smazat vybrané): Vybrané soubory trvale smaže z počítače.
  Na obrazovce s potvrzením klikněte na tlačítko OK. Zbývající soubory můžete vybrat a provést s nimi jinou akci.
 3. Jakmile výběr souborů dokončíte, klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat), ...a zvolením možnosti Quit and restart computer (Ukončit a restartovat počítač) Záchranný disk Avast ukončete.

Po restartu počítače je možné externí jednotku USB či disk CD se Záchranným diskem odpojit/vyjmout.

 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás