Avast Czyszczenie przeglądarki — często zadawane pytania

Ogólne

Dlaczego warto używać modułu Avast Czyszczenie przeglądarki?

Darmowe programy pobrane z Internetu często zawierają ukryte dodatki, które zbierają dane na temat użytkownika i wysyłają je do dostawcy tego oprogramowania. Zazwyczaj dodatki te mają formę tak zwanego paska narzędzi. Są one na ogół używane w celu analizowania Twoich preferencji i zachowań. Te dane są później wysyłane do innych dostawców, aby mogli oni wyświetlać reklamy ukierunkowane na użytkownika lub po prostu rejestrować dane na potrzeby analizy. Może to być irytujące z różnych powodów:

 • Dane śledzenia są wysyłane na serwery zaplecza.
 • Reklamy przeszkadzają podczas przeglądania stron internetowych.
 • Wyniki wyszukiwania są zmanipulowane.
 • Strona główna przeglądarki lub wyszukiwarka domyślna są zmieniane.
 • Wiele pasków narzędzi zaśmieca okno przeglądarki.
 • Paski narzędzi są zazwyczaj trudne do usunięcia.

Avast Czyszczenie przeglądarki identyfikuje źle oceniane dodatki do najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox), umożliwiając ich łatwe wyłączenie lub usunięcie. Ponadto automatyczny system oceniania pokazuje, jak inni użytkownicy oceniają dany dodatek.

Jakie są wymagania systemowe modułu Avast Czyszczenie przeglądarki?

Avast Czyszczenie przeglądarki jest obsługiwane w następujących systemach operacyjnych:

 • Microsoft Windows 10 (wszystkie wersje z wyjątkiem RT i Starter, 32- i 64-bitowe)
 • Microsoft Windows 8/8.1 (wszystkie wersje z wyjątkiem RT i Starter, 32- i 64-bitowe)
 • Microsoft Windows 7 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy (wszystkie wersje, 32- i 64-bitowe)

Które przeglądarki są obecnie obsługiwane przez moduł Avast Czyszczenie przeglądarki?

Moduł Avast Czyszczenie przeglądarki obecnie obsługuje następujące przeglądarki internetowe:

Co się stanie, jeśli „usunę” lub „zignoruję” dodatek?

Avast Czyszczenie przeglądarki umożliwia usuwanie znanych pasków narzędzi. Opcja Usuń oznacza tu odinstalowanie i całkowite usunięcie paska narzędzi oraz wszystkich jego składników z komputera. Nie można tego cofnąć.

Jeśli chcesz zachować dodatek i chcesz, aby moduł Avast Czyszczenie przeglądarki nie proponował więcej opcji usunięcia go, możesz wybrać pozycję Ignoruj w wersji autonomicznej. Opcja Ignoruj oznacza, że dodatek zostanie zignorowany i zachowany w przeglądarce niezależnie od jego oceny. Jeśli chcesz przestać ignorować dodatek, kliknij pozycję Przestań ignorować i opcja Usuń będzie znowu widoczna.

Informacje o dodatkach

Co można zrobić, gdy po usunięciu dodatek zostanie automatycznie przywrócony?

W niektórych przypadkach dodatek może zostać przywrócony nawet po jego usunięciu. Może to być spowodowane tym, że dodatek jest chroniony za pomocą tak zwanego ochraniacza paska narzędzi. Ochraniacz paska narzędzi zazwyczaj uniemożliwia modułowi Avast Czyszczenie przeglądarki niezawodne wykrywanie i usuwanie dodatków, resetowanie dostawcy usługi wyszukiwania i ustawianie strony głównej. Czasami można usunąć dodatek, ale i tak zostanie on później przywrócony (np. przy następnym logowaniu). Avast Czyszczenie przeglądarki stara się wykrywać i usuwać ochraniacze pasków narzędzi podczas uruchamiania. Jednak niektóre ochraniacze są trudne do zidentyfikowania i usunięcia. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków za pośrednictwem naszych kanałów pomocy technicznej oraz o przesłanie pliku dziennika modułu Avast Czyszczenie przeglądarki.

Dlaczego pozornie bezpieczne dodatki, takie jak Angry Birds lub eBay, mają złą reputację?

Niestety twórcy złośliwego oprogramowania czasami próbują uzyskać dostęp do Twoich informacji, wykorzystując nazwę legalnego produktu lub firmy. Może to prowadzić do dziwnej sytuacji, w której moduł Avast Czyszczenie przeglądarki odrzuca pozornie bezpieczny dodatek, ponieważ tak naprawdę jest to fałszywy dodatek udający legalny.

Dlaczego moje wyszukiwania i strona główna są resetowane po usunięciu dodatków mających słabą ocenę?

Jeśli przeglądarka jest zagrożona przez słabo oceniany dodatek, kontrola nad jej funkcją wyszukiwania i stroną główną najprawdopodobniej także została w jakiś sposób przejęta. Oznacza to, że moduł Avast Czyszczenie przeglądarki musi zresetować te strony, chyba że dostawca usługi wyszukiwania lub strona główna znajdują się na białej liście. Avast Czyszczenie przeglądarki nie potrafi zdecydować, czy strona główna jest prawidłowa, czy została przejęta przez słabo oceniany dodatek.

Dlatego moduł Avast Czyszczenie przeglądarki podczas procesu usuwania oferuje listę zatwierdzonych i przetestowanych przez firmę Avast nowych dostawców usług wyszukiwania w połączeniu ze stronami głównymi do wyboru. Po dokonaniu wyboru ustawiany jest nowy dostawca usługi wyszukiwania i nowa strona główna. Bieżąca lista oferowanych dostawców usługi wyszukiwania jest ograniczona i zależna od lokalizacji i kraju klienta. Jeśli wolisz dostawcę usługi wyszukiwania lub stronę główną, których nie ma na tej liście, możesz z łatwością zmienić ustawienia przeglądarki po jej oczyszczeniu.

Dlaczego moduł Avast Czyszczenie przeglądarki raportuje i usuwa narzędzie Google Search Protect jako ochraniacza paska narzędzi?

Jeśli masz zainstalowany pasek narzędzi Google Toolbar dla przeglądarki Internet Explorer, możliwe, że moduł Avast Czyszczenie przeglądarki zgłosi narzędzie Google Search Protect na Twoim komputerze i zaleci jego usunięcie. Narzędzie Google Search Protect zostało najprawdopodobniej zainstalowane razem z paskiem narzędzi Google Toolbar dla przeglądarki Internet Explorer.

Na ogół moduł Avast Czyszczenie przeglądarki zgłasza i zaleca usunięcie wszelkiego oprogramowania innych firm, które uniemożliwia mu rzetelne wykrywanie i usuwanie dodatków do przeglądarek oraz dostawców usług wyszukiwania. Takie oprogramowanie nazywamy ochraniaczami pasków narzędzi. Nie ma znaczenia, czy to oprogramowanie zostało zainstalowane przez instalator źle, czy dobrze ocenianego dodatku. Wynik jest taki sam: wszystkie dodatki są w pewnym stopniu scalone z przeglądarką i nie można ich już łatwo usunąć ani samodzielnie, ani za pomocą modułu Avast Czyszczenie przeglądarki. Ponadto niektóre ochraniacze pasków narzędzi instalują ponownie skojarzony z nimi dodatek, nawet jeśli użytkownikowi uda się go usunąć.

Niestety narzędzie Google Search Protect zachowuje się dokładnie jak ochraniacz paska narzędzi: uniemożliwia modułowi Avast Czyszczenie przeglądarki usuwanie dodatków i dostawców usług wyszukiwania. Z tego względu jest zgłaszane i usuwane w ten sam sposób.

Jaka jest różnica między nazwą dodatku i identyfikatorem rozszerzenia?

Dodatek jest najczęściej określany za pomocą nazwy lub identyfikatora rozszerzenia. Nazwa nie zawsze jest unikatowa i z czasem może się zmienić. Z tego względu do jednoznacznego zidentyfikowania dodatku jest używany identyfikator rozszerzenia. Identyfikator rozszerzenia jest unikatowy dla dodatku przeglądarki, jednak może być używany dla tego samego dodatku w różnych przeglądarkach. Identyfikator rozszerzenia można znaleźć w pliku dziennika tworzonym przez moduł Avast Czyszczenie przeglądarki. Wiersze zawierające identyfikator rozszerzenia można łatwo znaleźć. Identyfikator to ciąg między wyrazami ID oraz Name.

Jak mogę ręcznie zmienić dostawcę usług wyszukiwania i stronę główną mojej przeglądarki internetowej po użyciu modułu Avast Czyszczenie przeglądarki?

Dostawca usług wyszukiwania:

 1. Kliknij pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu), a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.
 2. Następnie wybierz pozycję Dostawca wyszukiwania po lewej stronie. Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych dostawców usług wyszukiwania.
 3. Wybierz dostawcę usług wyszukiwania, kliknij pozycję Ustaw jako domyślne na dole i kliknij przycisk Zamknij.

Strona główna:

 1. Kliknij pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu), a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Ogólne w obszarze Strona główna wpisz nową stronę główną, na przykład www.google.com, i kliknij przycisk OK.

Dostawca usług wyszukiwania:

 1. Kliknij małą ikonę strzałki w polu wyszukiwania — zostanie wyświetlona lista zainstalowanych dostawców usług wyszukiwania.
 2. Teraz wybierz dostawcę usług wyszukiwania.

Strona główna (dla wersji 30.x lub nowszej):

 1. Kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu (ikona przedstawiająca trzy poziome linie), a następnie wybierz pozycję Opcje.
 2. Teraz przejdź do karty Ogólne i w polu Strona główna wpisz nową stronę główną, na przykład www.google.com.
 3. Kliknij przycisk OK.

Strona główna (dla wersji 29.x lub starszej):

 1. Użyj menu rozwijanego dla pozycji Opcje, a następnie ponownie wybierz pozycję Opcje.
 2. Teraz przejdź do karty Ogólne i w polu Strona główna wpisz nową stronę główną, na przykład www.google.com.
 3. Kliknij przycisk OK.

Ustawienia i rozwiązywanie problemów

Jak można wyłączyć regularne powiadomienia modułu Avast Czyszczenie przeglądarki?

Aby wyłączyć częste sprawdzanie dodatków w module Avast Czyszczenie przeglądarki, przejdź do ustawień modułu Avast Czyszczenie przeglądarki:

 1. Uruchom moduł Avast Czyszczenie przeglądarki i kliknij pozycję Ustawienia w menu po lewej stronie.
 2. Odznacz opcję Regularnie sprawdzaj przeglądarki na obecność pasków narzędzi o złej reputacji u użytkowników.

Avast Czyszczenie przeglądarki nie będzie już sprawdzać słabo ocenianych dodatków.

Czy mogę zapobiec zgłoszeniu określonego dodatku jako źle ocenianego przez moduł Avast Czyszczenie przeglądarki?

Jeśli chcesz zachować dodatek, możesz poinstruować moduł Avast Czyszczenie przeglądarki, aby go ignorował.

 1. Wybierz odpowiednią kartę dla swojej przeglądarki po lewej stronie, np. Mozilla Firefox.
 2. Kliknij ikonę (i) za nazwą dodatku. Dodatkowe informacje zostaną wyświetlone poniżej.
 3. Kliknij pozycję Ignoruj i moduł Avast Czyszczenie przeglądarki nie będzie w przyszłości wyświetlał ostrzeżeń dla tego dodatku.

Gdzie mogę znaleźć plik dziennika dla modułu Avast Czyszczenie przeglądarki?

W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących używania modułu Avast Czyszczenie przeglądarki skontaktuj się z pomocą techniczną Avast i pamiętaj o przesłaniu pliku dziennika Avast-Browser-Cleanup.log w celu dalszej analizy.

Domyślnie znajduje się on w jednej z następujących lokalizacji:

 • Zainstalowany jako część rozwiązania antywirusowego Avast:
  C:\ProgramData\Avast Software\Avast\log\Avast-Browser-Cleanup.log

  (możesz też wpisać %ProgramData%\Avast Software\Avast\log\ na pasku adresu w oknie File/Windows Explorer)
 • Wersja autonomiczna:
  C:\temp\Avast-Browser-Cleanup.log

  (możesz też wpisać %temp% na pasku adresu w oknie File/Windows Explorer)

Jak mogę przekazać swoją opinię na temat modułu Avast Czyszczenie przeglądarki?

Stale pracujemy nad ulepszeniem modułu Avast Czyszczenie przeglądarki i chętnie poznamy Twoją opinię. Aby przekazać nam, co myślisz, odwiedź Forum Avast lub prześlij bilet do pomocy technicznej Avast.

 • Avast Czyszczenie przeglądarki
   
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami