Ovládání ztraceného či ukradeného zařízení s Androidem na dálku pomocí funkce Anti-Theft v Avast Mobile Security

Anti-Theft je funkce produktu Avast Mobile Security, která vám umožňuje připojit se na dálku z účtu Avast ke ztracenému či ukradeném zařízení a spustit v něm několik příkazů. Ztracené zařízení nelze ovládat, pokud nejsou splněny následující požadavky:

 • Zařízení je zapnuté a připojené k internetu.
 • Na zařízení je zapnutá funkce Anti-Theft.
 • Zařízení je spárované s účtem Avast.
Pokud k zařízení nemáte přístup, není možné je spárovat s účtem Avast ani na něm zapnout Anti-Theft.

Přístup k funkci Anti-Theft přes účet Avast

Chcete-li ovládat ztracené zařízení na dálku, na druhém zařízení přejděte podle pokynů níže do části Anti-Theft na účtu Avast.

 1. V internetovém prohlížeči otevřete stránku https://id.avast.com/sign-in.
 2. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Avast a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Klikněte na dlaždici Anti-Theft.
 4. Vyberte ztracené zařízení.
 5. Požadovaný příkaz můžete vybrat na:
  1. Panelu příkazů
  2. Seznamu příkazů

Panel příkazů

V níže uvedených částech najdete informace o tom, jak odesílat příkazy pro Anti-Theft uvedené na panelu příkazů:

Pomocí příkazu Lokalizovat nejsnáze a nejrychleji zjistíte polohu svého zařízení pomocí GPS. Avast Anti-Theft nabízí dvě možnosti sledování polohy:

 • Sledovat zařízení: Odešle několik příkazů, které umožňují sledovat změny polohy zařízení. Můžete si vybrat, jak často chcete dostávat informace o poloze zařízení.
 • Získat informaci o poloze: Odešle jeden příkaz, který zjišťuje aktuální polohu zařízení.
 

První odeslání příkazu Lokalizovat:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Lokalizovat.
 2. Na zobrazené obrazovce vyberte preferovanou možnost sledování polohy.
 3. U příkazu Sledovat zařízení vyberte z rozevírací nabídky, jak často chcete dostávat informace o poloze, a pak kliknutím na možnost Uložit odešlete příkaz.
 4. Obdržená polohová data si můžete prohlížet na svém účtu Avast v části Oznámení.
 

Odeslání následného příkazu Lokalizovat:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Lokalizovat.
 2. Automaticky se načte mapa s poslední známou polohou zařízení. Chcete-li na mapě ukázat poslední známou polohu zařízení, klikněte na preferovanou možnost sledování polohy.
 3. U příkazu Sledovat zařízení vyberte z rozevírací nabídky, jak často chcete dostávat informace o poloze, a pak kliknutím na možnost Uložit odešlete příkaz.
 4. Kliknutím na ikonu tabulky zobrazíte informace o poloze zařízení podle GPS (zeměpisná šířka a délka) a informace o přesnosti polohy.

Chcete-li vypnout příkaz Lokalizovat, na panelu příkazů klikněte na možnost Lokalizovat a pak v pravém horním rohu obrazovky s mapou klikněte na možnost Zastavit sledování zařízení.

Přesnost se liší v závislosti na síle signálu a na tom, zda je zařízení v dosahu signálu GPS.

Pomocí příkazu Ztracen označíte zařízení jako ztracené. Když zařízení označíte jako ztracené, ve výchozím stavu se zapnou následující funkce:

 • Zamknout zařízení: Do zařízení nebudou mít neoprávnění uživatelé přístup.
 • Spustit sirénu: Spustí se siréna, která vás či ostatní upozorní, kde se zařízení nachází.
 • Fotopast: Pořídí se fotografie zloděje a nahraje se minutový zvukový záznam jeho okolí.
 • Poslední známá poloha: Když je baterie téměř vybitá, nahlásí poslední známou polohu zařízení.
Funkce FotopastPoslední známá poloha jsou k dispozici pouze v placené verzi aplikace Avast Mobile Security.

Označení zařízení jako ztraceného:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Ztraceno.
 2. Ověřte, že je vybrána karta Ztracen, a klikněte na tlačítko Odeslat.
 3. Obdržená data si můžete prohlížet na svém účtu Avast v části Oznámení.

Chcete-li vypnout příkaz Ztracen, na nalezeném zařízení zadejte PIN pro Avast. Případně na svém účtu Avast vyberte možnosti ZtracenoNalezen a klikněte na položku Odeslat.

Příkazem Siréna spustíte ve ztraceném zařízení hlasitou sirénu.

Spuštění sirény:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Siréna.
 2. Na kartě Zapnout sirénu kliknutím na možnost Odeslat spusťte na ztraceném nebo ukradeném zařízení sirénu.

Chcete-li sirénu vypnout, na nalezeném zařízení zadejte PIN pro Avast. Případně na svém účtu Avast vyberte možnosti SirénaVypnout sirénu a klikněte na položku Odeslat.

Příkaz Zamknout umožňuje na dálku zamknout ztracené zařízení pomocí kódu PIN pro Avast.

Odeslání příkazu Zamknout:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Zamknout.
 2. Vyberte kartu Zamknout a kliknutím na možnost Odeslat zamkněte zařízení.

Chcete-li odemknout nalezené zařízení, zadejte na něm PIN pro Avast. Případně na svém účtu Avast vyberte možnosti ZamknoutOdemknout a klikněte na položku Odeslat.

Seznam příkazů

V níže uvedených částech najdete informace o tom, jak odesílat příkazy pro Anti-Theft uvedené v seznamu příkazů:

Funkce Nahrát zvukVyfotit obrázek jsou k dispozici pouze v placené verzi aplikace Avast Mobile Security.

Příkaz Vymazat vymaže ze zařízení všechna data a obnoví v něm nastavení z výroby.

Tento příkaz po odeslání nelze vrátit zpět.

Odeslání příkazu Vymazat:

 1. Ze seznamu příkazů vyberte možnost Vymazat.
 2. Kliknutím na možnost Odeslat vymažte ze zařízení veškerá data. Po odeslání příkazu se zařízení restartuje.

Příkaz Nahrát zvuk pomocí mikrofonu na zařízení nahraje zvuky v okolí a odešle je na váš účet Avast.

Odeslání příkazu Nahrát zvuk:

 1. Ze seznamu příkazů vyberte možnost Nahrát zvuk.
 2. V rozevírací nabídce Délka nahrávky vyberte požadovanou možnost. Pokud délku nahrávky nezměníte, Anti-Theft bude ve výchozím nastavení pořizovat minutové nahrávky. Pokud zaškrtnete možnost Použít detekci zvuku, Anti-Theft bude po dobu vybranou v nabídce Maximální možné trvání detekce zvuku naslouchat okolí zařízení a automaticky spustí nahrávání, když uslyší nějaké zvuky.
 3. Kliknutím na možnost Odeslat povolte funkci Anti-Theft nahrávat nebo poslouchat okolí zařízení.
 4. Obdržená data si můžete prohlížet na svém účtu Avast v části Oznámení.

Příkaz Vyfotit obrázek umožňuje pořídit fotografii předním nebo zadním fotoaparátem zařízení a odeslat ji na účet Avast.

Odeslání příkazu Vyfotit obrázek:

 1. Ze seznamu příkazů vyberte možnost Vyfotit obrázek.
 2. Volitelně můžete Anti-Theft nastavit, aby pořídil fotografii předním fotoaparátem (namísto zadního fotoaparátu) nebo aby pořídil fotografii při příštím zapnutí zařízení. Klikněte na tlačítko Odeslat.
 3. Obdržená data si můžete prohlížet na svém účtu Avast v části Oznámení.

Jak si na účtu Avast prohlédnout obdržená data

Když pošlete příkaz Lokalizovat, Ztracen, Nahrát zvuk nebo Vyfotit obrázek, zařízení odešle data, která se zobrazí v části Oznámení na účtu Avast.

Jak si na účtu Avast prohlédnout obdržená data:

 1. Na levém panelu vyberte příslušné zařízení a klikněte na možnost Informace.
 2. Vyberte kartu Oznámení.
 3. V části Zpráva vyberte příslušné oznámení a můžete si zobrazit nebo stáhnout související data.
  1. Byla přijata aktualizace polohy: Tento soubor obsahuje data zaznamenaná při odeslání příkazu Ztracen nebo Lokalizovat. Chcete-li si zobrazit polohová data, klikněte na ikonu GPS. Zobrazí se mapa s polohou zařízení. Kliknutím na ikonu tabulky zobrazíte informace o poloze zařízení podle GPS (zeměpisná šířka a délka) a informace o přesnosti polohy. Tyto informace můžete v případě potřeby předat policii.
  2. Byl přijat zvukový soubor: Tento soubor obsahuje data zaznamenaná při odeslání příkazu Ztracen nebo Nahrát zvuk. Chcete-li si zvukový soubor stáhnout, klikněte na ikonu ↓ stáhnout. Soubor se automaticky stáhne do složky Stažené soubory.
  3. Byl přijat obrázek: Tento soubor obsahuje fotografii zaznamenanou při odeslání příkazu Ztracen nebo Vyfotit obrázek. Chcete-li si fotografii stáhnout, klikněte na ikonu ↓ stáhnout. Soubor se automaticky stáhne do složky Stažené soubory.
Oznámení, která můžete obdržet, závisí na verzi Avast Mobile Security a na nastaveních funkce Anti-Theft.

Změna chování příkazu Ztracen

Jedním z postupů níže můžete nastavit, které funkce se mají aktivovat, když bude zařízení označeno jako ztracené:

 • Avast Mobile Security: Na hlavní obrazovce Avast Mobile Security klepněte na ikonu Menu (tři čárky). Vyberte možnost Anti-Theft a upravte nastavení v části Když je zařízení označeno jako ztracené.
 • Část Anti-Theft na účtu Avast: Na levém panelu obrazovky Anti-Theft vyberte zařízení. Klikněte na položku NastaveníAnti-Theft a pak upravte nastavení v části Chování ochrany. Provedené změny potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.
 • Avast Anti-Theft pro Android
 • Avast Mobile Security 6.x pro Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a novější

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás