Korzystanie z Kwarantanny w programie Avast Security

Kwarantanna w programach Avast SecurityAvast Premium Security (wcześniej Avast Security Pro) jest oddzielnym miejscem, w którym można bezpiecznie przechowywać potencjalnie niebezpieczne pliki, zanim podejmie się względem nich odpowiednie działania. Plików znajdujących się w Kwarantannie nie można uruchomić. Nie można też za ich pomocą uzyskać dostępu do systemu ani danych, dzięki czemu złośliwy kod w pliku nie jest w stanie wyrządzić szkód na komputerze Mac.

Zapoznaj się z poszczególnymi sekcjami tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami w Kwarantannie. Aby uzyskać dostęp do Kwarantanny, kliknij pozycję Kwarantanna na głównym ekranie programu Avast Security.

Przenoszenie plików do Kwarantanny

Pliki są automatycznie przenoszone do Kwarantanny w następujących sytuacjach:

 • Jeśli skanowanie w programie Avast Security wykryje podejrzany plik, a Ty potwierdzisz jego przeniesienie do Kwarantanny.
 • Jeśli aktywna osłona programu Avast Security wykryje podejrzany plik.

Jeśli program Avast Security wykryje podczas skanowania podejrzany plik, zostanie on uwzględniony w raporcie ze skanowania. Aby przenieść plik do Kwarantanny, zaznacz odpowiednie pole wyboru, a następnie kliknij pozycję Rozwiąż wybrane problemy.

Obok pliku jest teraz widoczna informacja Usunięto zagrożenie.


Podejrzane pliki można także ręcznie dodać do Kwarantanny za pomocą następujących czynności:

 1. Kliknij opcję Kwarantanna na ekranie głównym programu Avast Security.
 2. Kliknij przycisk Dodaj plik....
 3. Znajdź plik na komputerze Mac, korzystając z okna Findera, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

Wybrany plik zostanie dodany do listy plików w Kwarantannie.

Przesyłanie plików z Kwarantanny do Laboratorium Zagrożeń Avast

Podejrzany plik lub plik, który został nieprawidłowo oznaczony jako zagrożenie, można bezpośrednio z Kwarantanny przesłać do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu dalszej analizy. Aby przesłać plik do analizy pod kątem wirusów:

 1. Kliknij opcję Kwarantanna na ekranie głównym programu Avast Security.
 2. Umieść kursor na pliku w Kwarantannie, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji (trzy kropki) i wybierz opcję Wyślij do analizy.
 3. Wybierz opcję Potencjalne złośliwe oprogramowanie lub Fałszywe wykrycie, wpisz wszelkie możliwe informacje dodatkowe w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Jeśli zgłaszasz Fałszywe wykrycie, podaj Nazwę programu, Wydawcę programu, Numer wersji programu oraz powód, dla którego uważasz, że plik lub program został fałszywie rozpoznany jako wirus.

Gdy plik zostanie wysłany, zobaczysz potwierdzenie.

W większości przypadków Laboratorium Zagrożeń Avast analizuje otrzymane pliki i nie wysyła odpowiedzi do użytkownika.

Przywracanie plików z Kwarantanny

W przypadku przywrócenia pliku z Kwarantanny program Avast Security przenosi plik do jego pierwotnej lokalizacji. Alternatywnie możesz przywrócić plik do innej lokalizacji na komputerze Mac. Aby przywrócić plik z Kwarantanny:

 1. Zaznacz odpowiedni plik.
 2. Kliknij pozycję Więcej opcji (trzy kropki), a następnie wybierz opcję Przywróć lub Przywróć jako.
 3. W przypadku wybrania opcji Przywróć jako użyj okna Findera w celu wybrania nowej lokalizacji pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj funkcji Touch ID lub wpisz Hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić przywrócenie.

Plik zostanie przywrócony i będzie można go otworzyć z wybranej lokalizacji na komputerze Mac.

Pliki z Kwarantanny należy przywracać tylko w sytuacjach krytycznych (np. jeśli do Kwarantanny zostanie przeniesiony plik systemowy). Przywracanie zainfekowanych plików stanowi zagrożenie dla komputera Mac. Zalecamy wykonywanie tej czynności wyłącznie użytkownikom posiadającym zaawansowane umiejętności oraz odpowiednie doświadczenie w posługiwaniu się zainfekowanymi plikami.

Usuwanie plików z Kwarantanny

Aby trwale usunąć plik z Kwarantanny:

 1. Zaznacz odpowiedni plik.
 2. Kliknij przycisk Usuń.
 3. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Plik zostanie usunięty z komputera Mac.

 • Avast Security 14.x dla komputerów Mac
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami