Avast Passwords pro Mac – začínáme

Předplatná Avast Passwords jsme přestali prodávat. Vezměte prosím v potaz následující informace:
 • Pokud už máte na zařízení nainstalovanou bezplatnou nebo placenou verzi Avast Passwords, můžete ji dále používat.
 • Pokud máte aktivní předplatné Avast Passwords, můžete si ho prodloužit.
 • Pokud potřebujete Avast Passwords odinstalovat a poté znovu nainstalovat, doporučujeme nejprve kontaktovat podporu Avastu.

Avast Passwords je správce hesel, který bezpečně uchovává vaše přihlašovací údaje a jiná citlivá data a umožňuje rychlé přihlašování na webové stránky a vyplňování webových formulářů. Tento článek předpokládá, že Avast Passwords už máte na Macu nainstalovaný. Podrobné pokyny k instalaci najdete v následujícím článku:

Pokud chcete používat Avast Passwords na počítači s Windows nebo mobilních zařízeních, přečtěte si následující články:

Prvotní nastavení

Než Avast Passwords začnete používat, je nutné si nejprve nastavit hlavní heslo a nainstalovat do prohlížeče rozšíření Avast Passwords.

 1. Otevřete Avast Passwords a klikněte na možnost Začít!.
 2. Do dvou textových polí zadejte Hlavní heslo, které si chcete nastavit. Zaškrtnutím kolečka potvrďte, že berete v potaz to, že Avast nedokáže obnovit ani resetovat zapomenuté hlavní heslo. Klikněte na možnost Potvrďte heslo.
 3. Kliknutím na možnost Nainstalovat do Safari nainstalujte do prohlížeče rozšíření Avast Passwords.
  Případně klikněte na možnost Přeskočit tento krok. Později můžete přes nabídku Nastavení nainstalovat nebo přeinstalovat rozšíření pro prohlížeče.
 4. V okně Rozšíření Safari zaškrtněte pole u možnosti Avast Passwords.
 5. Vraťte se do průvodce nastavením Avast Passwords a výběrem ikony jiného správce hesel můžete importovat své existující přihlašovací údaje.
  Případně klikněte na možnost Přeskočit tento krok. Přes nabídku Nastavení můžete importovat data i později.
 6. Importujte data podle pokynů na obrazovce.
Importovaná hesla nejsou z prohlížečů automaticky smazána. Veškerá hesla v prohlížečích doporučujeme ručně smazat. Více se dozvíte v dokumentaci internetového prohlížeče.

Správa účtů

Pokud jste nainstalovali rozšíření Avast Passwords pro prohlížeče, toto rozšíření při každém přihlášení k novému online účtu rozpozná nový pokus o přihlášení a umožní vám uložit si příslušné přihlašovací údaje. Do Avast Passwords také můžete zadávat přihlašovací údaje k online účtům ručně, a to následujícím postupem:

Přidání účtu

 1. Na levém panelu klikněte na ikonu klíče a pak klikněte na možnost Přidat +.
 2. Zadejte následující údaje:
  • Název služby: Název, podle kterého účet snadno najdete a poznáte.
  • URL: Webová adresa, kde se účet používá, například https://www.example.com.
  • Uživatelské jméno: Uživatelské jméno (často e-mailová adresa), kterým se přihlašujete k účtu.
  • Heslo: Heslo používané k přihlášení k účtu.
  • Poznámka: Veškeré informace související s tímto účtem.
 3. Klikněte na možnost Uložit změny.

Na obrazovce Přihlašovací údaje se zobrazí dlaždice nově přidaných přihlašovacích údajů k účtu.

 

Úprava nebo smazání účtu

 1. Kliknutím na dlaždici účtu otevřete související údaje.
 2. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Úprava účtu: Klikněte na možnost Upravit, změňte existující údaje o účtu a pak klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Smazání účtu: Chcete-li účet kompletně odstranit, klikněte na možnost Smazat.
Smazání údajů o účtu je nevratné.

Správa karet

V části Platební karty můžete bezpečně uchovávat údaje o platebních kartách, abyste mohli nakupovat na internetu rychleji. Všechny údaje o platebních kartách jsou zašifrovány a chráněny hlavním heslem.

Přidání karty

 1. Na levém panelu klikněte na ikonu platební karty a pak klikněte na možnost Přidat +.
 2. Zadejte následující údaje:
  • Název karty: Název, podle kterého kartu poznáte.
  • Číslo karty: Číslo dané karty.
  • Jméno držitele: Vaše jméno, jak je uvedené na kartě.
  • Expirace: Datum, kdy karta přestane platit.
  • CVC kód: 3- nebo 4ciferný bezpečnostní kód, který je vidět na proužku s podpisem na zadní straně karty.
 3. Klikněte na možnost Uložit změny.

Na obrazovce Platební karty se zobrazí dlaždice nově přidané platební karty.

 

Úprava nebo smazání karty

 1. Kliknutím na dlaždici karty zobrazíte související údaje.
 2. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Úprava karty: Klikněte na možnost Upravit, změňte existující údaje o kartě a pak klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Smazání karty: Chcete-li kartu kompletně odstranit, klikněte na možnost Smazat.
Smazání údajů o platební kartě je nevratné.

Správa poznámek

V Avast Passwords v části Bezpečné poznámky můžete bezpečně uchovávat svá citlivá data. Tato funkce chrání vaše důvěrné informace před neoprávněným přístupem.

Přidání poznámky

 1. Na levém panelu klikněte na ikonu poznámky a pak klikněte na možnost Přidat +.
 2. Zadejte následující údaje:
  • Titul: Název, podle kterého poznámku snadno najdete a poznáte.
  • Text: Sem zadejte všechny údaje, které chcete chránit, například kódy PIN nebo kontaktní údaje.
 3. Klikněte na možnost Uložit změny.

Na obrazovce Bezpečné poznámky se zobrazí dlaždice nově přidané poznámky.

 

Úprava nebo smazání poznámky

 1. Kliknutím na dlaždici poznámky zobrazíte související údaje.
 2. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Úprava poznámky: Klikněte na možnost Upravit, změňte existující poznámku a pak klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Smazání poznámky: Chcete-li poznámku kompletně odstranit, klikněte na možnost Smazat.
Smazání poznámek je nevratné.

Generování hesel

Generátor hesel vytváří silná hesla, která si můžete nastavovat na nových online účtech.

 1. Na levém panelu klikněte na ikonu generátoru hesel.
 2. Nastavte parametry hesla:
  • Kliknutím přetáhněte posuvník a nastavte tak délku hesla.
  • Zaškrtněte znaky, které chcete v hesle mít, a zrušte zaškrtnutí znaků, které v něm nechcete.
 3. Pokud chcete heslo vložit do jiného umístění, klikněte na možnost Kopírovat do schránky.
Hesla můžete také generovat přes nabídku rozšíření Avast Passwords pro prohlížeče.

Hlídač hesel

Strážce hesel je placená funkce Avast Passwords. Hlídá internet a upozorní vás, pokud dojde k úniku některého z vašich hesel.

Kliknutím na ikonu Hlídač hesel na levém panelu si zobrazíte přehled svých uniklých, duplicitních a slabých hesel.

Pokyny k aktivací placené verze Avast Passwords najdete v následujícím článku:

Používání rozšíření pro prohlížeče

Až rozšíření Avast Passwords pro prohlížeče nainstalujete, na panelu nástrojů prohlížeče uvidíte ikonu (klíč).

Když otevřete nějakou webovou stránku, po kliknutí na ikonu (klíč) budete mít k dispozici následující možnosti:

 • Podrobnosti o účtu: Pokud pro webovou stránku, na které se momentálně nacházíte, máte v Avast Passwords uložené přihlašovací údaje, v horní části panelu Avast Passwords se zobrazí dlaždice příslušného účtu. Najeďte myší nad tuto dlaždici a kliknutím na možnost Podrobnosti si zobrazte příslušné uživatelské jméno a heslo. Kliknutím na ikonu oka si můžete heslo zobrazit.
 • Automatické vyplňování: Zaškrtnutím tohoto pole umožníte aplikaci Avast Passwords automaticky vyplňovat přihlašovací údaje k účtům, které máte uložené v trezoru Avast Passwords.
 • Automatické ukládání: Zaškrtnutím tohoto pole umožníte aplikaci Avast Passwords automaticky ukládat přihlašovací údaje k účtům, které nemáte uložené v trezoru Avast Passwords.
 • Generátor náhodných hesel: Kliknutím na možnost Vygenerovat vytvoříte bezpečné heslo, které můžete zkopírovat a někam vložit.
 • Zamknout Avast Passwords: Zamkne trezor s hesly.
 • Otevřít aplikaci: Otevře aplikaci Avast Passwords.

Když otevřete webovou stránku, ke které už v Avast Passwords máte uložené přihlašovací údaje, u vašeho uživatelského jména se zobrazí ikona (klíč). Pokud máte pro stejnou webovou stránku uložené přihlašovací údaje k více účtům, kliknutím na ikonu (klíč) u uživatelského jména můžete mezi těmito účty přepínat.

Import hesel

Chcete-li importovat hesla z jiných prohlížečů nebo správců hesel a tento krok jste při prvotním nastavení přeskočili, řiďte se následujícím postupem:

 1. Otevřete Avast Passwords a zkontrolujte, jestli je okno aplikace aktivní.
 2. V levém horním rohu panelu nabídek klikněte na Avast Passwords a vyberte možnost Nastavení.
 3. Vyberte kartu Importovat a kliknutím na ikonu prohlížeče nebo jiného správce hesel spusťte import dat.
 4. Import dokončete dle pokynů na obrazovce.

Data můžete také importovat pomocí souboru JSON, a to postupem níže:

 1. V levém horním rohu panelu nabídek klikněte na Avast Passwords a vyberte možnosti Import/exportImportovat ze souboru JSON….
 2. Import dokončete dle pokynů na obrazovce.

Nastavení synchronizace a zálohování

Chcete-li si usnadnit přístup k online účtům, přes Online účet Avast synchronizujte data uložená v Avast Passwords se všemi svými zařízeními. Další informace se dozvíte v následujícím článku:

Změny nastavení Passwords

Jak otevřít nastavení Avast Passwords:

 1. V levém horním rohu panelu nabídek klikněte na Avast Passwords a vyberte možnost Nastavení.
 2. Na panelu nabídek vyberte některou z karet a nastavte následující možnosti:
  • Zabezpečení: Změna hlavního hesla nebo nastavení zamykání aplikace.
  • Prohlížeč: Instalace rozšíření Avast Passwords do internetových prohlížečů.
  • Synchronizace a zálohování: Synchronizace dat v Avast Passwords mezi zařízeními.
  • Obecné: Konfigurace chování aplikace.
  • Importovat: Import přihlašovacích údajů z prohlížečů a jiných správců hesel.
  • Aktivovat: Upgrade na Avast Passwords Premium.
 • Avast Passwords 2.x
   
 • Avast Premium Security 14.x pro Mac
 • Avast Security 14.x pro Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás