Avast Family Space — wprowadzenie | Avast

Avast Family Space — wprowadzenie

Avast Family Space to aplikacja pomocnicza dla rodziców, która daje im kontrolę nad urządzeniami mobilnymi używanymi przez członków rodziny. Produkt wykorzystuje do działania dwie różne aplikacje.

 • Avast Family Space for parents: aplikacji używa się na jednym urządzeniu (urządzeniu administratora).
 • Avast Family Space Companion: aplikację można zainstalować na maksymalnie 10 urządzeniach, które mają być monitorowane.

Obie aplikacje można zainstalować na urządzeniach z systemem iOS lub Android.

W tym artykule przyjęto założenie, że aplikacja Avast Family Space jest już zainstalowana na urządzeniu mobilnym. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Otwieranie aplikacji Avast Family Space

 • Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę Avast Family Space for parents.

Aplikacja Avast Family Space for parents jest teraz otwarta.

 • Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę Avast Family Space for parents.

Aplikacja Avast Family Space for parents jest teraz otwarta.

Zarządzanie profilem członka rodziny

Na ekranie głównym aplikacji Avast Family Space for parents można zarządzać profilami członków rodziny. Poniżej znajdują się instrukcje pozwalające wstrzymać dostęp do Internetu, zarządzać alertami dotyczącymi lokalizacji, określić ograniczenia czasowedostosować filtry treści dla każdego członka rodziny.

Wstrzymanie dostępu do Internetu

Ta funkcja umożliwia wstrzymanie z poziomu urządzenia rodzica dostępu do Internetu i połączenia danych dla członka rodziny. Aby wstrzymać dostęp do Internetu:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Wstrzymaj dostęp do Internetu.
 3. Wybierz opcję Pauza, aby zatwierdzić.

Dostęp do Internetu został wstrzymany dla wybranego członka rodziny. Aby wznowić dostęp do Internetu, powtórz czynności z kroku 1 opisanego powyżej, a następnie naciśnij opcję Wznów dostęp do Internetu.

 

Zarządzanie alertami dotyczącymi lokalizacji

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie alertów o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, które są wysyłane na urządzenie rodzica, gdy członek rodziny dotrze do danej lokalizacji lub ją opuści, a także zaplanowanych alertów, które podają lokalizację wybranego członka rodziny w określonych odstępach czasu. Aby skonfigurować alert dotyczący lokalizacji:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Przewiń w dół i naciśnij opcję Alerty dotyczące lokalizacji.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji alertów:
  • Alerty o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu: wybierz istniejący alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, aby go dostosować, lub naciśnij opcję Dodaj alert, aby utworzyć nowy alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu dla wybranego członka rodziny.
  • Zaplanowane alerty: wybierz istniejący zaplanowany alert, aby go dostosować, lub naciśnij opcję Dodaj alert, aby utworzyć nowy zaplanowany alert dla wybranego członka rodziny.

Alerty dotyczące lokalizacji oraz zaplanowane alerty są teraz skonfigurowane.

 

Ustawienie ograniczenia czasowego

Ta funkcja pozwala ustawić ograniczenia czasowe i wstrzymać dostęp do Internetu oraz połączenia danych na urządzeniu wybranego członka rodziny w godzinach jego lekcji (ustawienie Godziny trwania lekcji) oraz w godzinach nocnych (ustawienie Godziny nocne). Aby ustawić ograniczenie czasowe:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Ograniczenia.
 3. Wybierz jedną z następujących kategorii ograniczeń czasowych:
  • Godziny trwania lekcji: pozwala dostosować godziny szkoły wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zapisz, aby potwierdzić.
  • Godziny nocne: pozwala dostosować godziny nocne wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zapisz, aby potwierdzić.
 4. Możesz także wybrać opcję Dodaj ograniczenie czasowe, dostosować nazwę, dni oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia, a następnie nacisnąć polecenie Zapisz, aby potwierdzić.

W określonych godzinach we wszystkich kategoriach ograniczeń cały dostęp do Internetu będzie zablokowany. Zwykłe połączenia telefoniczne i wiadomości SMS są dozwolone.

 

Dostosowywanie filtrów treści

Ta funkcja umożliwia blokowanie określonych kategorii aplikacji, aplikacji (podkategorii) oraz stron na urządzeniu wybranego członka rodziny. Aby zarządzać filtrami treści:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Filtry treści.
 3. Wybierz filtr treści, aby uzyskać dostęp do podkategorii.
 4. Dotknij suwaka obok dowolnej podkategorii, którą chcesz zablokować, aby zmienił kolor z szarego (Odblokowane) na zielony (Zablokowane), a następnie naciśnij opcjęZapisz, aby potwierdzić.
 5. Naciśnij opcję Witryny aby dodać zaufaną witrynę, do której można zawsze uzyskać dostęp, lub zablokowaną witrynę, do której nie można uzyskiwać dostępu.

Filtry treści dla wybranego członka rodziny zostały dostosowane.

Na ekranie głównym aplikacji Avast Family Space for parents można zarządzać profilami członków rodziny. Poniżej znajdują się instrukcje pozwalające wstrzymać dostęp do Internetu, zarządzać alertami dotyczącymi lokalizacji, określić ograniczenia czasowedostosować filtry treści dla każdego członka rodziny.

Wstrzymanie dostępu do Internetu

Ta funkcja umożliwia wstrzymanie z poziomu urządzenia rodzica dostępu do Internetu i połączenia danych dla członka rodziny. Aby wstrzymać dostęp do Internetu:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Wstrzymaj dostęp do Internetu.
 3. Wybierz opcję Pauza, aby zatwierdzić.

Dostęp do Internetu został wstrzymany dla wybranego członka rodziny. Aby wznowić dostęp do Internetu, powtórz czynności z kroku 1 opisanego powyżej, a następnie naciśnij opcję Wznów dostęp do Internetu.

 

Zarządzanie alertami dotyczącymi lokalizacji

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie alertów o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, które są wysyłane na urządzenie rodzica, gdy członek rodziny dotrze do danej lokalizacji lub ją opuści, a także zaplanowanych alertów, które podają lokalizację wybranego członka rodziny w określonych odstępach czasu. Aby skonfigurować alert dotyczący lokalizacji:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Alerty dotyczące lokalizacji.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji alertów:
  • Alerty o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu: wybierz istniejący alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, aby go dostosować, lub naciśnij opcję Dodaj alert, aby utworzyć nowy alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu dla wybranego członka rodziny.
  • Zaplanowane alerty: wybierz istniejący zaplanowany alert, aby go dostosować, lub naciśnij opcję Dodaj alert, aby utworzyć nowy zaplanowany alert dla wybranego członka rodziny.

Alerty dotyczące lokalizacji oraz zaplanowane alerty są teraz skonfigurowane.

 

Ustawienie ograniczenia czasowego

Ta funkcja pozwala ustawić ograniczenia czasowe i wstrzymać dostęp do Internetu oraz połączenia danych na urządzeniu wybranego członka rodziny w godzinach jego lekcji (ustawienie Godziny trwania lekcji) oraz w godzinach nocnych (ustawienie Godziny nocne). Aby ustawić ograniczenie czasowe:

 1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
 2. Naciśnij opcję Ograniczenia.
 3. Wybierz jedną z następujących kategorii ograniczeń czasowych:
  • Godziny trwania lekcji: pozwala dostosować godziny szkoły wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zapisz, aby potwierdzić.
  • Godziny nocne: pozwala dostosować godziny nocne wybranego członka rodziny. Dotknij opcji Zapisz, aby potwierdzić.
 4. Możesz także wybrać opcję Dodaj ograniczenie czasowe, dostosować nazwę, dni oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia, a następnie nacisnąć polecenie Zapisz, aby potwierdzić.

W określonych godzinach we wszystkich kategoriach ograniczeń cały dostęp do Internetu będzie zablokowany. Zwykłe połączenia telefoniczne i wiadomości SMS są dozwolone.

 

Dostosowywanie filtrów treści

Ta funkcja umożliwia blokowanie określonych kategorii aplikacji, aplikacji (podkategorii) oraz stron na urządzeniu wybranego członka rodziny. Aby zarządzać filtrami treści:

  1. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space wybierz członka rodziny.
  2. Naciśnij opcję Filtry treści.
  3. Wybierz filtr treści, aby uzyskać dostęp do podkategorii.
  4. Dotknij suwaka obok dowolnej podkategorii, którą chcesz zablokować, aby zmienił kolor z szarego (Odblokowane) na zielony (Zablokowane), a następnie naciśnij opcjęZapisz, aby potwierdzić.
  5. Naciśnij opcję Witryny aby dodać zaufaną witrynę, do której można zawsze uzyskać dostęp, lub zablokowaną witrynę, do której nie można uzyskiwać dostępu.

Filtry treści dla wybranego członka rodziny zostały dostosowane.

Dodawanie członka rodziny

Po zainstalowaniu i aktywowaniu aplikacji Avast Family Space każdy członek rodziny jest widoczny u góry ekranu głównego aplikacji dla rodziców. Wykonaj instrukcje opisane poniżej, aby dodać do aplikacji dla rodziców innego członka rodziny.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space naciśnij opcję Dodaj (ikona +).
 3. Wpisz imię członka rodziny w polu tekstowym, naciśnij opcję Dodaj członka rodziny, a następnie wybierz dla niego odpowiedni filtr treści.
  • Wysoki: zalecany dla członków rodziny poniżej 11 lat.
  • Średni: zalecany dla członków rodziny w wieku od 12 do 16 lat.
  • Niski: zalecany dla członków rodziny w wieku od 17 lat.
  • Brak poziomu: zalecany dla członków rodziny w wieku od 18 lat.
 4. Zarządzaj każdą z kategorii filtra treści (niewłaściwe treści, media społecznościowe, komunikatory), naciskając po wyświetleniu stosownego monitu jeden z następujących przycisków:
  • Dostosuj: wybór tej opcji umożliwia zablokowanie podkategorii poprzez dotknięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na pomarańczowy (WŁ.), lub zezwolenie na podkategorię poprzez naciśnięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na szary (WYŁ.). Naciśnij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w celu dostosowania, a następnie przejdź do kolejnego ekranu filtra treści.
  • Blokuj: wybór tej opcji powoduje automatyczne blokowanie wszystkich podkategorii należących do wybranej kategorii filtra treści. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
  • Nie teraz: wybór tej opcji spowoduje całkowite pominięcie etapu dostosowywania. Możesz w dowolnym momencie powrócić do tych ustawień, by dostosować filtr treści dla dowolnego członka rodziny. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
 5. Gdy wszystkie kategorie filtra treści zostaną dostosowane, zablokowane lub pominięte, będziesz mieć możliwość dodania alertu lokalizacji dla danego członka rodziny. Naciśnij opcję Dodaj adres domowy, wpisz etykietę i adres w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Zapisz. Możesz też nacisnąć opcję Nie teraz, aby pominąć ustawianie alertu dotyczącego adresu domowego i kontynuować konfigurowanie aplikacji.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. U góry ekranu głównego aplikacji Avast Family Space naciśnij opcję Dodaj (ikona +).
 3. Wpisz imię członka rodziny w polu tekstowym, naciśnij opcję Dalej, a następnie wybierz dla niego odpowiedni filtr treści.
  • Wysoki: zalecany dla członków rodziny poniżej 11 lat.
  • Średni: zalecany dla członków rodziny w wieku od 12 do 16 lat.
  • Niski: zalecany dla członków rodziny w wieku od 17 lat.
  • Brak filtrów: zalecany dla członków rodziny w wieku od 18 lat.
 4. Zarządzaj każdą z kategorii filtra treści (niewłaściwe treści, media społecznościowe, komunikatory), naciskając po wyświetleniu stosownego monitu jeden z następujących przycisków:
  • Dostosuj: wybór tej opcji umożliwia zablokowanie podkategorii poprzez dotknięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na pomarańczowy (WŁ.), lub zezwolenie na podkategorię poprzez naciśnięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na szary (WYŁ.). Naciśnij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w celu dostosowania, a następnie przejdź do kolejnego ekranu filtra treści.
  • Blokuj: wybór tej opcji powoduje automatyczne blokowanie wszystkich podkategorii należących do wybranej kategorii filtra treści. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
  • Nie teraz: wybór tej opcji spowoduje całkowite pominięcie etapu dostosowywania. Możesz w dowolnym momencie powrócić do tych ustawień, by dostosować filtr treści dla dowolnego członka rodziny. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
 5. Gdy wszystkie kategorie filtra treści zostaną dostosowane, zablokowane lub pominięte, będziesz mieć możliwość dodania alertu lokalizacji dla danego członka rodziny. Naciśnij opcję Dodaj adres domowy, nadaj etykietę i wpisz adres w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Zapisz. Możesz też nacisnąć opcję Nie teraz, aby pominąć ustawianie alertu dotyczącego adresu domowego i kontynuować konfigurowanie aplikacji.

Nowy członek rodziny został dodany do aplikacji dla rodziców.

Parowanie urządzeń

Po dodaniu członka rodziny do aplikacji dla rodziców możesz sparować swoje urządzenie z urządzeniem nowo dodanego członka rodziny.

 1. U góry ekranu wybierz profil nowo dodanego członka rodziny i naciśnij opcję Sparuj telefon.
 2. Nadaj nazwę urządzeniu członka rodziny i naciśnij opcję Dalej.
 3. Na urządzeniu członka rodziny pobierz ze Sklepu Google Play i zainstaluj aplikację Avast Family Space Companion, korzystając z przycisku widocznego poniżej:
  Pobierz aplikację Avast Family Space
 4. Przeprowadź parowanie urządzenia członka rodziny w jeden z następujących sposobów:
  • Na urządzeniu członka rodziny otwórz aplikację Avast Family Space Companion, a następnie wpisz kod parowania wyświetlony na ekranie urządzenia rodzica. Naciśnij opcję Dalej, a jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces parowania urządzeń.
  • Na swoim urządzeniu naciśnij opcję Udostępnij link i wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić link umożliwiający przeprowadzenie parowania. Na urządzeniu członka rodziny otwórz powiadomienie z wybranej aplikacji i dotknij linku dla aplikacji Avast Family Space Companion. Jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces parowania urządzeń.
 1. U góry ekranu wybierz profil nowo dodanego członka rodziny i naciśnij opcję Sparuj telefon.
 2. Nadaj nazwę urządzeniu członka rodziny i naciśnij opcję Zapisz.
 3. Na urządzeniu członka rodziny pobierz ze sklepu App Store i zainstaluj aplikację Avast Family Space Companion, korzystając z przycisku widocznego poniżej:
  Pobierz aplikację Avast Family Space
 4. Przeprowadź parowanie urządzenia członka rodziny w jeden z następujących sposobów:
  • Na urządzeniu członka rodziny otwórz link parowania w aplikacji preferowanej przeglądarki. Jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces parowania urządzeń.
  • Na urządzeniu członka rodziny otwórz aplikację Avast Family Space Companion, a następnie wpisz kod parowania wyświetlony na ekranie urządzenia rodzica. Naciśnij opcję Dalej, a jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces parowania urządzeń.

Dostęp do ustawień członka rodziny

Ustawienia Avast dotyczące członków rodziny pozwalają wyświetlać i edytować profile i ustawienia członków rodziny.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Avast Family Space.
 3. Wybierz opcję Zarządzaj rodziną.
 4. Wybierz z listy członka rodziny i zarządzaj następującymi ustawieniami, które go dotyczą:
  • Edytuj: umożliwia edycję zdjęcia profilowego oraz imienia i nazwiska członka rodziny.
  • Rola: pozwala wyświetlić informacje o czynnościach, jakie członek rodziny może wykonywać w aplikacji Avast Family Space.
  • Avast Family Space for kids: pozwala wyświetlić stan aktywacji urządzenia wybranego członka rodziny. Aby anulować parowanie tego urządzenia z aplikacją dla rodziców, naciśnij nazwę urządzenia członka rodziny i naciśnij opcję Cofnij parowanie.
  • Udostępnianie lokalizacji: pozwala określić, którzy członkowie rodziny mogą wyświetlać lokalizację wybranego członka rodziny.
  • Usuń z aplikacji Avast Family Space: naciśnij tę opcję, aby usunąć urządzenie wybranego członka rodziny z aplikacji Avast Family Space for parents, a następne naciśnij opcję Usuń, aby potwierdzić.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Avast Family Space.
 3. Wybierz opcję Moja rodzina.
 4. Wybierz z listy członka rodziny i zarządzaj następującymi ustawieniami, które go dotyczą:
  • Rola: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić informacje o czynnościach, jakie członek rodziny może wykonywać w aplikacji Avast Family Space.
  • Udostępnianie lokalizacji: naciśnij tę opcję, aby określić, którzy członkowie rodziny mogą wyświetlać lokalizację wybranego urządzenia.
  • Avast Family Space for kids: naciśnij tę opcję, aby wyświetlić stan aktywacji urządzenia wybranego członka rodziny. Aby anulować parowanie urządzenia z aplikacją Avast Family Space for parents, naciśnij opcję Anuluj parowanie telefonu.
  • Usuń z aplikacji Avast Family Space: naciśnij tę opcję, aby usunąć urządzenie wybranego członka rodziny z aplikacji Avast Family Space for parents.

Ekran ustawień zapewnia także dostęp do ustawień aplikacji Avast Family Space.

Uzyskanie dostępu do ustawień kontrolowanych przez rodziców

Ustawienia aplikacji Avast Family Space pozwalają przesłać opinię, wyświetlić wersję aplikacji, skonfigurować ustawienia prywatności i wylogować się z aplikacji Avast Family Space.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Avast Family Space.
 3. Wybierz jedno z następujących ustawień aplikacji Avast Family Space:
  • Zarządzaj rodziną: pozwala wyświetlić listę wszystkich członków rodziny. W tym obszarze można wyświetlać poszczególne profile, role i usługi lokalizacji oraz usuwać profile z aplikacji dla rodziców.
  • Urządzenia członków rodziny: pozwala wyświetlić listę wszystkich urządzeń monitorowanych przy użyciu aplikacji rodzica. W tym obszarze można wyświetlać szczegółowe informacje, usługi lokalizacji i stany parowania oraz usuwać urządzenia z aplikacji dla rodziców.
  • Konto: pozwala zmienić strefę czasową aplikacji dla rodziców.
  • Uzyskaj wsparcie: otwiera formularz kontaktowy pozwalający przesłać opinię na temat systemu Avast Family Space oraz uzyskać wsparcie w jego zakresie.
  • Informacje: wyświetla informacje na temat aplikacji Avast Family Space, w tym jej wersję, Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności i informacje dotyczące licencji.
  • Ustawienia prywatności: opcja umożliwia rezygnację z uczestnictwa w programie udostępniania danych innym firmom w celu umożliwienia im analizy wydajności produktu oraz sposobu jego użytkowania.
  • Wyloguj: wylogowanie z aplikacji Avast Family Space. Wylogowanie nie ma wpływu na informacje dotyczące dodanych członków rodziny.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space for parents.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Avast Family Space.
 3. Wybierz jedno z następujących ustawień aplikacji Avast Family Space:
  • Moja rodzina: pozwala wyświetlić listę wszystkich członków rodziny. W tym obszarze można wyświetlać poszczególne profile, role i usługi lokalizacji oraz usuwać profile z aplikacji dla rodziców.
  • Konto: pozwala zmienić strefę czasową aplikacji dla rodziców.
  • Urządzenia członków rodziny: pozwala wyświetlić listę wszystkich urządzeń monitorowanych przy użyciu aplikacji rodzica. W tym obszarze można wyświetlać szczegółowe informacje, usługi lokalizacji i stany parowania oraz usuwać urządzenia z aplikacji dla rodziców.
  • Ustawienia prywatności: opcja umożliwia rezygnację z uczestnictwa w programie udostępniania danych innym firmom w celu umożliwienia im analizy danych, jak również pobranie danych, które aplikacja Avast Family Space zdążyła już zgromadzić.
  • Wyślij opinię: otwiera formularz kontaktowy pozwalający przesłać opinię na temat systemu Avast Family Space oraz uzyskać wsparcie w jego zakresie.
  • Informacje: wyświetla informacje na temat aplikacji Avast Family Space, w tym jej wersję, Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności i informacje dotyczące licencji.
  • Wyloguj: wylogowanie z aplikacji Avast Family Space. Wylogowanie nie ma wpływu na informacje dotyczące dodanych członków rodziny.
 • Avast Family Space 1.x dla systemu Android
 • Avast Family Space 1.x dla systemu iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowsza wersja
 • Apple iOS 11.0 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami