Avast Cleanup dla systemu Android — wprowadzenie

Avast Cleanup dla systemu Android to aplikacja mobilna, która pomaga poprawić wydajność urządzenia i zwolnić miejsce, usuwając niepotrzebne multimedia, pliki oraz aplikacje i ich dane. Elementy te można przenieść do konta w usłudze pamięci w chmurze lub usunąć z urządzenia. Można także zoptymalizować zdjęcia, tak aby zajmowały mniej miejsca.

W tym artykule przyjęto założenie, że na urządzeniu z systemem Android jest już zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Avast Cleanup. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, przeczytaj następujący artykuł:

Poruszanie się po aplikacji Avast Cleanup

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę Avast Cleanup, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Na ekranie głównym aplikacji dostępne są następujące opcje:
  1. Szybkie oczyszczanie: umożliwia wyszukanie i usunięcie zbędnych elementów, w tym miniatur, pakietów APK, plików pozostałych po odinstalowaniu aplikacji oraz plików ukrytej, widocznej i udostępnionej pamięci podręcznej.
  2. Ulepsz: umożliwia uśpienie aplikacji działających w tle, dzięki czemu nie będą one spowalniały urządzenia i powodowały nadmiernego zużycia baterii.
  3. Wskazówki: powoduje wyświetlenie 5 wskazówek dotyczących zwalniania miejsca na urządzeniu. Przy pierwszym użyciu funkcji Wskazówki na ekranie Preferencje analizy wyświetlona zostaje prośba o określenie, jakie typy wskazówek aplikacja Avast Cleanup ma potraktować priorytetowo.
  4. Media: pozwala wyświetlić przegląd multimediów przechowywanych na urządzeniu, który zawiera sugestie dotyczące zwalniania miejsca.
  5. Aplikacje: pozwala wyświetlić przegląd aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, który zawiera sugestie dotyczące zwalniania miejsca.

Korzystanie z funkcji Szybkie oczyszczanie

Szybkie oczyszczanie usuwa z urządzenia niepotrzebne pliki w celu zwolnienia miejsca. Przed rozpoczęciem oczyszczania możesz wybrać typy elementów, które mają zostać usunięte.

 1. Naciśnij przycisk Szybkie oczyszczanie.
 2. W obszarze Przegląd szybkiego czyszczenia zaznacz pola wyboru typów elementów, które chcesz oczyścić. Typy elementów dzielą się na dwie sekcje — w zależności od tego, jakie typy plików znajdują się na Twoim urządzeniu, możesz widzieć jedną lub obie sekcje:
  • Można usunąć bez obaw: starannie wybrane dane, które z całą pewnością są zbędne, takie jak miniatury, pakiety APK, pliki pozostałe po odinstalowaniu aplikacji oraz pliki widocznej, ukrytej i udostępnionej pamięci podręcznej.
  • Zastanów się, czy usunąć: dane, które mogą nie być dla Ciebie ważne. Zalecamy sprawdzenie elementów znajdujących się w tej grupie i zaznaczenie tylko tych, które są zbędne. Domyślnie żadne elementy nie są zaznaczone i nie zostaną usunięte, jeśli nie wybierzesz ich ręcznie.
 3. Naciśnij opcję Zakończ usuwanie, aby usunąć wybrane elementy.

Hibernowanie aplikacji

Funkcja Ulepsz uniemożliwia aplikacjom działanie w tle, zwalniając tym samym pamięć, która może zostać wykorzystana do wykonania innych zadań.

 1. Naciśnij kafelek Ulepsz.
 2. Zaznacz aplikacje, które chcesz zatrzymać, a następnie naciśnij opcję Zahibernuj aplikacje.
Musisz przyznać aplikacji Avast Cleanup uprawnienie do zbiorczego hibernowania aplikacji z poziomu ustawień urządzenia. Naciśnij opcję Udziel, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli nie przyznasz tego uprawnienia, trzeba będzie hibernować każdą aplikację osobno.
 1. Dotknij opcji Kontynuuj.
 2. Poczekaj, aż Avast Cleanup zahibernuje wybrane aplikacje, a następnie naciśnij strzałkę wstecz, aby wrócić do ekranu głównego aplikacji Avast Cleanup.

Wybrane aplikacje przestają działać w tle.

Optymalizacja zdjęć

Program Avast Cleanup umożliwia optymalizowanie zdjęć w taki sposób, by zajmowały mniej miejsca. Optymalizacja obrazów o rozmiarze odpowiadającym wielkości ekranu (np. zrzutów ekranowych) nie jest możliwa. Aby zoptymalizować zdjęcia:

 1. Naciśnij ikonę Menu (trzy linie) w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
 2. Wybierz kolejno Optymalizacja zdjęć ▸ Pokaż zdjęcia.
 3. Zdjęcia są sortowane w grupach według daty wykonania. Zaznacz zdjęcia, które chcesz zoptymalizować, lub naciśnij opcję Wybierz wszystkie obok grupy zdjęć, aby wybrać całą grupę.
 4. Naciśnij opcję Zatwierdź zdjęcia u dołu ekranu.
 5. Naciśnij opcję Kontynuuj, aby kontynuować domyślną optymalizację, lub Instalator, aby wyświetlić podgląd zoptymalizowanego zdjęcia. Jeśli masz płatną subskrypcję Avast Cleanup, możesz dodatkowo ustawić poziom optymalizacji zgodnie ze swoimi potrzebami.
 6. W obszarze Oryginalne zdjęcia naciśnij opcję Wybierz (lub Zmień), aby określić, co się stanie z oryginalnymi zdjęciami. Dostępne są następujące opcje:
  • Wyślij oryginały do usługi przechowywania w chmurze: powoduje usunięcie oryginalnych zdjęć z urządzenia i wysłanie ich do usługi przechowywania w chmurze. Jeśli aplikacja Avast Cleanup jest już połączona z kontem w usłudze przechowywania w chmurze, naciśnij adres e-mail powiązany z preferowanym kontem. Jeśli nie jest połączona, naciśnij opcję Połącz z usługą pamięci w chmurze, aby połączyć aplikację z nowym kontem w usłudze przechowywania w chmurze.
  • Po prostu usuń: powoduje trwałe usunięcie oryginalnych zdjęć z urządzenia.
  • Zachowaj oryginały: powoduje zachowanie oryginalnych zdjęć na urządzeniu.
 7. Naciśnij opcję Optymalizuj teraz, aby natychmiast rozpocząć optymalizację wybranych zdjęć.
 8. Po zakończeniu optymalizacji naciśnij strzałkę Wstecz, aby powrócić do głównego ekranu aplikacji Avast Cleanup.

Zdjęcia zostały zoptymalizowane, tak aby zajmowały mniej miejsca na urządzeniu.

Określanie preferencji analizy

Po naciśnięciu kafelka Wskazówki na głównym ekranie aplikacji wyświetlanych jest 5 wskazówek dotyczących zwalniania miejsca na urządzeniu.

Na ekranie Preferencje analizy możesz określić, jakiego typu wskazówki aplikacja Avast Cleanup ma traktować priorytetowo:

 1. Naciśnij ikonę Menu (trzy linie) w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia ▸ Preferencje analizy.
 3. Naciśnij i przytrzymaj ikonę (trzy linie) obok kategorii wskazówki, a następnie przeciągnij panel w górę lub w dół zgodnie ze swoimi preferencjami.

Avast Cleanup wyświetla wskazówki zgodnie z określonymi przez Ciebie preferencjami.

Zarządzanie przesyłaniem do chmury

Chmura to wirtualna przestrzeń magazynowania danych, w której można przechowywać pliki, takie jak zdjęcia, filmy i dokumenty. Program Avast Cleanup umożliwia łatwe przesyłanie elementów z urządzenia na powiązane konto w usłudze pamięci w chmurze. Aby połączyć aplikację Avast Cleanup z kontem w usłudze przechowywania w chmurze:

 1. Naciśnij ikonę Menu (trzy linie) w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia ▸ Usługi w chmurze.
 3. Naciśnij polecenie Połącz obok wybranej usługi pamięci w chmurze (Dropbox lub Dysk Google).
 4. Wybierz preferowane konto i naciśnij opcję OK. W razie potrzeby wpisz dane logowania.
 5. Konto jest teraz widoczne w obszarze Połączono. Aby wylogować się z konta, naciśnij ikonę  (trzy kropki) widoczną obok konta i wybierz polecenie Wyloguj się.

Konto w aplikacji może być jednocześnie połączone z wieloma kontami w usłudze Dysk Google i jednym kontem Dropbox. Jeśli Twoje konto w aplikacji zostało połączone z wieloma kontami, program będzie Cię prosić o wybór konta przy każdej próbie przesłania danych do pamięci w chmurze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania przesyłaniem do chmury w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android, zapoznaj się z następującym artykułem:

Dalsze zalecenia

Więcej informacji na temat aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android zawiera następujący artykuł:

 • Avast Cleanup 5.x dla systemu Android
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami