Przeglądarka Avast SafeZone — Często zadawane pytania

Od września 2017 r. Avast wstrzymuje tymczasowo udostępnianie przeglądarki Avast SafeZone. W niedalekiej przyszłości pobrać będzie można odświeżoną przeglądarkę, która zawiera wiele nowych narzędzi z zakresu zabezpieczeń i ochrony prywatności. Jeśli masz zainstalowany program SafeZone, po wydaniu nowej przeglądarki zostanie on do niej automatycznie zaktualizowany.

Informacje ogólne

Co to jest przeglądarka Avast SafeZone?

Przeglądarka SafeZone to przeglądarka zawierająca wbudowane funkcje prywatności. Można ją otworzyć, korzystając z ikony na pulpicie, która pojawia się po zainstalowaniu programu Avast Antivirus. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa rozszerzenia innych firm są blokowane. Przeglądarka SafeZone zapewnia następujące korzyści:

 • Bezpieczeństwo wynikające z zastosowania zintegrowanych warstw ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
 • Specjalne tryby przeglądania umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji oraz zapewniające ochronę przed niebezpieczną zawartością
 • Wygodne pobieranie filmów
 • Porównywanie cen w zaufanych witrynach do robienia zakupów
 • Blokowanie reklam
 • Filtry blokujące strony o złej reputacji

Jak uzyskać przeglądarkę SafeZone?

Od września 2017 r. Avast wstrzymuje tymczasowo udostępnianie przeglądarki Avast SafeZone. W niedalekiej przyszłości pobrać będzie można odświeżoną przeglądarkę, która zawiera wiele nowych narzędzi z zakresu zabezpieczeń i ochrony prywatności. Jeśli masz zainstalowany program SafeZone, po wydaniu nowej przeglądarki zostanie on do niej automatycznie zaktualizowany.

Jak otworzyć przeglądarkę SafeZone?

W najnowszej wersji programu Avast Antivirus przeglądarki SafeZone nie można już otworzyć z poziomu interfejsu użytkownika programu Avast. Zamiast tego należy ją otworzyć, klikając dwukrotnie ikonę przeglądarki Avast SafeZone na pulpicie.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony podczas zakupów lub transakcji bankowych online zalecamy korzystanie z funkcji Tryb bankowy dostępnej w przeglądarce SafeZone.

Jak przeglądarka SafeZone chroni moją prywatność?

Przeglądarka SafeZone umożliwia korzystanie z witryn bankowych w Trybie bankowym (dawniej znanym pod nazwą Tryb płacenia). Jest to pulpit wirtualny, który działa jak czysty, bezpieczny komputer na Twoim komputerze fizycznym. Tryb bankowy izoluje daną sesję przeglądania, chroniąc ją przed programami rejestrującymi naciśnięcia klawiszy oraz innym potencjalnie złośliwym oprogramowaniem i oprogramowaniem szpiegującym. Tryb bankowy zapewnia ochronę transakcji bankowych i uniemożliwia śledzenie Twoich działań.

Oprócz tego przeglądarka SafeZone zawiera wbudowany dodatek Bezpieczne Surfowanie wykrywający zagrożenia zabezpieczeń.

Funkcje i rozszerzenia

Jakie dodatki zawiera przeglądarka SafeZone?

Przeglądarka SafeZone zawiera domyślnie dodatki Wtyczka Bezpieczne Surfowanie, Blokada Reklam, Hasła, Moduł Pobierania Filmów oraz SafePrice. Aby włączyć lub wyłączyć określone dodatki, kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu. Dodatki włączone mają kolor zielony, a wyłączone — szary.

Co to jest Bezpieczne Surfowanie?

Wbudowany dodatek Wtyczka Bezpieczne Surfowanie wykrywa zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak złośliwe oprogramowanie, phishing i witryny o złej reputacji.

Więcej informacji znajduje się w następującym artykule:

Co to jest Ad Blocker?

Wbudowana funkcja Blokada Reklam blokuje reklamy w oparciu o listy monitorowane przez społeczność.

Co to jest Moduł Pobierania filmów?

Moduł Pobierania Filmów umożliwia łatwe pobieranie materiałów wideo i audio z ulubionych witryn — YouTube, Vimeo, DailyMotion, Facebook, Instagram i innych.

Co to jest SafePrice?

Dodatek SafePrice monitoruje dobrze znane platformy zakupowe, pomagając znaleźć lepsze oferty wyszukiwanych przez Ciebie produktów. Dodatek pozwala znaleźć najlepszą cenę u zaufanego sprzedawcy.

W zależności od preferencji funkcję tę można włączyć lub wyłączyć.

Więcej informacji o funkcji SafePrice można znaleźć w następującym artykule:

Co to jest moduł Hasła?

Moduł Hasła to łatwy w obsłudze menedżer haseł dostępny w programie Avast Antivirus. Ta nowa funkcja bezpiecznie przechowuje poufne informacje i umożliwia szybkie logowanie się oraz wypełnianie formularzy.

Moduł Hasła udostępnia także wiele przydatnych i wygodnych funkcji pomocnych w zarządzaniu hasłami na wszystkich posiadanych urządzeniach.

Więcej informacji o funkcji Hasła można znaleźć w następującym artykule:

Co to jest Tryb bankowy?

Tryb bankowy (dawniej znany pod nazwą Tryb płacenia) tworzy pulpit wirtualny, który działa jak czysty, bezpieczny komputer na Twoim komputerze fizycznym. Stanowi to ochronę przed hostem lub siecią, która może być zaatakowana przez hakerów, i uniemożliwia przechwytywanie danych przez programy rejestrujące naciskane klawisze oraz programy nasłuchujące ruch sieciowy. Zalecamy korzystanie z Trybu bankowego zawsze podczas korzystania z witryn bankowych.

Aby otworzyć Tryb bankowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę karty kredytowej w prawym górnym rogu strony głównej przeglądarki SafeZone.
 2. W wyświetlonym oknie Tryb bankowy w polu wyszukiwania wpisz adres witryny internetowej, którą chcesz odwiedzić.

Aby przełączać się między pulpitem wirtualnym a przeglądarką SafeZone, kliknij opcję Przełącz z powrotem w lewym dolnym rogu ekranu. Tryb bankowy nadal jest uruchomiony w tle. Można łatwo do niego przejść, klikając żółty przycisk Tryb bankowy w prawym dolnym rogu. Aby całkowicie wyłączyć Tryb bankowy, kliknij czerwony przycisk zasilania w prawym dolnym rogu ekranu Trybu bankowego.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jak przypiąć aplikacje do paska zadań Tryb bankowy?

Aby dodać ulubione aplikacje do paska zadań Tryb bankowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk plusa na dole ekranu.
 2. W Eksploratorze plików wybierz ulubioną aplikację (plik .exe) i kliknij ją dwukrotnie.
 3. W wyświetlonym oknie Dodaj aplikację kliknij opcję Dodaj.

Aby usunąć aplikację z paska zadań Tryb bankowy, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i wybierz opcję Odepnij ten program z paska zadań.

Jak skonfigurować automatyczne otwieranie Trybu bankowego?

Przeglądarkę SafeZone można tak skonfigurować, aby automatycznie otwierała określone witryny bankowe i sklepowe w Trybie bankowym.

Po wpisaniu w przeglądarce SafeZone adresu URL skojarzonego z witryną bankową lub sklepową może zostać wyświetlony pasek powiadomienia. Zaznacz opcję Zapamiętaj dla tej strony, a następnie wybierz opcję Włącz Tryb bankowy. Jeśli nie zostanie wyświetlony pasek powiadomienia dotyczący adresu URL witryny bankowej, przejdź do tej witryny i do strony logowania. Wówczas powinien się pojawić pasek powiadomienia. Automatyczne otwieranie witryn w Trybie bankowym można również skonfigurować, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wszystkie ustawienia.
 2. Wybierz opcję Dodatki programu SafeZone na pasku bocznym i przewiń zawartość do sekcji Tryb bankowy.
 3. W polu tekstowym wpisz adres witryny internetowej, którą chcesz otworzyć w przeglądarce SafeZone, a następnie kliknij opcję Dodaj, aby potwierdzić swój zamiar.

Ustawienia

Jak zarządzać ustawieniami przeglądarki SafeZone?

Aby zarządzać ustawieniami przeglądarki SafeZone, kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wszystkie ustawienia. Aby wyświetlić opcje ustawień z poszczególnych kategorii, kliknij karty znajdujące się z lewej strony ekranu.

Jak dodać listę filtrów przeglądania?

Filtry przeglądania umożliwiają odseparowanie szkodliwej lub niechcianej zawartości przez zablokowanie witryn, które zostały umieszczone na prowadzonej przez społeczność liście EasyList. Aby włączyć filtry:

 1. Kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wszystkie ustawienia.
 2. Wybierz opcję Dodatki programu SafeZone na pasku bocznym i przewiń zawartość do sekcji Blokada Reklam.
 3. Zaznacz pole obok filtru na liście lub wybierz filtr z menu rozwijanego i kliknij opcję Dodaj.
 4. Możesz także filtrować określone witryny, korzystając z pola Dodaj własne filtry. Aby dodać pojedynczy element do listy filtrów, wpisz adres URL danej witryny lub domeny, którą chcesz zablokować, i kliknij opcję Dodaj.

Jak dodać określone adresy URL lub domeny do białej listy?

Aby przeglądać zaufane strony, możesz dodać ich adresy URL do białej listy. Dodane adresy witryn stanowią wyjątki, ponieważ w przeciwnym razie te witryny zostałyby zablokowane przez włączony filtr. Aby zarządzać adresami URL na białej liście, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wszystkie ustawienia.
 2. Wybierz opcję Dodatki programu SafeZone na pasku bocznym i przewiń zawartość do sekcji Blokada Reklam.
 3. W polu Domeny na białej liście wpisz adres domeny, którą chcesz dodać do białej listy, a następnie kliknij opcję Dodaj.

Jak zmienić język w przeglądarce SafeZone?

Preferowaną wersję językową można wybrać na stronie Ustawienia:

 1. Kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wszystkie ustawienia.
 2. Na karcie Przeglądarka wybierz odpowiedni język z menu rozwijanego w obszarze Języki.

Jak usunąć elementy z historii przeglądania?

Aby usunąć elementy z historii:

 1. Kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz ikonę Historia.
 2. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad określoną pozycją i kliknij ikonę X, która pojawi się z prawej strony.

Aby usunąć całą historię przeglądania (w tym pliki cookie), kliknij przycisk Wyczyść dane przeglądania umieszczony w prawym górnym rogu.

Jak ustawić przeglądarkę SafeZone jako domyślną przeglądarkę na komputerze?

Aby ustawić program Przeglądarka SafeZone jako przeglądarkę domyślną:

 1. Kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wszystkie ustawienia.
 2. Na karcie Przeglądarka kliknij przycisk Ustaw przeglądarkę Avast SafeZone jako domyślną w obszarze Domyślna przeglądarka.

Jak zaimportować zakładki i ustawienia z innych przeglądarek?

Przeglądarka SafeZone umożliwia importowanie historii przeglądania, zakładek, zapisanych haseł, plików cookie i dodatkowych danych z innych przeglądarek. Jeśli chcesz, aby przeglądarki współdziałały bezproblemowo, możesz zaimportować dane przeglądania do przeglądarki SafeZone, dzięki czemu uzyska ona informacje na temat Twojej aktywności w innych aplikacjach.

Aby zaimportować dane przeglądarki, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wszystkie ustawienia.
 2. Upewnij się, że karta Przeglądarka jest otwarta. W obszarze Domyślna przeglądarka kliknij przycisk Importuj zakładki i ustawienia.

Dane przeglądarki można zaimportować ze starej przeglądarki SafeZone oraz z przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer i Opera. Wybierz dane, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij opcję Importuj.

Jeśli danej przeglądarki nie ma na liście lub jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o importowaniu zakładek, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jak zmienić domyślnego dostawcę wyszukiwania?

Aby zmienić domyślnego dostawcę wyszukiwania, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wszystkie ustawienia.
 2. Upewnij się, że karta Przeglądarka jest otwarta. W obszarze Szukaj wybierz z menu rozwijanego preferowanego dostawcę wyszukiwania.

Zmiany zostaną uwzględnione na stronie startowej i na stronie skrótów.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeśli Tryb bankowy nie ładuje się prawidłowo?

Jeśli Tryb bankowy nie ładuje się prawidłowo, spróbuj uruchomić ponownie moduł Przeglądarka SafeZone

Jeśli problem z ładowaniem Trybu bankowego będzie nadal występował, zaktualizuj program Avast Antivirus do najnowszej wersji i uruchom ponownie komputer.

Aby zaktualizować program Avast Antivirus, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i przejdź do opcji UstawieniaAktualizuj z menu bocznego.
 2. Kliknij opcję Aktualizuj w sekcji Program.
 3. Po zakończeniu aktualizacji uruchom ponownie komputer.

Jak odinstalować przeglądarkę SafeZone?

Moduł Przeglądarka SafeZone można usunąć za pomocą kreatora instalacji Avast, gdzie moduł ten figuruje jako składnik oprogramowania. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące otwierania kreatora instalacji Avast oraz dodawania lub usuwania składników programu, przeczytaj poniższy artykuł:

 • Przeglądarka Avast SafeZone 3.x

 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami