Weryfikacja stron — często zadawane pytania

Co to jest Weryfikacja stron?

Funkcja Weryfikacja stron jest dostępna we wszystkich płatnych wersjach programu antywirusowego Avast Antivirus i chroni przed nieautoryzowanym dostępem do systemu DNS, dzięki czemu masz pewność, że odwiedzasz rzeczywiście tę witrynę, którą chcesz. Ta funkcja nie wymaga wykonywania wielu działań. Aby zapewnić sobie ochronę, wystarczy tylko włączyć funkcję Weryfikacja stron.

Jak działa funkcja Weryfikacja stron?

Za każdym razem, gdy wpisujesz adres URL witryny, taki jak www.example.com, na pasku adresów swojej wyszukiwarki internetowej, adres URL jest przekładany na adres IP (adres protokołu internetowego) serwera internetowego przechowującego stronę, którą chcesz odwiedzić. Weryfikacja stron zapewnia zaszyfrowane połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką internetową a własnym serwerem DNS firmy Avast, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Innymi słowy, funkcja Weryfikacja stron gwarantuje, że wyświetlana witryna jest autentyczna.

Co to jest nieautoryzowany dostęp do systemu DNS?

Nieautoryzowany dostęp do systemu DNS (nazywany też przekierowywaniem DNS) to rodzaj złośliwego ataku polegającego na przekierowaniu z witryny, którą chcesz odwiedzić, do witryny, która może wyglądać identycznie. Najbardziej popularną metodą uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu DNS jest zainstalowanie złośliwego oprogramowania powodującego przekierowanie z adresu URL (adresu internetowego) autentycznej witryny do fałszywej witryny, która umożliwia wykradzenie informacji, takich jak nazwy użytkownika, hasła, czy też dane kart kredytowych.

Ten typ ataku jest szczególnie groźny w przypadku witryn banków i sklepów. W niektórych sytuacjach dopiero po odkryciu, że poufne dane zostały skradzione, okazuje się, że uzyskano nieautoryzowany dostęp do systemu DNS.

Jak wyłączyć funkcję Weryfikacja stron?

Dla pełnego bezpieczeństwa użytkownika funkcja Weryfikacja stron jest domyślnie włączona. Zalecamy pozostawienie funkcji Weryfikacja stron włączonej przez cały czas i tylko tymczasowe jej wyłączanie w celu rozwiązywania ewentualnych problemów. Aby wyłączyć funkcję Weryfikacja stron, przejdź do opcji OchronaWeryfikacja stron, kliknij zielony suwak (WŁ.) i wybierz z listy czas wyłączenia, a następnie kliknij OK, Stop. Suwak zmienia wtedy kolor na czerwony (WYŁ.). Nie zalecamy trwałego wyłączenia tej funkcji poprzez wybranie opcji Wyłącz na czas nieokreślony.

Więcej informacji zawiera następujący artykuł:

Czy funkcja Weryfikacja stron wpływa na prędkość przeglądania stron internetowych?

Funkcja Avast Weryfikacja stron przekierowuje połączenie, korzystając ze znanego, bezpiecznego adresu IP, nawet jeśli dana trasa może być nieco wolniejsza. To nieznaczne zmniejszenie prędkości może być spowodowane co najmniej jedną z następujących przyczyn:

 • W niektórych krajach firma Avast nie ma serwera DNS, więc korzystanie z dostępnych serwerów DNS z kraju zewnętrznego może przebiegać zauważalnie wolniej w porównaniu z domyślnym serwerem DNS.
 • Adres IP Avast może pokonywać dłuższą trasę do tego samego serwera niż domyślny adres IP serwera DNS.
 • Część dostawców (w tym sieci firmowe) ma własne serwery DNS, które sortują i obsługują żądania DNS. Serwery te mogą mieć różne lokalne adresy IP, inne niż globalny adres IP, i mogą umożliwiać szybsze ładowanie witryn internetowych.
 • Część dostawców (w tym sieci firmowe) blokuje lub filtruje szyfrowane żądania DNS, co może spowolnić lub zablokować połączenia z funkcją Weryfikacja stron Avast, jeśli żądanie ma określony czas oczekiwania.
Weryfikacja stron wymaga, by zapora sieciowa umożliwiała obsługę portu UDP 443 i by port UDP 53 obsługiwał system DNS z szyfrowaniem.

Dlaczego funkcja Weryfikacja stron ma stan „Niedostępna”?

W przypadku niektórych konfiguracji sieci lub zasad sterowanie ustawieniami systemu DNS i korzystanie z funkcji Weryfikacja stron może nie być możliwe. Jeśli funkcja Weryfikacja stron ma stan Niedostępna, zalecamy wykonanie następujących czynności:

 • Upewnij się, że zapora sieciowa umożliwia obsługę portu UDP 443 i że port UDP 53 obsługuje system DNS z szyfrowaniem. Jeśli zapora ogniowa blokuje te porty, funkcja Weryfikacja stron próbuje połączyć się z nimi przy użyciu protokołu TCP.
  Zapora ogniowa w programach Avast Premium SecurityAvast Omni jest domyślnie skonfigurowana do obsługi funkcji Weryfikacja stron. Jeśli korzystasz z zapory ogniowej innej firmy, skontaktuj się z odpowiednim dostawcą lub poszukaj informacji w dokumentacji i na stronach pomocy technicznej dotyczących tego produktu.
 • Aby się upewnić, że ustawienia systemu DNS są zabezpieczone, skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych (ISP).

Jak ustawić wyjątek dla funkcji Weryfikacja stron?

Aby wykluczyć adres URL witryny internetowej z zasięgu funkcji Weryfikacja stron, trzeba ustawić wykluczenie w obszarze Osłona WWW. Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program antywirusowy Avast Antivirus i przejdź do opcji MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje Ogólne ▸ Wyjątki.
 3. Kliknij Dodaj wyjątek.
 4. Wpisz adres URL witryny w polu tekstowym, korzystając z poniższego przykładu:
  • dns://*.przyklad.net*
 5. Kliknij opcję Dodaj wyjątek, aby zapisać swoje ustawienie.
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami