Niszczarka danych — wprowadzenie

Niszczarka danych to dostępna w programach Avast Premium Security i Avast Omni funkcja, która umożliwia nieodwracalne usunięcie plików lub wyczyszczenie całych dysków, aby nikt nie mógł przywrócić Twoich danych i wykorzystać ich w niewłaściwym celu.

Niszczenie wybranych plików

Opcja ta umożliwia nieodwracalne usunięcie pojedynczych plików lub całych folderów z dysku twardego. Nie można przywrócić danych usuniętych w ten sposób.

Aby zniszczyć określone pliki lub foldery z komputera:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Prywatność ▸ Niszczarka danych.
 2. Kliknij kafelek Niszczarka plików.
 3. Zaznacz pole wyboru obok folderów do zniszczenia i kliknij przycisk OK, aby potwierdzić. Możesz też rozwinąć folder i zaznaczyć pola obok poszczególnych plików, które chcesz zniszczyć.
 4. Kliknij opcję Zniszcz wszystko, aby potwierdzić chęć zniszczenia wybranych plików.
 5. Kliknij opcję Tak, zniszcz, aby trwale zniszczyć wybrane pliki.

Wybrane pliki zostaną zniszczone.

Aby zniszczyć element bezpośrednio z poziomu Eksploratora plików lub pulpitu w systemie Windows, kliknij odpowiedni plik lub folder prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Trwale usuń za pomocą Avast. Możesz włączyć lub wyłączyć tę opcję w obszarze ustawień aplikacji.

Niszczenie wszystkich danych z dysku

Opcja ta pozwala nieodwracalnie zniszczyć wszystkie dane przechowywane na dysku. Nie można przywrócić danych usuniętych w ten sposób.

Zniszczenie wszystkich danych z dysku komputera jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy na komputerze istnieje więcej partycji. W przeciwnym razie z tej opcji będzie można korzystać wyłącznie w celu niszczenia danych z zewnętrznych dysków podłączonych do komputera.

Aby zniszczyć wszystkie dane na dysku komputera:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Prywatność ▸ Niszczarka danych.
 2. Kliknij kafelek Niszczarka dysku.
 3. Kliknij panel dysku, z którego dane chcesz zniszczyć.
 4. Kliknij opcję Tak, kontynuuj, aby trwale zniszczyć wszystkie dane na dysku.

Wszystkie dane z wybranego dysku zostaną zniszczone.

Po zakończeniu niszczenia musisz ponownie sformatować partycję, aby można było ponownie z niej korzystać.

Niszczenie usuniętych plików

Ta opcja pozwala zniszczyć w sposób nieodwracalny pozostałości po wcześniej usuniętych plikach. Ta funkcja przydaje się w przypadku, gdy dane zostały już usunięte w tradycyjny sposób. Nie można przywrócić danych usuniętych w ten sposób.

Aby zniszczyć usunięte pliki z komputera:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Prywatność ▸ Niszczarka danych.
 2. Kliknij kafelek Niszczarka plików usuniętych.
 3. Kliknij panel dysku, na którym znajdują się usunięte pliki.
 4. Kliknij opcję Tak, kontynuuj, aby trwale zniszczyć usunięte pliki.

Usunięte pliki zostaną zniszczone.

Zarządzanie ustawieniami

W obszarze ustawień Niszczarka danych możesz skonfigurować czułość tej funkcji oraz dostęp do niej z poziomu pulpitu.

Aby uzyskać dostęp do ustawień:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno Prywatność ▸ Niszczarka danych.
 2. Naciśnij opcję  Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Skonfiguruj następujące ustawienia:
  • Pokaż Niszczarkę danych w menu kontekstowym systemu Windows: wybór powoduje dodanie do menu kontekstowego systemu Windows funkcji Niszczarka danych; dzięki temu można wygodnie niszczyć dane poprzez kliknięcie pliku lub folderu prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Trwale usuń za pomocą Avast.
  • Którego algorytmu niszczenia chcesz użyć: umożliwia wybór algorytmu używanego przez Niszczarkę danych do szyfrowania usuniętych plików. W zależności od preferowanego poziomu ochrony możesz wybrać jeden z trzech algorytmów służących do niszczenia danych:
   • Nadpisywanie przypadkowymi danymi: nadpisuje dane przy użyciu schematów losowych. Podając liczbę, określasz, ile razy dane mają zostać nadpisane. Kliknij pole tekstowe i wpisz liczbę przebiegów (wartość domyślna to 1). To najprostsza i najszybsza metoda.
   • Algorytm DOD (Departamentu Obrony) 5250.22-M: nadpisuje dane przy użyciu kilku typów danych (0, 1 i losowych znaków) w trzech przebiegach. Ta metoda jest bezpieczniejsza, ale nieco wolniejsza niż metoda Nadpisywanie przypadkowymi danymi.
   • Algorytm Gutmanna: nadpisuje dane zgodnie z mechanizmem kodowania używanym przez dysk. W porównaniu z innymi metodami algorytm Gutmanna wykonuje najwięcej przebiegów. Jest to metoda najwolniejsza, ale najbardziej bezpieczna.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji na temat korzystania z Niszczarki danych zawiera następujący artykuł:

 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami