Avast Passwords dla komputerów Mac — wprowadzenie

Zakończyliśmy sprzedaż nowych subskrypcji programu Avast Passwords. W związku z tym:
 • bezpłatnej lub płatnej wersji aplikacji Avast Passwords zainstalowanej na urządzeniu można nadal korzystać.
 • Aktywną subskrypcję Avast Passwords można cały czas przedłużyć.
 • W celu odinstalowania i ponownego zainstalowania aplikacji Avast Passwords należy skontaktować się z pomocą techniczną Avast.

Avast Passwords to menedżer haseł, który bezpiecznie przechowuje poświadczenia logowania i inne poufne dane, ułatwiając szybkie logowanie się do stron internetowych i wypełnianie formularzy internetowych. W tym artykule przyjęto założenie, że program Avast Passwords jest już zainstalowany na komputerze Mac. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jeśli chcesz korzystać z Avast Passwords na komputerze z systemem Windows lub urządzeniach mobilnych, zapoznaj się z poniższymi artykułami:

Konfiguracja początkowa

Aby zacząć korzystać z programu Avast Passwords, należy najpierw utworzyć hasło główne i zainstalować rozszerzenie przeglądarki Avast Passwords:

 1. Otwórz Avast Passwords i kliknij opcję Zacznij teraz!.
 2. Utwórz Hasło główne, wpisując je w dwóch polach tekstowych. Zaznacz okrągłe pole, aby potwierdzić zapoznanie się z informacją o tym, że w razie zapomnienia hasła głównego firma Avast nie będzie mogła go odzyskać ani zresetować. Kliknij przycisk Potwierdź hasło.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj w Safari, aby zainstalować rozszerzenie przeglądarki Avast Passwords.
  Możesz też kliknąć opcję Pomiń ten krok. Możesz zainstalować lub ponownie zainstalować rozszerzenia przeglądarki później, korzystając z menu Preferencje.
 4. Zaznacz pole obok pozycji Avast Passwords w oknie Rozszerzenia Safari.
 5. Wróć do kreatora instalacji programu Avast Passwords i opcjonalnie wybierz jedną z ikon menedżerów haseł, aby zaimportować istniejące konta i dane logowania.
  Możesz też kliknąć opcję Pomiń ten krok. Możesz zaimportować dane później, korzystając z menu Preferencje.
 6. Aby zaimportować dane, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zaimportowane hasła nie są automatycznie usuwane z przeglądarek. Zalecamy ręczne usunięcie wszystkich haseł z przeglądarek. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki internetowej.

Zarządzanie kontami

Jeśli zainstalowano rozszerzenie przeglądarki Avast Passwords, przy każdym logowaniu się do nowego konta internetowego rozszerzenie Avast Passwords będzie rozpoznawało nową próbę logowania i proponowało zapisanie danych konta. Możesz również ręcznie dodać dane konta internetowego do Avast Passwords, wykonując poniższe kroki:

Dodawanie konta

 1. Kliknij ikonę klucza w lewym panelu, a następnie kliknij opcję Dodaj +.
 2. Podaj następujące informacje:
  • Nazwa usługi: nazwa, która ułatwia znajdowanie konta.
  • URL: adres witryny internetowej konta, np. https://www.przyklad.com.
  • Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika (często adres e-mail), za pomocą której logujesz się do konta.
  • Hasło: hasło używane obecnie do logowania się do konta.
  • Uwaga: wszelkie informacje związane z tym kontem.
 3. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Na ekranie Dane logowania zostanie wyświetlony kafelek symbolizujący nowo dodane konto.

 

Edytowanie lub usuwanie konta

 1. Kliknij kafelek konta, aby wyświetlić informacje na jego temat.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Edytuj konto: kliknij opcję Edytuj, zmodyfikuj informacje dotyczące konta, a następnie kliknij opcję Zapisz zmiany.
  • Usuń konto: kliknij przycisk Usuń, aby całkowicie usunąć konto.
Usuniętych informacji o koncie nie można przywrócić.

Zarządzanie kartami

Sekcja Karty płatnicze pozwala na bezpieczne przechowywanie danych karty kredytowej w celu szybszego dokonywania zakupów online. Wszystkie dane karty kredytowej są szyfrowane i chronione za pomocą hasła głównego, co zapewnia ich maksymalne bezpieczeństwo.

Dodawanie karty

 1. Kliknij ikonę karty kredytowej w lewym panelu, a następnie kliknij opcję Dodaj +.
 2. Podaj następujące informacje:
  • Nazwa karty: nazwa, która ułatwia rozpoznanie karty.
  • Numer karty: numer karty kredytowej.
  • Nazwisko posiadacza karty: Twoje imię i nazwisko w brzmieniu z karty.
  • Data ważności: data ważności karty.
  • Kod CVC: 3- lub 4-cyfrowy kod zabezpieczający widoczny na panelu podpisu z tyłu karty.
 3. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Na ekranie Karty płatnicze zostanie wyświetlony kafelek symbolizujący nowo dodaną kartę kredytową.

 

Edytowanie lub usuwanie karty

 1. Kliknij kafelek karty, aby wyświetlić informacje na jej temat.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Edytuj kartę: kliknij opcję Edytuj, zmodyfikuj informacje dotyczące karty, a następnie kliknij opcję Zapisz zmiany.
  • Usuń kartę: kliknij opcję Usuń, aby całkowicie usunąć kartę.
Usuniętych informacji o karcie kredytowej nie można przywrócić.

Zarządzanie notatkami

W sekcji Bezpieczne notatki programu Avast Passwords można bezpiecznie przechowywać poufne dane. Funkcja ta pozwala chronić poufne informacje przed nieautoryzowanym dostępem.

Dodawanie notatki

 1. Kliknij ikonę notatki w lewym panelu, a następnie kliknij opcję Dodaj +.
 2. Podaj następujące szczegółowe informacje:
  • Tytuł: tytuł, który ułatwia znajdowanie notatki.
  • Tekst: dowolne dane, które chcesz zabezpieczyć, takie jak numery PIN lub informacje kontaktowe.
 3. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Na ekranie Bezpieczne notatki zostanie wyświetlony kafelek symbolizujący nowo dodaną notatkę.

 

Edytowanie lub usuwanie notatki

 1. Kliknij kafelek notatki, aby wyświetlić informacje na jej temat.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Edytuj notatkę: kliknij opcję Edytuj, zmodyfikuj notatkę, a następnie kliknij opcję Zapisz zmiany.
  • Usuń notatkę: kliknij opcję Usuń, aby całkowicie usunąć notatkę.
Usuniętych notatek nie można przywrócić.

Generowanie haseł

Generator haseł tworzy silne hasła, których możesz używać podczas konfigurowania nowych kont internetowych.

 1. Kliknij ikonę generatora haseł w lewym panelu.
 2. Ustaw parametry dotyczące hasła:
  • Kliknij i przeciągnij suwak, aby dostosować długość hasła.
  • Zaznacz lub odznacz opcje poszczególnych znaków, aby uwzględnić je w haśle lub je z niego wykluczyć.
 3. Kliknij opcję Kopiuj do schowka, jeśli chcesz mieć możliwość wklejenia hasła w innym miejscu.
Hasło można również wygenerować z poziomu menu rozszerzenia przeglądarki Avast Passwords.

Strażnik Haseł

Strażnik Haseł to płatna funkcja programu Avast Passwords. Monitoruje ona Internet pod kątem wycieków danych — jeśli stwierdzi, że któreś z Twoich haseł zostało ujawnione, powiadomi Cię o tym.

Kliknij ikonę strażnika haseł w lewym panelu, aby wyświetlić informacje o wykradzionych, zduplikowanych i słabych hasłach.

Instrukcje dotyczące aktywowania płatnej wersji programu Avast Passwords znajdują się w następującym artykule:

Korzystanie z rozszerzenia przeglądarki

Po zainstalowaniu rozszerzenia przeglądarki Avast Passwords na pasku narzędzi przeglądarki widoczna jest ikona klucza .

Gdy otworzysz stronę internetową, kliknij ikonę klucza , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 • Szczegóły konta: jeśli w programie Avast Passwords są przechowywane dane logowania do strony internetowej, na której aktualnie się znajdujesz, w górnej części panelu Avast Passwords pojawi się kafelek konta. Najedź kursorem na ten kafelek, a następnie kliknij opcję Szczegóły, aby wyświetlić nazwę użytkownika i hasło. Kliknij ikonę oka, aby wyświetlić hasło.
 • Wypełniaj automatycznie: zaznacz tę opcję, aby umożliwić programowi Avast Passwords automatyczne wypełnianie danych logowania w oparciu o konta, które są przechowywane w magazynie Avast Passwords.
 • Zapisuj automatycznie: zaznacz tę opcję, aby umożliwić programowi Avast Passwords automatyczne zapisywanie danych konta na tej stronie internetowej, jeśli nie zostały one jeszcze zapisane w magazynie Avast Passwords.
 • Generator losowych haseł: kliknij opcję Wygeneruj, aby utworzyć bezpieczne hasło, które można skopiować i wkleić.
 • Zablokuj program Avast Passwords: blokuje Twój magazyn haseł.
 • Otwórz aplikację: otwiera aplikację Avast Passwords.

Po otwarciu strony internetowej, w przypadku której dane logowania do konta zostały już zapisane w programie Avast Passwords, obok nazwy użytkownika wyświetlana jest ikona klucza . Jeśli masz więcej niż jedno konto powiązane z tą samą stroną internetową, kliknij ikonę klucza obok nazwy użytkownika, aby przełączyć się między kontami.

Importowanie haseł

Jeśli chcesz zaimportować hasła z innych przeglądarek lub menedżerów haseł, a krok ten został pominięty podczas wstępnej konfiguracji, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Avast Passwords i upewnij się, że okno aplikacji jest aktywne.
 2. Kliknij opcję Avast Passwords w lewym górnym rogu paska menu i wybierz opcję Preferencje.
 3. Wybierz kartę Importuj, a następnie kliknij ikonę przeglądarki lub innego menedżera haseł, aby rozpocząć importowanie danych.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć proces importowania.

Możesz również zaimportować dane za pomocą pliku JSON, wykonując poniższe kroki:

 1. Kliknij opcję Avast Passwords w lewym górnym rogu paska menu i wybierz kolejno opcje Importuj/eksportujImportuj z pliku JSON...
 2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć proces importowania.

Konfigurowanie procesu synchronizacji i tworzenia kopii zapasowych

Aby ułatwić sobie uzyskiwanie dostępu do kont internetowych, można zsynchronizować dane przechowywane w programie Avast Passwords na wszystkich urządzeniach, na których zalogowano się na Konto Avast. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Dostosowywanie ustawień programu Passwords

Aby zarządzać ustawieniami programu Avast Passwords:

 1. Kliknij opcję Avast Passwords w lewym górnym rogu paska menu i wybierz opcję Preferencje.
 2. Wybierz daną kartę w panelu menu, aby skonfigurować następujące ustawienia:
  • Zabezpieczenia: umożliwia zmianę hasła głównego lub ustawień blokowania aplikacji.
  • Przeglądarka: umożliwia zainstalowanie rozszerzenia przeglądarki Avast Passwords w przeglądarkach internetowych.
  • Synchronizacja i kopie zapasowe: umożliwia zsynchronizowanie danych przechowywanych w programie Avast Passwords na wszystkich urządzeniach.
  • Ogólne: umożliwia zarządzanie sposobem działania aplikacji.
  • Importuj: umożliwia zaimportowanie danych logowania z przeglądarek i innych menedżerów haseł.
  • Aktywuj: umożliwia dokonanie aktualizacji do wersji Avast Passwords Premium.
 • Avast Passwords 2.x
   
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
 • Avast Security 14.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami