Avast Cleanup Pro dla komputerów Mac — wprowadzenie

Funkcja Avast Cleanup Pro skanuje komputer Mac w poszukiwaniu zbędnych i zduplikowanych plików, a także usuwa je w celu zwolnienia miejsca na dysku. W tym artykule przyjęto założenie, że na komputerze Mac jest już zainstalowany i aktywowany program Avast Cleanup Pro. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aby rozpocząć korzystanie z programu Avast Cleanup Pro, otwórz jego interfejs użytkownika za pomocą jednej z następujących metod:

 • Kliknij ikonę Avast Cleanup Pro na pasku menu i wybierz opcję Otwórz Avast Cleanup Pro.
 • Kliknij opcję Idź na pasku menu i wybierz opcję Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast Cleanup Pro.

Zwolnij miejsce na dysku

Opcja Oczyść skanuje komputer Mac pod kątem niepotrzebnych plików i pozwala określić, które pliki mają zostać usunięte w celu zwolnienia miejsca na dysku. Aby rozpocząć skanowanie i usunąć pliki, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Skanuj w obszarze Oczyść na ekranie głównym programu Avast Cleanup Pro.
 2. Po zakończeniu skanowania możesz wybrać metodę zaznaczenia, korzystając z menu rozwijanego na dole ekranu... ...lub ręcznie wybierając pliki poprzez kliknięcie karty w panelu po lewej stronie i zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia odpowiednich pól.
 3. Po wybraniu plików przeznaczonych do usunięcia kliknij opcję Oczyść.
 4. W razie potrzeby wpisz poświadczenia administratora i kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu Avast Cleanup Pro.

Możesz dostosować ustawienia skanowania Oczyść, przechodząc do obszaru AvastCleanup na pasku menu i wybierając kolejno Preferencje ▸ Skanowanie.

Usuwanie zduplikowanych plików

Opcja Znajdź duplikaty pozwala przeprowadzić skanowanie komputera Mac pod kątem obecności zduplikowanych plików. Aby rozpocząć skanowanie i usunąć zduplikowane pliki, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Znajdź w obszarze Znajdź duplikaty na ekranie głównym programu Avast Cleanup Pro. Aby zmienić lokalizację skanowania, kliknij ikonę folderu obok opcji Znajdź i wybierz folder lub dysk, który chcesz przeskanować. Wybrana lokalizacja zostanie wyświetlona poniżej przycisku Znajdź.
 2. Gdy skanowanie zostanie ukończone, kliknij opcję Wyświetl duplikaty.
 3. Możesz wybrać wszystkie kategorie, korzystając z menu rozwijanego na dole ekranu... ...lub ręcznie wybrać pliki poprzez kliknięcie karty w panelu po lewej stronie i zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia plików przeznaczonych do usunięcia.
 4. Po wybraniu odpowiednich plików kliknij opcję Oczyść.
 5. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu Avast Cleanup Pro.

Możesz dostosować ustawienia skanowania Znajdź duplikaty, przechodząc do obszaru AvastCleanup na pasku menu i wybierając kolejno Preferencje ▸ Skanowanie.

Wykrywanie nieudanych lub podobnych zdjęć

Opcja Znajdź zdjęcia skanuje komputer Mac w poszukiwaniu zdjęć, które są rozmazane, podobne lub słabo naświetlone. Aby rozpocząć skanowanie i usunąć nieudane lub podobne zdjęcia, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Znajdź w obszarze Znajdź zdjęcia na ekranie głównym programu Avast Cleanup Pro.
 2. Określ, gdzie Avast Cleanup Pro ma przeprowadzić skanowanie w poszukiwaniu zdjęć, zaznaczając lub odznaczając foldery i lokalizacje. Kliknij opcję Dodaj, aby wybrać dodatkowe foldery, dyski zewnętrzne lub konkretne zdjęcia, które chcesz uwzględnić w skanowaniu.
 3. Po wybraniu odpowiednich plików kliknij opcję Skanuj.
 4. Kliknij Przejrzyj, aby zobaczyć wszystkie nieudane lub podobne zdjęcia wykryte przez program Avast Cleanup Pro.
 5. Kliknij opcję OK, aby usunąć wyskakujące okienko.
 6. Wybierz metodę zaznaczania: skorzystaj z menu rozwijanego u dołu ekranu lub ręcznie wybierz odpowiednie pozycje, zaznaczając zdjęcia, które chcesz usunąć.
 7. Po wybraniu odpowiednich pozycji kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić usunięcie zaznaczonych plików.
 8. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu Avast Cleanup Pro.

Zarządzaj powiadomieniami

W programie Avast Cleanup Pro skonfigurowano domyślne powiadomienia użytkownika w razie wykrycia na komputerze Mac określonej ilości niepotrzebnych plików. Aby zarządzać tym ustawieniem, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że program Avast Cleanup Pro jest aktywny, a następnie kliknij pozycję AvastCleanup na pasku menu i wybierz opcję Preferencje.
 2. Wybierz kartę Alerty i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Wyświetl informacje o subskrypcji

Aby wyświetlić informacje o subskrypcji, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że program Avast Cleanup Pro jest aktywny, a następnie kliknij pozycję AvastCleanup na pasku menu i wybierz opcję Preferencje.
 2. Wybierz kartę Subskrypcja, aby wyświetlić czas ważności subskrypcji Avast Cleanup Pro.
 • Avast Cleanup Pro 1.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami