Avast Cleanup Premium dla komputerów Mac — wprowadzenie

Funkcja Avast Cleanup Premium skanuje komputer Mac w poszukiwaniu zbędnych i zduplikowanych plików, a także usuwa je w celu zwolnienia miejsca na dysku. W tym artykule przyjęto założenie, że na komputerze Mac jest już zainstalowany i aktywowany program Avast Cleanup Premium. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aby rozpocząć korzystanie z programu Avast Cleanup Premium, otwórz jego interfejs użytkownika za pomocą jednej z następujących metod:

 • Kliknij ikonę  Avast Cleanup Premium na pasku menu i wybierz opcję Otwórz Avast Cleanup Premium.
 • Kliknij opcję Idź na pasku menu i wybierz opcję Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast Cleanup.
Jeśli po otwarciu programu Avast Cleanup Premium widzisz komunikat sugerujący umożliwienie pełnego dostępu do dysku, instrukcje znajdziesz w poniższym artykule:

Zwolnij miejsce na dysku

Opcja Oczyść skanuje komputer Mac pod kątem niepotrzebnych plików i pozwala określić, które pliki mają zostać usunięte w celu zwolnienia miejsca na dysku. Aby rozpocząć skanowanie i usunąć pliki, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Skanuj w obszarze Wyczyść niepotrzebne pliki na ekranie głównym programu Avast Cleanup Premium.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij odpowiednią opcję zgodnie ze swoimi preferencjami:
  • Nie pozwalaj: Uniemożliwia programowi Avast Cleanup Premium skanowanie folderu Pobrane.
  • OK: Uwzględnia folder Pobrane przy skanowaniu Clean Clutter.
 3. Po zakończeniu skanowania program Avast Cleanup Premium automatycznie wybiera zalecane pliki do usunięcia. Aby zmienić ten wybór, skorzystaj z jednej z następujących metod:
  • Kliknij Zalecany wybór, a następnie wybierz opcję z menu kontekstowego.
  • Kliknij zakładki na lewym panelu, a następnie odznacz pliki, których nie chcesz usunąć.
 4. Po wybraniu plików do usunięcia kliknij opcję Oczyść.
 5. W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownikahasło administratora, a następnie kliknij OK.
 6. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu Avast Cleanup Premium.

Usuwaj zduplikowane pliki

Opcja Znajdź duplikaty pozwala przeprowadzić skanowanie komputera Mac pod kątem obecności zduplikowanych plików. Aby rozpocząć skanowanie i usunąć zduplikowane pliki, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Znajdź w obszarze Znajdź duplikaty na ekranie głównym programu Avast Cleanup Premium.
 2. Zaznacz lokalizacje, które chcesz przeskanować pod kątem zduplikowanych plików. Aby dodać inne foldery lub dyski zewnętrzne, kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz folder lub dysk.
 3. Kliknij Skanuj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij odpowiednią opcję zgodnie ze swoimi preferencjami:
  • Nie pozwalaj: Uniemożliwia programowi Avast Cleanup Premium skanowanie folderu Pulpit lub Dokumenty.
  • OK: Uwzględnia folder Pulpit lub Dokumenty przy skanowaniu duplikatów.
 5. Gdy skanowanie zostanie ukończone, kliknij opcję Wyświetl duplikaty.
 6. Wybierz pliki do usunięcia z komputera Mac za pomocą jednej z następujących metod:
  • Kliknij Nic nie wybrano, a następnie wybierz opcję z menu kontekstowego.
  • Kliknij zakładki na lewym panelu, a następnie zaznacz pliki, które chcesz usunąć.
 7. Po wybraniu plików przeznaczonych do usunięcia kliknij opcję Oczyść.
 8. W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownikahasło administratora, a następnie kliknij OK.
 9. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu Avast Cleanup Premium.

Wykrywanie nieudanych lub podobnych zdjęć

Opcja Znajdź zdjęcia skanuje komputer Mac w poszukiwaniu zdjęć, które są rozmazane, podobne lub słabo naświetlone. Aby rozpocząć skanowanie i usunąć nieudane lub podobne zdjęcia, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Znajdź w obszarze Znajdź zdjęcia na ekranie głównym programu Avast Cleanup Premium.
 2. Zaznacz lokalizacje, które chcesz przeskanować pod kątem zdjęć. Aby dodać inne foldery, dyski zewnętrzne lub konkretne zdjęcia, kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz folder, dysk lub zdjęcie.
 3. Kliknij Skanuj.
 4. Po zakończeniu skanowania kliknij opcję Przeglądaj, aby zobaczyć wszystkie nieudane lub podobne zdjęcia wykryte przez program Avast Cleanup Premium.
 5. Kliknij opcję OK, aby usunąć wyskakujące okienko.
 6. Program Avast Cleanup Premium automatycznie wybiera zalecane pliki do usunięcia. Aby zmienić ten wybór, kliknij opcję Zalecane, a następnie wybierz polecenie Nic nie wybieraj. Teraz zaznacz pole pod każdym zdjęciem, które chcesz usunąć.
 7. Po wybraniu plików przeznaczonych do usunięcia kliknij opcję Usuń.
 8. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić usunięcie wybranych plików.
 9. Aby kontynuować przeglądanie i usuwanie plików, powtórz powyższe kroki, zaczynając od kroku 4.
 10. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu Avast Cleanup Premium.

Odinstaluj aplikacje, których już nie używasz.

Opcja Odinstaluj aplikacje, pozwala łatwo znajdować i usuwać aplikacje, których już nie używasz, aby utrzymać porządek i uwolnić miejsce na komputerze Mac. Aby odinstalować aplikacje, których już nie używasz, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Kliknij opcję Pokaż w obszarze Odinstaluj aplikacje, na ekranie głównym programu Avast Cleanup Premium.
 2. Zaznacz pole obok aplikacji, aby ją wybrać. Możesz też przefiltrować listę aplikacji za pomocą kategorii Nieużywane aplikacjeDuże aplikacje na lewym panelu.
 3. Po wybraniu aplikacji do usunięcia kliknij opcję Deinstalacja.
 4. Kliknij opcję Deinstalacja, aby potwierdzić usunięcie aplikacji z komputera Mac.
 5. W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownikahasło administratora, a następnie kliknij OK.
 6. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu Avast Cleanup Premium.

Zarządzaj preferencjami

Możesz dostosować program Avast Cleanup Premium, zmieniając domyślne ustawienia skanowania dla opcji OczyśćZnajdź duplikaty lub zarządzając domyślnymi ustawieniami powiadomień o zagrożeniach. Aby dostosować ustawienia skanowania lub alerty programu Avast Cleanup Premium:

 1. Upewnij się, że okno programu Avast Cleanup Premium jest aktywne, a następnie kliknij opcję AvastCleanup po lewej stronie paska menu i wybierz opcję Preferencje.
 2. Wybierz zakładkę Skanowanie, aby wprowadzić zmiany w domyślnych ustawieniach opcji OczyśćZnajdowanie duplikatów.
  • Zaznacz pole obok jednego z ustawień, aby je włączyć, lub odznacz to pole, by je wyłączyć.
  • Kliknij pole rozwijane, aby wybrać inną opcję.
 3. Wybierz zakładkę Alerty, aby wprowadzić zmiany w powiadomieniach, gdy na komputerze Mac zostanie wykryta określona ilość niepotrzebnych plików.
  • Zaznacz pole obok jednego z ustawień, aby je włączyć, lub odznacz to pole, by je wyłączyć.
  • Kliknij pole rozwijane, aby wybrać inną opcję.
 • Avast Cleanup Premium 3.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami