Avast Family Space — wprowadzenie

Avast Family Space to aplikacja pomocnicza dla rodziców, która daje im kontrolę nad urządzeniami mobilnymi używanymi przez członków rodziny. Produkt wykorzystuje do działania dwie różne aplikacje:

 • Avast Family Space for parents: aplikacji używa się na jednym urządzeniu (urządzeniu administratora).
 • Avast Family Space for kids: aplikację można zainstalować na maksymalnie 10 urządzeniach, które mają być monitorowane.

Obie aplikacje można zainstalować na urządzeniach z systemem iOS lub Android. Odpowiednie sekcje tego artykułu zawierają informacje pozwalające rozpocząć korzystanie z aplikacji Avast Family Space for parents na urządzeniu z systemem Android lub iOS.

W tym artykule przyjęto założenie, że aplikacja Avast Family Space jest już zainstalowana na urządzeniu mobilnym. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Otwieranie aplikacji Avast Family Space

 • Naciśnij ikonę aplikacji Avast Family Space for parents na ekranie głównym urządzenia.

Aplikacja Avast Family Space for parents jest teraz otwarta.

 • Naciśnij ikonę aplikacji Avast Family Space for parents na ekranie głównym urządzenia.

Aplikacja Avast Family Space for parents jest teraz otwarta.

Zarządzanie profilem członka rodziny

Na ekranie głównym aplikacji Avast Family Space for parents można zarządzać profilami członków rodziny. Poniżej znajdują się instrukcje pozwalające wstrzymać dostęp do Internetu, zarządzać alertami dotyczącymi lokalizacji, określić ograniczenia czasowedostosować filtry treści dla każdego członka rodziny.

Wstrzymanie dostępu do Internetu

Ta funkcja umożliwia wstrzymanie z poziomu urządzenia rodzica dostępu do Internetu i połączenia danych dla członka rodziny. Aby wstrzymać dostęp do Internetu:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Wstrzymaj dostęp do Internetu.
 3. Wybierz opcję Wstrzymaj, aby zatwierdzić.

Dostęp do Internetu został wstrzymany dla wybranego członka rodziny. Aby wznowić dostęp do Internetu, powtórz czynności z kroku 1 opisanego powyżej, a następnie naciśnij opcję Wznów dostęp do Internetu.

 

Zarządzanie alertami dotyczącymi lokalizacji

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie alertów o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, które są wysyłane na urządzenie rodzica, gdy członek rodziny dotrze do danej lokalizacji lub ją opuści, a także zaplanowanych alertów, które podają lokalizację wybranego członka rodziny w określonych odstępach czasu. Aby skonfigurować alert dotyczący lokalizacji:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Alerty dotyczące lokalizacji.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji alertów:
  • Alerty o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu: wybierz istniejący alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, aby go dostosować, lub naciśnij opcję Dodaj alert, aby utworzyć nowy alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu dla wybranego członka rodziny.
  • Zaplanowane alerty: wybierz istniejący zaplanowany alert, aby go dostosować, lub naciśnij opcję Dodaj alert, aby utworzyć nowy zaplanowany alert dla wybranego członka rodziny.

Alerty dotyczące lokalizacji oraz zaplanowane alerty są teraz skonfigurowane.

 

Ustawienie ograniczenia czasowego

Ta funkcja pozwala ustawić ograniczenia czasowe i wstrzymać dostęp do Internetu i połączenia danych na urządzeniu wybranego członka rodziny w godzinach jego lekcji (ustawienie Godziny trwania lekcji) lub w godzinach nocnych (ustawienie Godziny nocne). Aby ustawić ograniczenie czasowe:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Ograniczenia.
 3. Wybierz jedną z następujących kategorii ograniczeń czasowych:
  • Godziny trwania lekcji: pozwala dostosować godziny szkoły wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zaoszczędź, aby potwierdzić.
  • Godziny nocne: pozwala dostosować godziny nocne wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zaoszczędź, aby potwierdzić.
 4. Możesz także wybrać opcję Dodaj ograniczenie czasowe, dostosować nazwę, dni oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia, a następnie nacisnąć polecenie Zaoszczędź, aby potwierdzić.

W określonych godzinach we wszystkich kategoriach ograniczeń cały dostęp do Internetu będzie zablokowany. Zwykłe połączenia telefoniczne i wiadomości SMS są dozwolone.

 

Dostosowywanie filtrów treści

Ta funkcja umożliwia blokowanie określonych kategorii aplikacji, aplikacji (podkategorii) oraz witryn na urządzeniu wybranego członka rodziny. Aby zarządzać filtrami treści:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Filtry treści.
 3. Wybierz filtr treści, aby uzyskać dostęp do podkategorii.
 4. Dotknij suwaka obok dowolnej podkategorii, którą chcesz zablokować, aby zmienił kolor z szarego (Odblokowane) na pomarańczowy (Zablokowane), a następnie naciśnij opcjęZaoszczędź, aby potwierdzić.
 5. Naciśnij opcję Witryny aby dodać zaufaną witrynę, do której można zawsze uzyskać dostęp, lub zablokowaną witrynę, do której nie można uzyskiwać dostępu.

Filtry treści dla wybranego członka rodziny zostały dostosowane.

Na ekranie głównym aplikacji Avast Family Space for parents można zarządzać profilami członków rodziny. Poniżej znajdują się instrukcje pozwalające wstrzymać dostęp do Internetu, zarządzać alertami dotyczącymi lokalizacji, określić ograniczenia czasowedostosować filtry treści dla każdego członka rodziny.

Wstrzymanie dostępu do Internetu

Ta funkcja umożliwia wstrzymanie z poziomu urządzenia rodzica dostępu do Internetu i połączenia danych dla członka rodziny. Aby wstrzymać dostęp do Internetu:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Wstrzymaj dostęp do Internetu.
 3. Wybierz opcję Wstrzymaj, aby zatwierdzić.

Dostęp do Internetu został wstrzymany dla wybranego członka rodziny. Aby wznowić dostęp do Internetu, powtórz czynności z kroku 1 opisanego powyżej, a następnie naciśnij opcję Wznów dostęp do Internetu.

 

Zarządzanie alertami dotyczącymi lokalizacji

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie alertów o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, które są wysyłane na urządzenie rodzica, gdy członek rodziny dotrze do danej lokalizacji lub ją opuści, a także zaplanowanych alertów, które podają lokalizację wybranego członka rodziny w określonych odstępach czasu. Aby skonfigurować alert dotyczący lokalizacji:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Alerty dotyczące lokalizacji.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji alertów:
  • Alerty o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu: wybierz istniejący alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, aby go dostosować, lub naciśnij opcję Dodaj alert, aby dodać nowy alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu dla wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zaoszczędź, aby potwierdzić.
  • Zaplanowane alerty: wybierz istniejący zaplanowany alert, aby go dostosować, lub naciśnij opcję Dodaj alert, aby dodać nowy zaplanowany alert dla wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zaoszczędź, aby potwierdzić.

Alerty dotyczące lokalizacji oraz zaplanowane alerty są teraz skonfigurowane.

 

Ustawienie ograniczenia czasowego

Ta funkcja pozwala ustawić ograniczenia czasowe i wstrzymać dostęp do Internetu i połączenia danych na urządzeniu wybranego członka rodziny w godzinach jego lekcji (ustawienie Godziny trwania lekcji) lub w godzinach nocnych (ustawienie Godziny nocne). Aby ustawić ograniczenie czasowe:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Ograniczenia.
 3. Wybierz jedną z następujących kategorii ograniczeń czasowych:
  • Godziny trwania lekcji: pozwala dostosować godziny szkoły wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zaoszczędź, aby potwierdzić.
  • Godziny nocne: pozwala dostosować godziny nocne wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zaoszczędź, aby potwierdzić.
 4. Możesz także wybrać opcję Dodaj ograniczenie czasowe, dostosować nazwę, dni oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia, a następnie nacisnąć polecenie Zaoszczędź, aby potwierdzić.

W określonych godzinach we wszystkich kategoriach ograniczeń cały dostęp do Internetu będzie zablokowany. Zwykłe połączenia telefoniczne i wiadomości SMS są dozwolone.

 

Dostosowywanie filtrów treści

Ta funkcja umożliwia blokowanie określonych kategorii aplikacji, aplikacji (podkategorii) oraz witryn na urządzeniu wybranego członka rodziny. Aby zarządzać filtrami treści:

  1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
  2. Naciśnij opcję Filtry treści.
  3. Wybierz filtr treści, aby uzyskać dostęp do podkategorii.
  4. Dotknij suwaka obok dowolnej podkategorii, którą chcesz zablokować, aby zmienił kolor z szarego (Odblokowane) na pomarańczowy (Zablokowane), a następnie naciśnij opcjęZaoszczędź, aby potwierdzić.
  5. Naciśnij opcję Witryny aby dodać zaufaną witrynę, do której można zawsze uzyskać dostęp, lub zablokowaną witrynę, do której nie można uzyskiwać dostępu.

Filtry treści dla wybranego członka rodziny zostały dostosowane.

Dodawanie członka rodziny

Po zainstalowaniu i aktywowaniu aplikacji Avast Family Space każdy członek rodziny jest widoczny u góry ekranu głównego aplikacji dla rodziców. Wykonaj instrukcje opisane poniżej, aby dodać do aplikacji dla rodziców innego członka rodziny.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space naciśnij opcję Dodaj (symbol plusa).
 3. Wpisz imię członka rodziny w polu tekstowym, naciśnij opcję Dodaj członka rodziny, a następnie wybierz dla niego odpowiedni filtr treści.
  • Wysoki: zalecany dla członków rodziny poniżej 11 lat.
  • Średni: zalecany dla członków rodziny w wieku od 12 do 16 lat.
  • Niski: zalecany dla członków rodziny w wieku od 17 lat.
  • Brak poziomu: zalecany dla członków rodziny w wieku od 18 lat.
 4. Zarządzaj każdą z kategorii filtra treści (niewłaściwe treści, media społecznościowe, komunikatory), naciskając po wyświetleniu stosownego monitu jeden z następujących przycisków:
  • Dostosuj: wybór tej opcji umożliwia zablokowanie podkategorii poprzez dotknięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na pomarańczowy (WŁ.), lub zezwolenie na podkategorię poprzez naciśnięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na szary (WYŁ.). Naciśnij polecenie Zaoszczędź, aby zapisać zmiany wprowadzone w celu dostosowania, a następnie przejdź do kolejnego ekranu filtra treści.
  • Blokuj: wybór tej opcji powoduje automatyczne blokowanie wszystkich podkategorii należących do wybranej kategorii filtra treści. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
  • Nie teraz: wybór tej opcji spowoduje całkowite pominięcie etapu dostosowywania. Możesz w dowolnym momencie powrócić do tych ustawień, by dostosować filtr treści dla dowolnego członka rodziny. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
 5. Gdy wszystkie kategorie filtra treści zostaną dostosowane, zablokowane lub pominięte, będziesz mieć możliwość dodania alertu lokalizacji dla danego członka rodziny. Naciśnij opcję Dodaj adres domowy, wpisz etykietę i adres w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Zaoszczędź. Dotknij opcji Sparuj, aby potwierdzić alert dotyczący lokalizacji. Możesz też nacisnąć opcję Nie teraz, aby pominąć ustawianie alertu dotyczącego adresu domowego i kontynuować konfigurowanie aplikacji.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space naciśnij opcję Dodaj (symbol plusa).
 3. Wpisz imię członka rodziny w polu tekstowym, naciśnij opcję Dodaj członka rodziny, a następnie wybierz dla niego odpowiedni filtr treści.
  • Wysoki: zalecany dla członków rodziny poniżej 11 lat.
  • Średni: zalecany dla członków rodziny w wieku od 12 do 16 lat.
  • Niski: zalecany dla członków rodziny w wieku od 17 lat.
  • Brak filtrów: zalecany dla członków rodziny w wieku od 18 lat.
 4. Zarządzaj każdą z kategorii filtra treści (niewłaściwe treści, media społecznościowe, komunikatory), naciskając po wyświetleniu stosownego monitu jeden z następujących przycisków:
  • Dostosuj: wybór tej opcji umożliwia zablokowanie podkategorii poprzez dotknięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na pomarańczowy (WŁ.), lub zezwolenie na podkategorię poprzez naciśnięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na szary (WYŁ.). Naciśnij polecenie Zaoszczędź, aby zapisać zmiany wprowadzone w celu dostosowania, a następnie przejdź do kolejnego ekranu filtra treści.
  • Blokuj: wybór tej opcji powoduje automatyczne blokowanie wszystkich podkategorii należących do wybranej kategorii filtra treści. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
  • Nie teraz: wybór tej opcji spowoduje całkowite pominięcie etapu dostosowywania. Możesz w dowolnym momencie powrócić do tych ustawień, by dostosować filtr treści dla dowolnego członka rodziny. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
 5. Gdy wszystkie kategorie filtra treści zostaną dostosowane, zablokowane lub pominięte, będziesz mieć możliwość dodania alertu lokalizacji dla danego członka rodziny. Aby dodać alert dotyczący lokalizacji, naciśnij opcję Dodaj adres domowy, wpisz etykietę i adres w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Zaoszczędź. Dotknij opcji Sparuj, aby potwierdzić alert dotyczący lokalizacji. Możesz też nacisnąć opcję Pomiń, aby pominąć ustawianie alertu dotyczącego adresu domowego i kontynuować konfigurowanie aplikacji.

Nowy członek rodziny został dodany do aplikacji dla rodziców.

Parowanie urządzenia rodziców i urządzeń dzieci

Po dodaniu członka rodziny do aplikacji dla rodziców możesz sparować swoje urządzenie z urządzeniem nowo dodanego członka rodziny.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. U góry ekranu wybierz profil nowo dodanego członka rodziny i naciśnij opcję Sparuj telefon.
 3. Wybierz opcję Adres e-mail lub SMS, aby wysłać zaproszenie na urządzenie członka rodziny.
 4. Otwórz link z zaproszeniem na urządzeniu dziecka i naciśnij polecenie Zainstaluj, aby pobrać i zainstalować aplikację Avast Family Space for kids.
   
  Jeśli link z zaproszeniem się nie otworzy, spróbuj wprowadzić adres w innej przeglądarce lub wyszukaj aplikację Avast Family Space for kids w sklepie Google Play i naciśnij opcję Zainstaluj, aby ponownie spróbować otworzyć link z zaproszeniem.
 5. Naciśnij ikonę aplikacji  Avast Family Space for kids na ekranie głównym urządzenia dziecka, aby otworzyć aplikację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie z aplikacją Avast Family Space for parents na urządzeniu rodzica.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. U góry ekranu wybierz profil nowo dodanego członka rodziny i naciśnij opcję Sparuj telefon.
 3. Wybierz opcję Wyślij SMS, aby wysłać zaproszenie na urządzenie członka rodziny. Aby pominąć ten etap, naciśnij opcję Później.
 4. Otwórz link z zaproszeniem na urządzeniu dziecka i naciśnij polecenie Zainstaluj, aby pobrać i zainstalować aplikację Avast Family Space for kids.
   
  Jeśli link z zaproszeniem się nie otworzy, spróbuj wprowadzić adres w innej przeglądarce lub wyszukaj aplikację Avast Family Space for kids w sklepie App Store i naciśnij opcję Zainstaluj, aby ponownie spróbować otworzyć link z zaproszeniem.
 5. Naciśnij ikonę aplikacji  Avast Family Space for kids na ekranie głównym urządzenia dziecka, aby otworzyć aplikację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie z aplikacją Avast Family Space for parents na urządzeniu rodzica.

Urządzenia są sparowane. Teraz można zarządzać profilem członka rodziny na urządzeniu rodzica.

Dostęp do ustawień członka rodziny

Ustawienia Avast dotyczące członków rodziny pozwalają wyświetlać i edytować profile i ustawienia członków rodziny.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Avast Family Space.
 3. Wybierz opcję Zarządzaj rodziną.
 4. Wybierz z listy członka rodziny i zarządzaj następującymi ustawieniami, które go dotyczą:
  • Członek rodziny: naciśnij imię członka rodziny, aby edytować jego zdjęcie profilowe oraz imię i nazwisko.
  • Rola: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić informacje o czynnościach, jakie członek rodziny może wykonywać w aplikacji Avast Family Space.
  • Udostępnianie lokalizacji: naciśnij tę opcję, aby określić, którzy członkowie rodziny mogą wyświetlać lokalizację wybranego urządzenia.
  • Avast Family Space for kids: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić stan aktywacji urządzenia wybranego członka rodziny. Aby anulować parowanie urządzenia z aplikacją Avast Family Space for parents, naciśnij opcję Anuluj parowanie telefonu.
  • Usuń z aplikacji Avast Family Space: naciśnij tę opcję, aby usunąć urządzenie wybranego członka rodziny z aplikacji Avast Family Space for parents.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Avast Family Space.
 3. Wybierz opcję Moja rodzina.
 4. Wybierz z listy członka rodziny i zarządzaj następującymi ustawieniami, które go dotyczą:
  • Członek rodziny: naciśnij imię członka rodziny, aby edytować jego zdjęcie profilowe oraz imię i nazwisko.
  • Rola: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić informacje o czynnościach, jakie członek rodziny może wykonywać w aplikacji Avast Family Space.
  • Udostępnianie lokalizacji: naciśnij tę opcję, aby określić, którzy członkowie rodziny mogą wyświetlać lokalizację wybranego urządzenia.
  • Avast Family Space for kids: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić stan aktywacji urządzenia wybranego członka rodziny. Aby anulować parowanie urządzenia z aplikacją Avast Family Space for parents, naciśnij opcję Anuluj parowanie telefonu.
  • Usuń z aplikacji Avast Family Space: naciśnij tę opcję, aby usunąć urządzenie wybranego członka rodziny z aplikacji Avast Family Space for parents.

Ekran ustawień zapewnia także dostęp do ustawień aplikacji Avast Family Space.

Dostęp do ustawień aplikacji Avast Family Space

Ustawienia aplikacji Avast Family Space pozwalają przesłać opinię, wyświetlić wersję aplikacji, skonfigurować ustawienia prywatności i wylogować się z aplikacji Avast Family Space.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Avast Family Space.
 3. Wybierz jedno z następujących ustawień aplikacji Avast Family Space:
  • Wyślij opinię: naciśnij tę opcję, aby wysłać opinię na temat aplikacji Avast Family Space.
  • Informacje: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności, informacje dotyczące licencji oraz bieżącą wersję aplikacji.
  • Prywatność danych osobowych: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić Politykę prywatności. Możesz też nacisnąć suwak widoczny obok opcji Udostępniaj dane użycia, aby zmienił kolor z pomarańczowego (Włączone) na szary (Wyłączone), aby zrezygnować z udostępniania danych użycia stronom trzecim w celu analizy.
  • Wyloguj się: naciśnij tę opcję, aby wylogować urządzenie rodzica z aplikacji Avast Family Space.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Avast Family Space.
 3. Wybierz jedno z następujących ustawień aplikacji Avast Family Space:
  • Prywatność danych osobowych: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić Politykę prywatności. Możesz też nacisnąć suwak widoczny obok opcji Udostępniaj dane użycia, aby zmienił kolor z pomarańczowego (Włączone) na szary (Wyłączone), aby zrezygnować z udostępniania danych użycia stronom trzecim w celu analizy.
  • Wyślij opinię: naciśnij tę opcję, aby wysłać opinię na temat aplikacji Avast Family Space.
  • Informacje: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności, informacje dotyczące licencji oraz bieżącą wersję aplikacji.
  • Wyloguj się: naciśnij tę opcję, aby wylogować urządzenie rodzica z aplikacji Avast Family Space.
 • Avast Family Space 1.x dla systemu Android
 • Avast Family Space 1.x dla systemu iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy
 • Apple iOS 10.0 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami